Informacje o publikacji
Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka prezentuje systemy Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Autorka stara się dociec: Co jest przyczyną i co tłumaczy fenomen skandynawskiej względnej łagodności oraz stabilności systemu penitencjarnego? Czy można mówić o jednolitym systemie... czytaj więcej

Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej (PDF)

Dostępność:
Publikacja dostępna
57,75 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 76% (43,75 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2007
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-1896-9
EAN:
9788323518969
Liczba stron:
502
Wielkość pliku:
2,82 MB
Sposób publikacji:
PDF
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323518969
Książka prezentuje systemy Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Autorka stara się dociec: Co jest przyczyną i co tłumaczy fenomen skandynawskiej względnej łagodności oraz stabilności systemu penitencjarnego? Czy można mówić o jednolitym systemie skandynawskim?

Publikacja bada również powody wzrostu populacji więziennej w Skandynawii oraz to, co z penitencjarnych doświadczeń skandynawskich wynika dla nas w Polsce, na progu nowego tysiąclecia. Czy doświadczenia skandynawskie mogą mieć charakter uniwersalny i jakie warunki muszą być spełnione, żeby można je było skutecznie replikować.

Książka sięga też do kulturowych korzeni (wspólnej tradycji historycznej, wzajemnej zależności i długich okresów współpracy) i tam poszukuje wyjaśnienia stosunków panujących w polityce karnej tych państw. Zauważa, że to "kapitał społeczny" - istnienie więzi społecznych, poczucie wspólnoty, wyznawanie wspólnych wartości - w dużym stopniu pozwala na internalizacje norm i tym samym przeciwdziała naruszaniu prawa.

Dr hab., prof. ucz. Monika Płatek – kierownik Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Związana jest też z międzywydziałowymi Gender Studies prowadzonymi na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Polskiej Akademii Nauk. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, stypendystka Fulbrighta. Wykładała też w Waszyngtonie, Oslo, Kopenhadze, Sztokholmie, Helsinkach, Budapeszcie i Wilnie.
Ma skończoną aplikację sędziowską. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej i inicjatorka zajęć klinicznych typu „Street Law” w Polsce. Zajmuje się prawem karnym, kryminologią, wiktymologią i porównawczym prawem penitencjarnym. Deklaruje się jako feministka.
Autorka wielu artykułów z zakresu prawa penitencjarnego, kryminologii, sprawiedliwości naprawczej, rozwoju i metodologii pracy w klinikach prawa. Współautorka książki: Z prawem na Ty, współautorka i współredaktorka książek: Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka oraz W kręgu kryminologii romantycznej.

[Książka] wychodzi spod pióra wytrawnej badaczki, której studia teoretyczne uzupełnia naoczna znajomość więziennictwa europejskiego, amerykańskiego i azjatyckiego; cenionej i czynnej referentki na wielu prestiżowych zgromadzeniach międzynarodowych; intelektualistki, która całą swoją twórczością upomina się o humanizację życia społecznego i ludzkie prawa więźniów.
Z recenzji Michała Porowskiego

[...] praca charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym. W realiach współczesnej Polski ma i ten wyraz, że obejmuje swym zasięgiem jeden kontynent państw, w którym zagadnienia z dziedziny penitencjarystyki są rozwiązywane w sposób stający się coraz częściej przedmiotem najwyższej uwagi, zwłaszcza obecnie, gdy prawa człowieka stawia się na pierwszym miejscu, bez względu na rasę, pochodzenie, a także skazanie za przestępstwo, które nie wytrąca człowieka z zasięgu tych praw.
Z recenzji Genowefy Rejman

Inni klienci kupili również
Dzieje więziennictwa polskiego w piśmiennictwie i dokumentach - PDF
Dzieje więziennictwa polskiego w piśmiennictwie i dokumentach - PDFPorowski Michał
  • Publikacja prezentuje przegląd bibliografii dotyczącej dziejów więziennictwa polskiego, poczynając od hipotez na temat jego początków, a kończąc na wybuchu II wojny światowej. Głównym kryterium pozyskiwania materiału było dążenie do zgromadzenia pozycji
79,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa (PDF)
Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa (PDF)Utrat-Milecki Jarosław
  • Monograficzne opracowanie z dziedziny penologii, czyli nauki o karze i karaniu. Problem kary został w nim ukazany w szerokiej perspektywie filozofii i socjologii prawa, w kontekście współczesnych mechanizmów kontroli społecznej. Książka stanowi
30,45 zł   14,00 zł
Szczegóły
pixel