Informacje o publikacji
Rzeźba nagrobna na Mazowszu w XVI wieku/Funerary Sculpture in Sixteenth-Century Mazovia (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Prezentowane studium poświęcone XVI-wiecznej rzeźbie funeralnej na Mazowszu stanowi pierwszy tom opracowywanego przez autorkę korpusu rzeźby nagrobnej XVI w. na ziemiach Korony. Chociaż istnieje wiele opracowań o charakterze przyczynkarskim, monografii... czytaj więcej

Rzeźba nagrobna na Mazowszu w XVI wieku/Funerary Sculpture in Sixteenth-Century Mazovia (PDF)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
,
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5650-3
EAN:
9788323556503
Liczba stron:
432
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
34,1 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Prezentowane studium poświęcone XVI-wiecznej rzeźbie funeralnej na Mazowszu stanowi pierwszy tom opracowywanego przez autorkę korpusu rzeźby nagrobnej XVI wieku na ziemiach Korony. Chociaż istnieje wiele opracowań o charakterze przyczynkarskim, monografii poszczególnych twórców i studiów konkretnych dzieł, brak było dotąd opracowań zbiorczych dla zabytków sztuki funeralnej tego obszaru.

Z kolei w badaniach nad rzeźbą XVI wieku na Mazowszu dominowały studia pojedynczych dzieł (rzadziej grup), na ogół wyróżniających się poziomem artystycznym. Koncentrowano się przede wszystkim na analizie formalno-stylistycznej i typologicznej, zagadnienia technologiczne i konserwatorskie pozostawiając na uboczu.

W 2017 roku Autorka zrealizowała projekt „Renesansowa rzeźba na Mazowszu: historia i konserwacja”. Głównym celem badań było przeprowadzenie inwentaryzacji pomników nagrobnych lokujących się na obszarze historycznego Mazowsza, a rezultaty stały się punktem wyjścia dla niniejszej publikacji.

Poza inwentaryzacją terenową, Autorka odbyła kwerendę w zbiorach archiwów urzędów konserwatorskich oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ważny etap pracy stanowiła także kwerenda zbiorów ikonograficznych, w tym zwłaszcza ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biblioteki Narodowej.

Publikacja, obok katalogu w podziale geograficznym, zawiera rys historyczny Mazowsza w XVI wieku, w tym prezentację środowiska fundatorów pomników nagrobnych, a także analizę plastyki funeralnej na Mazowszu: typologię nagrobków, główne ośrodki oraz zagadnienia stylu i wykonawstwa.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Funerary sculpture in sixteenth-century Mazovia

The publication devoted to the 16th-century funerary sculpture in Mazovia, based both on the field inventory and the wide archival query, including iconographic collections. In addition to the catalogue part, which is organized geographically, the book contains short history of Mazovia in the 16th century, with the presentation of the funerary monuments founders’ milieu, as well as the general analysis of the funerary art in Mazovia: typology of the monuments, main centers and issues of style and workmanship.

Keywords: funerary monuments, Polish sculpture of 16th century, Mazovia, history of Mazovia, art of Mazovia.

Zamknij
Jplayer
pixel