Informacje o publikacji
Zarządzanie współpracą biznes-nauka. Perspektywa przedsiębiorstwa (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia zawiera szerokie spojrzenie na problematykę współpracy przedsiębiorstwa z jednostkami badawczo-rozwojowymi od strony zarządzania procesem z perspektywy przedsiębiorstwa. Wyróżnia się szerokim przeglądem literatury z zakresu zarządzania... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-6114-9
EAN:
9788323561149
Liczba stron:
256
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
5,5 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.7172/978-83-235-6114-9.swwz.16
Monografia zawiera szerokie spojrzenie na problematykę współpracy przedsiębiorstwa z jednostkami badawczo-rozwojowymi od strony zarządzania procesem z perspektywy przedsiębiorstwa. Wyróżnia się szerokim przeglądem literatury z zakresu zarządzania współpracą oraz relacji międzyorganizacyjnych. Interesującym elementem monografii są zamieszczone wyniki badawcze będące rezultatem realizacji szeroko zakrojonego projektu badawczego. Na podstawie przeprowadzonych badań Autor monografii stworzył dodatkowo rekomendacje dla przedsiębiorstw chcących nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi, którym zależy na utrzymaniu dobrych relacji skutkujących rozwojem innowacyjności i samych przedsiębiorstw.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Managing a Business-Science Cooperation. An Entrepreneurial Perspective

The monograph provides a broad view of the issues of enterprise cooperation with research and development units from the management side of the process from an enterprise perspective. It distinguishes itself by a broad overview of the literature on cooperation management and inter-organizational relations. The monograph contains interesting research findings, which are the result of the implementation of an extensive research project. Based on the conducted research, the author of the monograph additionally created recommendations for enterprises wishing to establish cooperation with scientific units, which care about maintaining good relations, resulting in the development of innovation and the enterprises themselves.

Keywords: enterprise, research and development units, innovation, process management, contract management.

[…] zaletą publikacji, która wyróżnia ją na tle polskiej literatury przedmiotu jest analiza współpracy przedsiębiorstwa z jednostkami badawczo-rozwojowymi z perspektywy przedsiębiorstwa. […] będzie stanowić publikację przydatną dla studentów studiów magisterskich oraz […] doktoranckich z zakresu zarządzania. Szczególną użyteczność widzę dla doktorantów realizujących doktoraty wdrożeniowe. […] odbiorcami publikacji powinny być osoby zarządzające podmiotami naukowymi oraz przedsiębiorstwami.
Dr hab. Paweł Głodek, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

[…] monografia stanowi istotny wkład w poznanie problemu ciągle niesatysfakcjonującej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowo-badawczymi. Analizy przeprowadzone przez Autora uwzględniają zagadnienia rzadko poruszane w literaturze przedmiotu dotyczącej współpracy, w tym rolę zaufania, budowanie i trwałość relacji, które stanowią filary skutecznej współpracy. […] Cenną wartością dodaną pracy są rekomendacje dla przedsiębiorstw współpracujących lub planujących współpracę z podmiotami nauki […] przydatne dla właścicieli i menedżerów poszukujących sposobów wzrostu innowacyjności i rozwoju przedsiębiorstw.
Dr hab. Alfreda Kamińska, prof. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Dr Filip Tomasz Tużnik – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, pracownik Zakładu Innowacji Rynkowych i Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce innowacji, rozwoju technologii oraz współpracy w biznesie, ze szczególnym naciskiem na relacje pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami a jednostkami naukowo-badawczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności gospodarczej – jako dyrektor techniczny w małej innowacyjnej firmie odpowiadał za wybór i rozwój technologii, zarządzanie procesami innowacyjnymi, a także współpracę z podmiotami otoczenia w wymiarze międzynarodowym.

Zamknij
Jplayer
pixel