Informacje o publikacji
Oczekiwania inflacyjne konsumentów: pomiar i testowanie – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka zawiera przegląd metod umożliwiających regularną obserwację i analizę oczekiwań inflacyjnych na podstawie konsumenckich danych ankietowych oraz dokonuje oceny użyteczności tych miar we wnioskowaniu makroekonomicznym. Potrzeba pomiaru oczekiwań... czytaj więcej

Oczekiwania inflacyjne konsumentów: pomiar i testowanie – PDF

Tomasz Łyziak
Nazwa serii/czasopisma: Badania ekonomiczne
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2013
Dostępność:
Publikacja dostępna
45,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 69% (31,00 zł).
In stock
Wydanie:
2
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2013
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2029-0
EAN:
9788323520290
Liczba stron:
312
Wielkość pliku:
55,29 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520290
Książka zawiera przegląd metod umożliwiających regularną obserwację i analizę oczekiwań inflacyjnych na podstawie konsumenckich danych ankietowych oraz dokonuje oceny użyteczności tych miar we wnioskowaniu makroekonomicznym. Potrzeba pomiaru oczekiwań inflacyjnych wynika bowiem przede wszystkim z konieczności empirycznej weryfikacji różnych modeli formułowania oczekiwań oraz testowania wpływu oczekiwań na zmiany cen w gospodarce.

*********

Inflation expectations of consumers: Measurement and testing

The book contains a review of methods that enable the regular observation and analysis of inflation expectations based on consumer survey data. It also includes an evaluation of their usefulness in macroeconomic inference. The need for measuring inflation expectations arises predominantly from the necessity of an empirical verification of various models of formulating expectations and testing the impact of expectations on price changes in the economy. It seems especially important to draw attention to the need of applying different methods of measuring expectations and taking into account the limitations of the methods used when interpreting the results. Also of great significance is the comparison of the characteristics of inflation expectations of consumers in Poland and in the euro area.

Keywords: international military operations, cultural anthropology, inflation, consumer, measurement, regression, probability.

Zobacz inne książki z serii: Badania ekonomiczne »

Rozważania zawarte w pracy prowadzą do sformułowania istotnych wniosków - zarówno w odniesieniu do metodologii badań, jak i samych cech oczekiwań inflacyjnych. W pierwszym wymiarze szczególnie istotne wydaje się zwrócenie uwagi na potrzebę stosowania różnych metod pomiaru oczekiwań i uwzględnienie przy interpretacji wyników ograniczeń stosowanych metod. W wymiarze drugim szczególne znaczenie ma przekonujące porównanie cech oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce i w strefie euro".
Z recenzji prof. Dariusza Filara

Zobacz również
Zamknij
Jplayer
pixel