Informacje o publikacji
Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka poświęcona jest międzynarodowym aspektom ochrony zdrowia w wymiarze medycznym, ale także społeczno-politycznym i gospodarczym. Badania nad działaniami w zakresie ochrony zdrowia mogą być podejmowane z uwzględnieniem zagadnień historycznych... czytaj więcej

Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia – PDF

Redakcja naukowa Wiesław Lizak, Anna M. Solarz
Redaktor naukowy: Lizak Wiesław, Solarz Anna M.
Data wydania: 2013-06-10
Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 64% (25,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2013
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2658-2
EAN:
9788323526582
Liczba stron:
284
Wielkość pliku:
2,15 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582
Książka poświęcona jest międzynarodowym aspektom ochrony zdrowia w wymiarze medycznym, ale także społeczno-politycznym i gospodarczym. Badania nad działaniami w zakresie ochrony zdrowia mogą być podejmowane z uwzględnieniem zagadnień historycznych, geograficznych, filozoficznych, etycznych, kulturowych, religijnych, socjologicznych, prawnych, politycznych i ekonomicznych. Wszystkie te wymiary są obecne w prezentowanej książce.

Zdrowie stanowi wyjątkowo ważny składnik naszego szczęścia, choć najczęściej – jak zauważyli już dawno temu poeci i filozofowie – uświadamiamy to sobie dopiero wtedy, gdy staje się ono wartością deficytową. […] Rozwój współczesnej nauki i techniki daje rodzajowi ludzkiemu coraz doskonalsze instrumenty zabezpieczania zdrowia i życia. Jednocześnie utrzymujące się różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego sprawiają, że dostęp do osiągnięć współczesnej cywilizacji nie jest taki sam dla wszystkich. W tej sytuacji umiędzynarodowienie tychże instrumentów zwiększa szansę objęcia jak największej części ludzkości dobrodziejstwami współczesnej medycyny. Współpraca międzynarodowa w sferze ochrony zdrowia staje się więc wręcz moralnym zobowiązaniem do podjęcia wysiłków przez społeczność międzynarodową na rzecz upowszechnienia współczesnej wiedzy medycznej.
Ze Wstępu

Health care in international relations. Selected issues

A publication devoted to the international aspects of health care in the medical, socio-political and economic aspects. It presents the findings of studies on health care activities with regard to historical, geographical, philosophical, ethical, cultural, religious, sociological, legal, political, and economic issues.

Keywords: health care, WHO, medicine in international relations.

Recenzowana praca stanowi bogatą i ciekawą kontrybucję do badań nad problematyką zdrowia oraz nad jego znaczeniem w stosunkach międzynarodowych. Bez wątpienia zapełnia ona wyraźną lukę na rynku wydawniczym, na którym prace o zdrowiu pojawiają się najczęściej w działach medycyny, a nie pośród prac w zakresie nauk humanistycznych.
Prof. Jacek Jan Pawlik SVD

[Książka] może być zaliczona do istotnych dzieł podejmujących ważne zagadnienia ochrony zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Powinna stanowić ważną pozycję w kanonie lektur studentów stosunków międzynarodowych, a także specjalistów zajmujących się zdrowiem z perspektywy relacji międzynarodowych. […] Autorzy udowodnili, że potrzeba stosowania regulacji i rozwiązań stawiających tamę rozprzestrzenianiu się chorób i jednocześnie dających możliwości ich zwalczania w globalizującym się świecie jest absolutną koniecznością. Wykazali korzyści z tego płynące oraz zagrożenia w przypadku niestosowania zbiorowej, ponadnarodowej odpowiedzialności za kwestie zdrowotne mieszkańców globu.
Prof. Elżbieta Puchnarewicz

Marcin Wojciech Solarz, https://orcid.org/
Choroby a współczesna mapa polityczna świata
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.41-60

Alicja Fijałkowska, https://orcid.org/
Dyplomacja medyczna Kuby
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.167-184

Anna Wróbel,
Handel lekami w regulacjach Światowej Organizacji Handlu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.73-90

Błażej Grygo, https://orcid.org/
HIV i AIDS w Islamskiej Republice Iranu. Stygmatyzacja czy uspołecznienie problemu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.139-154

Irena Popiuk-Rysińska, https://orcid.org/
Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony zdrowia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.9-34

Ryszard Gaj, https://orcid.org/
Kilka filozoficznych uwag o zdrowiu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.251-276

Leonard Łukaszuk,
Artur Tomaszewski, https://orcid.org/
Ochrona zdrowia a współczesne ryzyka zagrożeń ze strony środowiska naturalnego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.61-72

Anna M. Solarz,
Ochrona zdrowia w nauczaniu Kościoła katolickiego i działalności Stolicy Apostolskiej na forum międzynarodowym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.185-210

Paula Marcinkowska, https://orcid.org/
Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej. Zapobieganie poważnym chorobom oraz zwalczanie uzależnień od narkotyków
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.91-100

Żukowski Arkadiusz, https://orcid.org/0000-0003-3413-9492
Polacy w południowoafrykańskiej medycynie i ochronie zdrowia – karty przeszłości i współczesności
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.237-250

Tomasz Szyszka SVD, https://orcid.org/
Polityka zdrowotna w redukcjach jezuickich Ameryki Południowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.211-236

Marcin Szydzisz,
Pomoc zdrowotna dla Palestyńczyków w ramach systemu ONZ
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.155-166

Krzysztof Michał Księżopolski, https://orcid.org/
Problem HIV/AIDS jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.101-118

Izabella Łęcka,
Współpraca międzynarodowa w rozwoju telemedycyny w Trzecim Świecie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.119-138

Zbigniew Pawłowski, https://orcid.org/
Zdrowie dla wszystkich. Idea i rzeczywistość
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526582.pp.35-40

Zamknij
Jplayer
pixel