Informacje o publikacji
Emocje – kultura – język. Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Pierwsza publikacja w całości poświęcona zagadnieniu wyrażania emocji negatywnych w kontekście nauczania języka polskiego i kultury polskiej jako obcych zawiera gruntowną analizę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym, która może zainteresować... czytaj więcej

Emocje – kultura – język. Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej

Dostępność:
Publikacja dostępna
49,00 zł
44.10 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (4,90 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5718-0
EAN:
9788323557180
Liczba stron:
480
Oprawa:
Miękka
Format:
17x24 cm
Waga:
765 g
Sposób publikacji:
Druk
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557265
Pierwsza publikacja w całości poświęcona zagadnieniu wyrażania emocji negatywnych w kontekście nauczania języka polskiego i kultury polskiej jako obcych. Zawiera gruntowną analizę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym, która może zainteresować badaczy wielu obszarów zajmujących się zagadnieniem emocji. Autorka opisuje przeprowadzone przez siebie badania poświęcone znajomości sposobów wyrażania emocji negatywnych przez cudzoziemców uczących się polszczyzny. Ich wyniki posłużyły do przygotowania praktycznych rozwiązań dydaktycznych pomocnych lektorom i nauczycielom języka polskiego jako obcego.

******

Emotions – Culture – Language. Expressing Negative Emotions in Polish Glottodidactics

The first publication dedicated entirely to the problem of expressing negative emotions in the context of teaching Polish culture and language as foreign contains a thorough, interdisciplinary theoretical analysis, which may be of interest to researchers who work in different fields exploring the problem of emotions. The author describes her research on the ways in which foreigners learning Polish express their negative emotions. The results were used for preparing practical didactic solutions, which can be adopted by teachers of Polish as a foreign language.

Keywords: Polish glottodidactics, Polish as a foreign language, Polish culture as foreign, cultural linguistics, emotions in language and culture.

Zobacz inne książki z serii: Studia Glottodydaktyczne »Publikacja wpisuje się w stosunkowo nowy i ważny temat badawczy, mało rozpoznany na gruncie glottodydaktyki polonistycznej. W części analityczno-badawczej i dydaktycznej praca ma charakter pionierski, przynosząc szereg ważnych odpowiedzi związanych z zagadnieniem nauczania wyrażania emocji w języku polskim jako obcym. […] Monografia z pewnością znajdzie odbiór w środowisku glottodydaktyków, i to nie tylko specjalistów w nauczaniu jpjo. Stanowić będzie istotną pozycję dla badaczy i teoretyków, jak i osób zajmujących się dydaktyką jpjo. Rozbudowana część teoretyczna, przywołująca i analizująca opracowania w rozległym spektrum historycznym, w ujęciu interdyscyplinarnym może stanowić przydatną pomoc dla studentów i doktorantów wyższych uczelni. Część analityczno-badawcza i dydaktyczna będą istotną pomocą dla lektorów i studentów kierunku nauczania języka polskiego jako obcego.
Dr hab. Piotr Horbatowski, Uniwersytet Jagielloński

Autorka w sposób erudycyjny, dowodzący Jej eksperckiej wiedzy przedmiotowej i chęci zgłębienia podjętej tematyki, porusza się w świecie teorii odnoszących się do wyrażania emocji w filozofii, psychologii, antropologii, komunikacji międzykulturowej, socjologii, językoznawstwie i glottodydaktyce. […] Oprócz zalet teoretycznych monografia ma wiele walorów praktycznych. […] Materiał gramatyczny i leksykalny przydatny w nauczaniu sposobów wyrażania emocji został opracowany w formie inwentarza opatrzonego przykładami i uwzględniającego zagadnienia leksykalne, fleksyjne, składniowe, odmienne i nieodmienne części mowy, szablonowe zwroty i frazeologizmy związane z wymiarami konceptualizacji uczuć. Jest to z pewnością innowacyjne opracowanie, podobnie jak autorskie pomysły ćwiczeń związanych z nauczaniem sposobów wyrażania emocji negatywnych w jpjo. […] [Oddawana w ręce czytelników publikacja] to nowoczesne, oryginalne dzieło o wysokich walorach naukowych i praktycznych – wybitne, dojrzałe i odważne studium nad afektami, które uznaję za jedną z najważniejszych polonistycznych prac o charakterze glottokulturoznawczym.
Dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Dr Barbara Łukaszewicz – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Starszy asystent w Centrum Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologii norweskiej na Uniwersytecie SWPS. Egzaminatorka uprawniona do sprawowania funkcji przewodniczącej komisji na państwowych egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Kierowniczka zespołu autorskiego oraz współautorka podręcznika i zeszytu ćwiczeń „Zdaj się na polski!”. Do jej zainteresowań naukowych należą m.in. rozwijanie kompetencji kulturowej i międzykulturowej, metodyka nauczania kultury polskiej jako obcej, wiedza o społeczeństwie polskim w kształceniu kulturowym cudzoziemców i autonomia w procesie uczenia się języka obcego.


Zobacz również
Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności. Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru karySędziowie o karze, karaniu i bezkarności. Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru karyKrólikowska Jadwiga (ORCID 0000-0002-3270-6791)
47,00 zł   42,30 zł
Inni klienci kupili również
Рецепция позднего Льва Толстого в польской прессе. Процессы информационного и культурного трансфера
Рецепция позднего Льва Толстого в польской прессе. Процессы информационного и культурного трансфераPiotrowska Joanna (ORCID 0000-0003-1834-4488)
  • Монография Иоанны Пиотровской предлагает новый подход к исследованию инокультурной рецепции писателя (литератора). Методологическая апробация была проведена на примере рецепции Льва Толстого. Исследовательское внимание сосредоточилось на двух узловых
45,00 zł   40,50 zł
Szczegóły
Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu
Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modeluDryblak Anna Agnieszka (ORCID 0000-0002-4472-7514)
  • Monografia stanowi analizę najważniejszych żeńskich założeń monastycznych powstałych w kręgu dynastii piastowskiej w XIII wieku. Ukazuje je na tle porównawczym, przedstawia ideę klasztoru kobiecego we wczesnośredniowiecznej Europie Zachodniej
55,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel