Informacje o publikacji
Projektowanie procesów biznesowych zorientowanych na klienta (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia prezentuje wyniki badań autorki nad istotą zarządzania procesami biznesowymi poprzez opis sposobów realizacji sześciu etapów cyklu zarządzania procesami biznesowymi – analizy, identyfikacji, projektowania, wdrożenia, monitorowania... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5899-6
EAN:
9788323558996
Liczba stron:
124
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
5,99 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.7172/978-83-235-5899-6.swwz.12
Monografia prezentuje wyniki badań autorki nad istotą zarządzania procesami biznesowymi poprzez opis sposobów realizacji sześciu etapów cyklu zarządzania procesami biznesowymi – analizy, identyfikacji, projektowania, wdrożenia, monitorowania i przeprojektowania. Wkład koncepcyjny został zbudowany na wieloletnim doświadczeniu autorki w tym obszarze zarówno w kontekście badawczym w przedsiębiorstwach usługowym i z branży FMCG, jak i edukacyjnym.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Designing customer-oriented business processes

The monograph presents the results of the author's research on the essence of business process management by describing how to implement the six stages of the business process management cycle - analysis, identification, design, implementation, monitoring and redesign. The conceptual contribution is built on the author's many years of experience in this area, both in a research context in service and FMCG companies and in education.

Keywords: business process, non-business process, process management, process owner, contractor in process, process stakeholders.

Dr Julita Majczyk – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku ekonomia oraz University of the West of Scotland Business School na kierunku ekonomia przedsiębiorstw i przedsiębiorczość (Business Economics and Enterprise). Zajmuje się przywództwem i motywowaniem zespołów, w szczególności stylami sprawowania władzy, ale także zachowaniami przedsiębiorczymi. Prowadziła zajęcia dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Shanghai University (Chiny), University of Pisa (Włochy), Instituto Politécnico de Lisboa (Portugalia) i szkolenia dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UW. Członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej badaczy naukowych European Group for Organizational Studies.

Przedstawiona do recenzji monografia Julity Majczyk pt. „Projektowanie procesów biznesowych zorientowanych na klienta” jest pozycją nie tylko wartościową merytorycznie, ale bardzo potrzebną, bo wypełnia istotną lukę poznawczą i edukacyjną w obszarze zarządzania procesami biznesowymi. Celem monografii, jak wskazała Autorka, jest „dyskusja nad istotą zarządzania procesami biznesowymi poprzez opis sposobów realizacji pięciu etapów cyklu zarządzania procesami biznesowymi – analizy, identyfikacji, projektowania, wdrożenia i monitorowania. […] Książkę może być wykorzystywana przez pracowników naukowych uczelni wyższych, studentów, uczestników szkół doktorskich, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych zorientowanych procesowo lub takich, w których rozważa się przejście na zarządzanie procesowe.
Dr hab. Roman Batko, prof. AGH

Jest to publikacja, którą z pełnym przekonaniem rekomendowałabym studentom (różnych stopni studiów). Uważam, że jest to bardzo istotne, by w ofercie wydawniczej znajdowały się pozycje prezentujące zagadnienia w sposób przystępny, wychodząc od podstawowych definicji. Monografia ta będzie bardzo przydatna […] w przypadku kursów zarządzania procesami (lub pokrewnych).
Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zamknij
Jplayer
pixel