Informacje o publikacji
Ochrona zdrowia i gospodarka. Przegląd współczesnych problemów systemu opieki zdrowotnej (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia porusza problematykę związaną z szeroko pojętym zarządzaniem w opiece zdrowotnej. Jest to kolejna publikacja naukowa będąca pokłosiem cyklu konferencji pod tytułem OCHRONA ZDROWIA I GOSPODARKA. Niniejsza książka porusza kwestie konsekwencji... czytaj więcej

Ochrona zdrowia i gospodarka. Przegląd współczesnych problemów systemu opieki zdrowotnej (PDF)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
,
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5874-3
EAN:
9788323558743
Liczba stron:
232
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
6,75 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.7172/978-83-235-5874-3.swwz.11
Monografia porusza problematykę związaną z szeroko pojętym zarządzaniem w opiece zdrowotnej. Jest to kolejna publikacja naukowa będąca pokłosiem cyklu konferencji pod tytułem OCHRONA ZDROWIA I GOSPODARKA. Niniejsza książka porusza kwestie konsekwencji niepożądanych społecznie zachowań i zjawisk dla systemu opieki zdrowotnej i gospodarki, pozycji pacjenta w systemie ochrony zdrowia, problemom zarządzania placówkami opieki zdrowotnej czy zewnętrznym uwarunkowaniom oddziaływania na zdrowie publiczne i system opieki zdrowotnej.

Monografia poświęcona jest pamięci prof. dr hab. Kazimierza Rycia, wybitnego ekonomisty, naukowca, jednego z inicjatorów powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz redaktora naukowego wszystkich dotychczas opublikowanych monografii z tej serii.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Health protection and economy. Review of contemporary problems of the health care system

The monograph touches on issues related to management in health care in the broadest sense. This is another scientific publication that is the aftermath of a series of conferences under the title OCHRONA ZDROWIA I GOSPODARKA. This book addresses the consequences of socially undesirable behaviors and phenomena for the health care system and the economy, the position of the patient in the health care system, the problems of management of health care facilities or external determinants of the impact on public health and the health care system.

The monograph is dedicated to the memory of Prof. Kazimierz Ryć, an outstanding economist, scientist, one of the initiators of the establishment of the Center for Health Care Management at the Faculty of Management of the University of Warsaw, and the scientific editor of all the monographs in the series published so far.

Keywords: health care, public health, health care system, patient, health care facilities, pandemic, COVID-19.

Kolejna książka z cyklu "Ochrona zdrowia i gospodarka" zawiera 12 artykułów, a każdy z nich porusza ważne zagadnienie, które prowadzi do konsekwencji zarówno dla stanu zdrowia oraz ochrony zdrowia jaki i gospodarki. […] Publikacja […] podtrzymuje dobre tradycje analiz ekonomicznych. Poszczególne rozdziały zawierają wnikliwe refleksje stanowiące wkład do szeroko pojętej ekonomii zdrowia i dzięki temu umożliwiają pogłębienie wiedzy i zrozumienie kwestii, na których ogniskują się rozważania, analizy i refleksje. […] Publikacja jest cenną lektura nie tylko dla ekonomistów i osób zajmujących się ochroną zdrowia. Wiedza w niej zawarta powinna być upowszechniona najszerszej publiczności, gdyż dotyczy każdego człowieka i oczywiście społeczeństwa jako całości.
Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Ekonomii Stosowanej

Przedstawiona monografia stanowi przegląd współczesnych problemów systemu ochrony zdrowia i stanowi cenne uzupełnienie dotychczasowego dorobku w tym zakresie. […] prezentuje szereg ciekawych wątków badawczych dotyczących systemu opieki zdrowotnej, które zdecydowanie powinny zostać upowszechnione.
Dr hab. Katarzyna Krot, Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania

Zamknij
Jplayer
pixel