Informacje o publikacji
Un Dante polacco. Saggio sulla ricezione della figura e dell’opera dantesca in Polonia, dal Quattrocento a Miłosz (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tom przybliża główne nurty recepcji "Boskiej Komedii" Dantego Alighieri w Polsce. Autorka, poddając analizie odczytania tego dzieła od renesansu aż po koniec wieku XX, udowadnia, jak silny i długofalowy był wpływ zaczerpniętych z niego motywów... czytaj więcej

Un Dante polacco. Saggio sulla ricezione della figura e dell’opera dantesca in Polonia, dal Quattrocento a Miłosz (EBOOK)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
włoski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5746-3
EAN:
9788323557463
Liczba stron:
124
Sposób publikacji:
MOBI
Wielkość pliku:
1,08 MB
Typ publikacji:
Open access
,
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557302
Il volume Un Dante polacco. Saggio sulla ricezione della figura e dell’opera dantesca in Polonia, dal Quattrocento a Miłosz introduce le principali tendenze della ricezione della Divina Commedia di Dante Alighieri in Polonia. L’autrice, che ripercorre le vicende di suddetta ricezione dal Rinascimento fino alla fine del XX secolo, dimostra quanto sia stato intenso e di lunga durata l’influsso dei motivi danteschi sulla poesia, sulla prosa e sul pensiero di alcuni tra i più conosciuti scrittori polacchi, soffermandosi in particolare sul lento processo di assimilazione grazie al quale Dante e la sua opera sono entrati a far parte della cultura polacca.

Parole chiave: Dante Alighieri, Divina Commedia, Edward Porębowicz, Letteratura italiana, traduzione.

*********

Polski Dante. Recepcja postaci i twórczości Dantego w kulturze polskiej od wieku XV po Miłosza

Tom przybliża główne nurty recepcji Boskiej Komedii Dantego Alighieri w Polsce. Autorka, poddając analizie odczytania tego dzieła od renesansu aż po koniec wieku XX, udowadnia, jak silny i długofalowy był wpływ zaczerpniętych z niego motywów na twórczość poetycką, prozatorską i myśl polskich pisarzy. Zwraca także uwagę na proces asymilacji, w wyniku którego Dante i jego dzieło stały się częścią polskiej kultury.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode).

*********

A Polish Dante. An Essay on the Reception of Dante’s Figure and Works in Poland, from the 15th Century to Miłosz

The book is an introduction to the reception of Dante Alighieri’s Divine Comedy in Poland and its main trends, from the Renaissance to the end of the 20th century. The author strives to prove how deep and long-lasting the influence of Dante’s work was on many renowned Polish writers, poets, and thinkers, with a focus on the slow but steady process of assimilation through which Dante and his masterpiece have become part of Polish culture.

Keywords: Dante Alighieri, The Divine Comedy, Edward Porębowicz, Italian literature, translation.

MA Chiara Taraborrelli – è laureata con lode in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie (Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara) con una tesi incentrata sulla ricezione della Commedia di Dante in Polonia. Attualmente è dottoranda in Letteratura all’Università di Varsavia.

Mgr Chiara Taraborrelli – doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską poświęconą recepcji Boskiej komedii Dantego Alighieri w Polsce przygotowała i obroniła z wyróżnieniem na Kierunku Filologia, lingwistyka i tradycje literackie na Wydziale Literatury, Sztuki i Nauk Społecznych na Uniwersytecie „G. D’Annunzio” w Chieti-Pescara we Włoszech.

MA Chiara Taraborrelli – is a PhD candidate at the University of Warsaw. She wrote her master’s thesis on the reception of Dante’s Divine Comedy in Poland and graduated summa cum laude in philology, linguistics and literary traditions at the Department of Letters, Arts and Social Sciences at the University “G. D’Annunzio” in Chieti-Pescara in Italy.


Zamknij
Jplayer
pixel