Informacje o publikacji
Kwartalnik Pedagogiczny 2022/2 (264)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Na tom składa się siedem artykułów naukowych podejmujących ważne i jednocześnie rzadko poruszane problemy współczesnej edukacji i pedagogiki. Wśród autorów znajdują się zarówno młodzi naukowcy z Polski i z zagranicy, jak i uznani badacze rzeczywistości... czytaj więcej

Kwartalnik Pedagogiczny 2022/2 (264)

Redaktr naczelna Joanna Madalińska-Michalak
Nazwa serii/czasopisma: Kwartalnik Pedagogiczny
Dostępność:
Publikacja dostępna
20,00 zł
18.00 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (2,00 zł).
Out Of Stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
,
angielski
ISBN/ISSN:
0023-5938
EAN:
977002359322302
Liczba stron:
140
Oprawa:
Miękka
Format:
17x24 cm
Waga:
235 g
Sposób publikacji:
Druk
Typ publikacji:
Praca naukowa
Na tom składa się siedem artykułów naukowych podejmujących ważne i jednocześnie rzadko poruszane problemy współczesnej edukacji i pedagogiki. Wśród autorów znajdują się zarówno młodzi naukowcy z Polski i z zagranicy, jak i uznani badacze rzeczywistości edukacyjnej.

Alsu Shakmaeva w artykule przeglądowym systematyzuje wiedzę z zakresu badań nad lękiem uczniów przed matematyką jako przedmiotem nauczania w szkole. Szczególną uwagę poświęca rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej jako czynnikom odgrywającym istotną rolę w powstawaniu tego lęku. Omawia także narzędzia stosowane do pomiaru jego poziomu w różnych grupach wiekowych i analizuje wyjaśnienia relacji między lękiem a osiągnięciami matematycznymi uczniów z uwzględnieniem badań nad emocjami i pracą mózgu dziecka.

Badania Małgorzaty Kamińskiej pokazują, że nauczyciele i dyrektorzy szkół w zdecydowany sposób doceniają wartość pracy zespołowej. Niemniej jednak, badani mają krytyczny stosunek do realizacji leżących u podstaw pracy zespołowej założeń w praktyce szkolnej. Wskazują oni na symptomy świadczące o izolacyjnym charakterze pracy nauczyciela i o dominacji sposobów myślenia i działania, charakterystycznych dla kultury indywidualizmu i rywalizacji. Wyniki badań kierują naszą uwagę w stronę propozycji poprawy jakości pracy zespołowej.

Yedil Nurymbetov opisuje najnowsze reformy oświatowe w Kazachstanie i ich wpływ na edukację nauczycieli oraz postrzeganie zawodu nauczyciela. Autor stawia tezę, że jednym z głównych wskaźników atrakcyjności tego zawodu jest wybieranie go przez najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Przedstawione wyniki badań dowodzą, że wdrożone reformy oświatowe mające na celu podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela przynoszą pozytywny efekt.

Urszula Dobrosielska w artykule inspirowanym myślą Jana Błońskiego przedstawia pedagogiczne możliwości tekstu wydobyte z krytyki literackiej i filozofii hermeneutycznej. Autorka poszukuje w pracach Błońskiego podejścia interpretacyjnego dla znaczenia literatury w wychowaniu, łącząc je z refleksją nad pojęciami wrażliwości oraz tradycji.

Tekst Marka Jurczyszyna jest rekonstrukcją założeń leżących u podstaw propozycji Locke’a w zakresie wychowania moralnego. Autor wskazuje na priorytetowe zadania wychowania, a zwłaszcza na rozwijanie u wychowanków cnót moralnych.

Karolina Czerwiec prezentuje badania poświęcone analizie doświadczeń rodziców dzieci interpłciowych w zakresie kształtowania tożsamości płciowej dzieci w kontekście uwarunkowań społecznych i edukacyjnych. Na potrzeby badań autorka wykorzystała paradygmat interpretacyjny i metodę studium przypadku. Badania pokazują, że rodzic interpłciowego dziecka potrzebuje wsparcia lekarzy, psychologów, rodziny, jak również bezpiecznej przestrzeni społecznej.

Ewelina Franczyk-Sikorskiej w swoim artykule przygląda się podstawowym założeniom terapii z udziałem zwierząt, wytycznym dotyczącym jej stosowania oraz celom, jakie można osiągnąć przy jej pomocy. Wskazuje, że regulacje prawne w Polsce dotyczące standardów pracy i wymogów, jakie należy spełnić, aby móc stosować tę terapię, nie uwzględniają w sposób zadawalający wytycznych określonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizacji Zajmujących się Interakcjami Ludzi i Zwierząt (IAHAIO).

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – pedagog, kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, profesor honorowy Uniwersytetu w Aarhus. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP 2014-2020), wiceprzewodnicząca World Education Reasearch Association (WERA), członkini Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association (EERA), przewodnicząca Sieci Naukowej Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE Network 2016-2020). Redaktor serii naukowej "Key Issues in Teacher Education: Research, Policy and Practice" (Brill), redaktor naczelna „Kwartalnika Pedagogicznego” (WUW).
Od ponad 25 lat naukowo zajmuje się takimi subdyscyplinami pedagogiki jak: pedeutologią, pedagogiką porównawczą, pedagogiką szkoły oraz zarządzaniem i przywództwem edukacyjnym. Promotor rozpraw doktorskich z zakresu edukacji, kompetencji, rozwoju i pracy nauczyciela oraz przywództwa edukacyjnego i kultury szkoły. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz w doskonaleniu dyrektorów szkół z zakresu przywództwa edukacyjnego.
Autorka ponad 180 publikacji naukowych. Najważniejsze publikacje książkowe: Pedeutologia. Prawno-etyczne podstawy zawodu nauczyciela (WUW 2021), Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii (WUW 2020), Teacher Leadership (2018), O nową jakość edukacji nauczycieli (WUW 2017), Etyka w systemie edukacji w Polsce (współaut. A.J. Jeżowski, S. Więsław, 2017), Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy (2015), Przywództwo edukacyjne – współczesne wyzwania (współred. nauk. S.M. Kwiatkowski, 2014), Skuteczne przywództwo na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze (2012), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (2010), Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków (2007) oraz Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne (2003).

Zobacz również
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością - pdfAktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością - pdfKobus-Ostrowska Dorota
22,45 zł   21,33 zł
Studia galicyjskie - epubStudia galicyjskie - epubAlois Woldan
19,00 zł   17,10 zł
Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel