Informacje o publikacji
Studia Iuridica, nr 90. Miscellanea (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

The issue is devoted to an interdisciplinary analysis of the many aspects of feminism in historical, anthropological, religious, legal, philosophical, political, educational, and sociological terms. The authors of the articles attempted to answer... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
angielski
EAN:
2544-3135
Liczba stron:
250
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
4,37 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
The issue is devoted to an interdisciplinary analysis of the many aspects of feminism in historical, anthropological, religious, legal, philosophical, political, educational, and sociological terms. The authors of the articles attempted to answer the following questions:
 • How should women's domestic work be valued?
 • Is Girl Scouting different from Boy Scouting?
 • How to organise a feminist law clinic class?
 • Can mobbing procedures aim at a potential reconciliation between perpetrator and victim?
 • What is the contemporary significance of women's dress?
 • Is the equality legacy of the French Revolution relevant in Syria today?
 • Are figures of matriarchy present in the Old Testament?
 • How does the law regulate marriage, motherhood and parenthood?
 • How should the concept of gender be understood?
 • Do the theories of evolutionism accurately explain the relationship between men and women?

*********

Numer poświęcony jest interdyscyplinarnej analizie wielu aspektów feminizmu w wymiarze historycznym, antropologicznym, religijnym, prawniczym, filozoficznym, politycznym, edukacyjnym, socjologicznym. Autorzy artykułów podjęli próby odpowiedzi na pytania:
 • Jak należy wycenić pracę domową kobiet?
 • Czy skauting dziewcząt różni się od skautingu chłopców?
 • Jak zorganizować zajęcia z zakresu feministycznej kliniki prawa?
 • Czy procedury związane z mobbingiem mogą zmierzać do potencjalnego pojednania sprawcy i ofiary?
 • Jakie jest współczesne znaczenie kobiecego stroju?
 • Czy równościowe dziedzictwo rewolucji francuskiej jest dziś istotne w Syrii?
 • Czy w Starym Testamencie obecne są figury matriarchatu?
 • Jak prawo reguluje małżeństwo, macierzyństwo i rodzicielstwo?
 • Jak należy rozumieć pojęcie płci?
 • Czy teorie ewolucjonizmu trafnie wyjaśniają relacje między kobietami i mężczyznami?

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Słowa kluczowe: feminizm, praca kobiet w domu, prawo feministyczne, małżeństwo, macierzyństwo, rodzicielstwo.


Zamknij
Jplayer
pixel