Informacje o publikacji
Українська мова в бізнесі. Підручник для студентів. Рівень С2

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Цей підручник призначений для використання на заняттях із української мови у сфері бізнесу на рівні С2. Підручник складається з 13 тематичних блоків, основну частину кожного з яких становлять автентичні тексти. Проблематика тем охоплює пенсійну... czytaj więcej

Українська мова в бізнесі. Підручник для студентів. Рівень С2

Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
35.10 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (3,90 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
ukraiński
ISBN/ISSN:
978-83-235-5828-6
EAN:
9788323558286
Liczba stron:
208
Oprawa:
Miękka
Format:
17x24 cm
Waga:
340 g
Sposób publikacji:
Druk
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558361
Цей підручник призначений для використання на заняттях із української мови у сфері бізнесу на рівні С2. Підручник складається з 13 тематичних блоків, основну частину кожного з яких становлять автентичні тексти. Проблематика тем охоплює пенсійну та податкову системи України, поштові й банківські послуги, питання кредитування, приватизації, енергетики, ринку нерухомості, а також практичні поради щодо того, як розпочати бізнес і успішно ним керувати. Істотною особливістю текстів вправ є їх насиченість фаховою термінологією та інформацією, типовими граматичними конструкціями тощо.

Ключові слова: українська мова, бізнес, підручник, глоттодидактика.

******

Język ukraiński w biznesie. Podręcznik dla studentów. Poziom C2

Podręcznik przeznaczony jest do wykorzystania podczas zajęć języka ukraińskiego w biznesie na poziomie C2. Składa się z 13 bloków tematycznych opartych przede wszystkim na autentycznych tekstach. Problematyka bloków obejmuje ukraiński system emerytalny i podatkowy, usługi pocztowe i bankowe, kwestie kredytowania, prywatyzacji, energetyki, rynku nieruchomości, jak również praktyczne porady na temat tego, jak założyć firmę i z powodzeniem nią kierować. Teksty będące podstawą ćwiczeń dobrano tak, by pomagały zapoznać się z fachową terminologią i typowymi konstrukcjami gramatycznymi, a przy tym były źródłem praktycznych informacji.

------

Podziękowania
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego dziękują za zgodę na wykorzystanie tekstów, na których oparty jest podręcznik, następującym osobom i instytucjom:
Swietłana Biriuczenko, Natalia Dobrowa, Kateryna Horodenśka, Walentyna i Mykoła Kalkowie, Wołodymyr Ostrowśkyj, Olena Ponomareva, Maksym Wichrow; Centrum Wydawnicze „Akademia” (Kijów), portal „Diło i Słowo”, portal „Energopostachalnyk.ua”, portal „Fotowoltaikaonline.pl”, grupa medialna „Hłas” (Odessa), gazeta „Hołos Ukrajini”, Bank Millenium, kanał telewizyjny „News24” (Kijów), Portal „Novynarnia” (Kijów), Bank OTP Ukraina, Poczta Polska S.A., Wydawnictwo „Pulsary”, Grupa Medialna TVN Warner Bros. Discovery, Portal „Twojahistoria.pl”, spółka „Wirtualna Polska Media” S.A., Ukrainian Institute, Portal „Zbruc.eu”.

******

Business Ukrainian. A C2-Level Student’s Book

The presented textbook is intended for use in C2-level business Ukrainian classes. It comprises 13 thematic sections, each based on authentic texts from the given field. The subjects include the Ukrainian pension and tax systems, postal and banking services, the issue of crediting, privatization, energy, real estate market – as well as practical advice on how to start and run a business. The exercises feature texts selected so as to present professional vocabulary and information as well as grammatical constructions.

Keywords: Ukrainian language, business, textbook, glottodidactics.

Проф. доктор габ. Світлана Романюк (Svitlana Romaniuk) – професор Варшавського університету, доктор габілітована, працівник катедри україністики. Авторка монографій і статей з української теоретичної граматики, соціолінгвістики, аналізу дискурсу, глотодидактики. Співавторка підручників для вивчення української мови як іноземної: Z ukraińskim na Ty, cz. 1–2, Warszawa 2013, 2014; Ukraina-Polska. Dialog kultur, Warszawa 2014; Українською без табу, Warszawa 2017; Українською про культуру, Warszawa 2018; Культура і традиції українців: з минулого в сучасність, Warszawa 2018; Українська культура на щодень: у 2 томах, Мюнхен – Варшава 2021, 2022.

Лариса Колібаба (Larysa Kolibaba) – старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук. Співавторка лексикографічного видання Словник дієслівного керування (Київ 2016), авторка індивідуальної монографії Асиметрія словотвірних співвідношень багатозначних дієслів та іменникових девербативів (Київ 2005) та 85 наукових статей, присвячених теоретичним і практичним проблемам морфології, дериватології, культури української літературної мови, граматичної лексикографії.

Zamknij
Jplayer
pixel