Informacje o publikacji
Miejska polityka "zagraniczna". Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast - PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorka podejmuje problem politycznych działaniach miast wobec obszarów sąsiednich, władz państwowych oraz instytucji międzynarodowych. Podstawą teoretyczną pracy jest koncepcja przeskalowania (rescaling), zwracająca uwagę nie na terytorialne punkty... czytaj więcej

Miejska polityka "zagraniczna". Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast - PDF

Marta Lackowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Dostępność:
Publikacja dostępna
42,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 67% (28,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2014
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-1781-8
EAN:
9788323517818
Liczba stron:
358
Wielkość pliku:
3,36 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323517818
Autorka podejmuje problem politycznych działań miast wobec obszarów sąsiednich, władz państwowych oraz instytucji międzynarodowych. Podstawą teoretyczną pracy jest koncepcja przeskalowania (rescaling), zwracająca uwagę nie na terytorialne punkty odniesienia, ale na łączące je relacje (skale). Empiryczna część pracy opiera się na badaniu 12 miast polskich, członków Unii Metropolii Polskich. Analizowane są przejawy sieciowe (działalność w organizacjach miejskich i sieciach projektowych), dwustronne (głównie partnerstwa miast) i indywidualne (m.in. organizacja wielkich imprez), politycznego przeskalowania zewnętrznego.

Publikacja wpisuje się w coraz częściej podnoszone ostatnio postulaty upolitycznienia miast i próby odpowiedzi na pytania o miejsce miast we współczesnej przestrzeni politycznej.

Książka może zaciekawić samorządowców, szczególnie polityków miejskich, urzędników zaangażowanych w codzienne działania przeskalowania, a także politologów otwartych na nowe znaczenie terminu „polityka zagraniczna” oraz badaczy samorządu, szczególnie wielkich miast.

Marta Lackowska – doktor nauk o Ziemi (2008), adiunkt w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008–2010 pracownik naukowy i dydaktyczny w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt (Niemcy). Autorka i współautorka publikacji z zakresu samorządu terytorialnego, lokalnych polityk, europeizacji (m.in. wdrażania funduszy unijnych), zarządzania publicznego (metropolitalnego, wielopoziomowego), identyfikacji terytorialnej i współpracy międzygminnej. W 2012 roku otrzymała nagrodę finałową programu Nagrody Naukowe Polityki w kategorii nauki społeczne, a w latach 2011–2012 roczne stypendium dla młodych doktorów przyznawane w ramach programu Nowoczesny Uniwersytet prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski.

Opracowanie dr Marty Lackowskiej to praca z pogranicza kilku dyscyplin nauk społecznych. Inspiracją do jej napisania była z jednej strony rosnąca rola miast jako podmiotów gospodarczych i politycznych w zglobalizowanym świecie, a z drugiej strony złożoność problematyki zarządzania tymi obszarami w dynamicznie zmieniającym się środowisku funkcjonowania w ostatnich dekadach. Rozprawa – dotycząca aktualnego problemu z zakresu polityki miejskiej o walorach aplikacyjnych – jest dziełem wartościowym, oryginalnym na polskim rynku wydawniczym. Realizacja takiej pracy naukowej była niewątpliwie wielkim wyzwaniem.
Opracowanie ma charakter studium teoretyczno-empirycznego. Z jednej strony dr M. Lackowska skupiła się na uporządkowaniu koncepcji przeskalowania w kontekście miejskim, a z drugiej strony podjęła próbę eksploracji procesów przeskalowania polskich miast.

Autorka nadała pierwszej części pracy (…) oryginalny charakter poprzez wyeksponowanie kwestii przestrzeni, co podkreśla niejako geograficzny aspekt zagadnienia, ale zarazem jednoznacznie wykazuje, że przesunięcie zainteresowań na relacje „niewidzialne” między aktorami rozmaitych sieci nadaje przestrzeni charakter względny, wtórny i dynamiczny jako nowemu produktowi społeczno-politycznej organizacji aktywności ludzkiej. Przeskalowanie oznacza kształtowanie się nowych relacji między podmiotami. Współcześnie dynamicznie następuje przechodzenie od badań przestrzeni zhierarchizowanej (interakcje w zamkniętych przestrzeniach o stałych wymiarach) do zbiorów sieci oddziaływań różnych podmiotów, funkcjonujących w przestrzeni o płynnych granicach.

Praca jest dziełem ambitnym i nowatorskim w polskiej literaturze, a jej wyniki wnoszą twórczy i oryginalny wkład do koncepcji przeskalowania w miastach, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i empirycznej.


Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Lisowskiego


pixel