Informacje o publikacji
Narodowe Muzeum Przyrodnicze a ochrona żubra w Polsce (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja przybliża historię ochrony żubra w II RP i rolę, jaką odegrały środowiska naukowców skupionych wokół idei Narodowego Muzeum Przyrodniczego. Idei, ponieważ sama instytucja przetrwała zaledwie 2 lata (1919–1921) – jednak do jej spuścizny... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2024
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-6473-7
EAN:
9788323564737
Liczba stron:
428
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
18,03 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323564737
Publikacja przybliża historię ochrony żubra w II RP i rolę, jaką odegrały środowiska naukowców skupionych wokół idei Narodowego Muzeum Przyrodniczego. Idei, ponieważ sama instytucja przetrwała zaledwie 2 lata (1919–1921) – jednak do jej spuścizny nawiązują kolejne pokolenia badaczy działających na polu taksonomii i muzealnictwa przyrodniczego. Państwowe Muzeum Zoologiczne, włączone w 1952 roku do Polskiej Akademii Nauk, było wiodącą placówką naukową i muzealną w II RP. Obecnie jego kolekcje przyrodnicze przechowywane są w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie. Do najstarszych eksponatów należy jeden z bohaterów publikacji – pozyskany w 1823 roku żubr pochodzący z Puszczy Białowieskiej.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa PL (CC BY-SA 4.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl).

******

The State Zoological Museum and the European Bison Conservation in Poland

The publication describes the history of the European bison conservation in the Second Polish Republic and the role of the community of scientists centered around the idea of National Museum of Natural History. The idea, because the institution itself lasted for only 2 years (1919–1921), however, the next generations of researchers working in the fields of taxonomy and natural history museology refer to its legacy. The State Zoological Museum, integrated into the Polish Academy of Sciences in 1952, was the leading scientific institution and museum in the Second Polish Republic. Currently, its zoological collections are kept in the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. One of the oldest exhibits featured as one of the protagonists of the publication – is a European bison from the Białowieża Forest acquired in 1823.

Keywords: European bison, wildlife conservation, Second Polish Republic, National Museum of Natural History, Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences.

Zamknij
Jplayer
pixel