Informacje o publikacji
Рецепция позднего Льва Толстого в польской прессе. Процессы информационного и культурного трансфера (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Монография Иоанны Пиотровской предлагает новый подход к исследованию инокультурной рецепции писателя (литератора). Методологическая апробация была проведена на примере рецепции Льва Толстого. Исследовательское внимание сосредоточилось на двух узловых... czytaj więcej

Рецепция позднего Льва Толстого в польской прессе. Процессы информационного и культурного трансфера (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
45,00 zł
22.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (22,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
rosyjski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5343-4
EAN:
9788323553434
Liczba stron:
262
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
9,30 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553434
Монография Иоанны Пиотровской предлагает новый подход к исследованию инокультурной рецепции писателя (литератора). Методологическая апробация была проведена на примере рецепции позднего Льва Толстого. Исследовательское внимание сосредоточилось на двух узловых событиях — восьмидесятилетнем юбилее (1908) и уходе (1910). Сравнительный анализ польских публикаций в контексте европейской журналистики позволил проследить, какие трансформации происходили в системе образа Толстого, и одновременно прояснить специфику рецепционных механизмов прессы.

Ключевые слова: Лев Николаевич Толстой, культура России, инокультурная рецепция.

******

Recepcja późnego Lwa Tołstoja w prasie polskiej. Procesy transferu informacyjnego i kulturowego

Monografia prezentuje nowe podejście do badania recepcji obcokulturowej literata. Propozycje metodologiczne przedstawione zostały na przykładzie recepcji późnego Lwa Tołstoja. W centrum uwagi znalazły się dwa węzłowe wydarzenia — osiemdziesięcioletni jubileusz (1908) i ucieczka z Jasnej Polany (1910). Analiza porównawcza publikacji polskich i obcych pozwoliła prześledzić, jakim transformacjom podlegał obraz Tołstoja, i jednocześnie lepiej zrozumieć specyfikę recepcyjnych mechanizmów prasy.

******

The Reception of Late-Period Leo Tolstoy in the Polish Press. Information and Cultural Transfer Processes

The monograph presents a new approach to research surrounding the alter-cultural reception of a writer. The methodological proposals are presented with reference to the reception of Leo Tolstoy. The study focuses on two significant events: his 80th birthday (1908) and his departure from Yasnaya Polyana (1910). A comparative analysis of Polish and foreign publications enabled the author to track the transformations that took place in the way Tolstoy’s image was constructed, and at the same time to better understand the specific nature of press reception mechanisms.

Keywords: Leo Tolstoy, Russian culture, foreign culture reception.

PhD Иоанна Пиотровска – адъюнкт Института специальной и межкуль-турной коммуникации Варшавского университета. Организатор междуна-родных научных конференций Пресса в русском историко-литературном контексте (2015), Лев Толстой и пресса его времени (2018). В круг ее науч-ных интересов входят биография, творчество и рецепция Льва Толстого, методология изучения рецепции художественного текста и рецепции литератора, польско-русские литературные и культурные связи, поэтика автобиографической прозы. Публиковалась в таких журналах, как „Slověne”, „Toronto Slavic Quarterly”, „Slavica Revalensia”, а также в специализированных сериях Толстой и о Толстом, Яснополянский сборник.

*********

Dr Joanna Piotrowska – adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą biografii, twórczości i recepcji Lwa Tołstoja, metodologii badań nad recepcją obcokulturową, polsko-rosyjskich związków literackich i kulturalnych oraz literatury dokumentu osobistego. Publikowała m.in. w „Slověne”, „Toronto Slavic Quarterly”, „Slavica Revalensia” i „Przeglądzie Rusycystycznym”.

Zobacz również
Poetyki protestu (EBOOK)Poetyki protestu (EBOOK)
52,00 zł   26,00 zł
Nowy Prometeusz 2023/18 (EBOOK)Nowy Prometeusz 2023/18 (EBOOK)
32,40 zł   22,68 zł
Zamknij
Jplayer
pixel