Informacje o publikacji
Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, A−Ł − EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Część pierwsza (A−Ł) tomu drugiego "Portetów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczelni w 1915 roku aż do końca okupacji niemieckiej w 1945 roku... czytaj więcej

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, A−Ł − EBOOK

Redakcja naukowa Piotr Salwa, Andrzej Kajetan Wróblewski
Nazwa serii/czasopisma: Monumenta Universitatis Varsoviensis
Data wydania: 2016-05-13
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2016
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2337-6
EAN:
9788323523376
Liczba stron:
498
Wielkość pliku:
3,53 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376
Monumenta Universitatis Varsoviensis Część pierwsza (A−Ł) tomu drugiego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczelni w 1915 roku aż do końca okupacji niemieckiej w 1945 roku.

Początek tego przedziału czasowego to okres organizacji uczelni. Kadrę odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego stanowili początkowo członkowie warszawskiego środowiska naukowego, wykładowcy ośrodków akademickich Galicji, a także Polacy pracujący jako profesorowie w różnych uczelniach europejskich. Byli to ludzie urodzeni w ostatnich dekadach XIX wieku, którzy uzyskali wykształcenie na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, na polskojęzycznych uczelniach Galicji, a także na uniwersytetach w Rosji i innych państwach europejskich. Większość profesorów miała już za sobą bogatą karierę naukową, dla niektórych praca w odrodzonej stołecznej uczelni była ostatnim, niedługim etapem życia.

W dwudziestoleciu międzywojennym profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego często pełnili także ważne funkcje państwowe, byli posłami, senatorami, ministrami – jednak w prezentowanych tekstach na pierwszy plan zawsze wysuwa się ich działalność naukowa i akademicka.

Tom drugi "Portretów Uczonych" zawiera 97 esejów. Podobnie jak w tomie pierwszym także tu zostały zamieszczone artykuły opublikowane już dawniej z innych okazji. Ich autorami często byli wybitni uczeni, o których działalności na Uniwersytecie Warszawskim będzie mowa w tomie trzecim "Portretów Uczonych". Mamy więc na przykład esej Jerzego Pniewskiego o Stefanie Pieńkowskim, Władysława Tatarkiewicza o Zygmuncie Batowskim czy Witolda Doroszewskiego o Janie Baudouinie de Courtenay. Teksty pisane przez uczniów są świadectwem ciągłości pokoleniowej w społeczności Uniwersytetu: młodzi badacze z czasem sami stali się znanymi naukowcami, mistrzami dla kolejnych generacji.

Trzeba zaznaczyć, że życie i działalność nauczycieli akademickich nie trzymają się ściśle ram czasowych 1915-1945 ustalonych dla tego tomu, dlatego też znalazło się w nim wielu profesorów, którzy przeżyli wojnę, kontynuując pracę naukową i dydaktyczną po 1945 roku. Z kolei tom trzeci obejmuje także eseje o profesorach rozpoczynających swą karierę na UW w okresie międzywojennym.

Trzy tomy "Portretów Uczonych" (podzielone na sześć części) zawierają teksty o wybitnych uczonych – profesorach Uniwersytetu Warszawskiego, których działalność naukowa, praca dydaktyczna i organizacyjna pozostały w pamięci szeroko pojmowanego środowiska naukowego. Bohaterowie esejów są związani ze wszystkimi dziedzinami nauki reprezentowanymi na Uniwersytecie Warszawskim: humanistycznymi, społecznymi, ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi i artystycznymi. Wybór nie był łatwy i wymagał wielu konsultacji. Warto zaznaczyć, że lista uczonych ograniczona jest do osób nieżyjących.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, M−Ż

Zobacz inne książki z serii: Monumenta Universitatis Varsoviensis »
Stefan Kozak,
ALEKSANDER ŁOTOCKI 1870–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.478-485

Tomasz Majewski,
ALFRED LITYŃSKI 1880–1945
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.442-449

Andrzej Śródka,
ANTONI GLUZIŃSKI 1856–1935
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.228-233

Cecylia Leszczyńska,
ANTONI PAWEŁ KOSTANECKI 1866–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.380-385

Tomasz Majewski,
BOLESŁAW HRYNIEWIECKI 1875–1963
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.286-293

Zofia Sokolewicz, https://orcid.org/0000-0003-4876-5945
CEZARIA ANNA BAUDOUIN DE COURTENAY-VASMER-EHRENKREUTZ--JĘDRZEJEWICZOWA 1885–1967
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.72-81

Józef Hurwic, https://orcid.org/
CZESŁAW BIAŁOBRZESKI 1878–1953
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.112-123

Ryszard W. Gryglewski, https://orcid.org/
DOWMONT FRANCISZEK GIEDROYĆ 1860–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.214-227

Tomasz Majewski,
EDWARD LOTH 1884–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.450-457

Tomasz Kozłowski, https://orcid.org/
EUGENIUSZ JARRA 1881–1973
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.330-333

Ryszard W. Gryglewski, https://orcid.org/
FRANCISZEK KRZYSZTAŁOWICZ 1868–1931
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.394-405

Mieczysław Wallis, https://orcid.org/
HENRYK ELZENBERG 1887–1967
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.204-213

Witold Wołodkiewicz, https://orcid.org/
IGNACY KOSCHEMBAHR-ŁYSKOWSKI 1864–1945
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.368-379

Ireneusz Walaszczyk, https://orcid.org/
JAN LEWIŃSKI 1876–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.434-441

Duda Roman,
JAN ŁUKASIEWICZ 1878–1956
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.486-493

Wojciech Doroszewicz,
Henryk Ułaszyn, https://orcid.org/
JAN NIECISŁAW BAUDOUIN DE COURTENAY 1845–1929
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.82-93

Anna Kutrzeba-Pojnarowa, https://orcid.org/
JAN STANISŁAW BYSTROŃ 1892–1964
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.152-161

Tomasz Majewski,
JÓZEF EJSMOND (EISMOND 1862–1937)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.198-203

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
JÓZEF POLIKARP BRUDZIŃSKI 1874–1917
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.134-141

Zygmunt Nagórski, https://orcid.org/
KAROL LUTOSTAŃSKI 1880–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.458-465

Tomasz Majewski,
KAZIMIERZ BIAŁASZEWICZ 1882–1943
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.104-111

Halina Lichocka,
KAZIMIERZ JABŁCZYŃSKI 1869–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.294-305

Tomasz Majewski,
KONSTANTY JANICKI 1876–1932
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.316-323

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
LEON KRYŃSKI 1866–1937
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.386-393

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
LUDWIK HIRSZFELD 1884–1954
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.274-285

Leon Wasilewski, https://orcid.org/
LUDWIK KRZYWICKI 1859–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.406-415

Maurycy Horn, https://orcid.org/
MAJER BAŁABAN 1877–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.52-59

Stefan Kieniewicz, https://orcid.org/
MARCELI HANDELSMAN 1882–1945
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.264-273

Krzysztof Ziołkowski, https://orcid.org/
MICHAŁ KAMIEŃSKI 1879–1973
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.334-343

Halina Lichocka,
MIECZYSŁAW CENTNERSZWER 1874–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.162-171

Stanisław Zwolski,
MIECZYSŁAW FERDYNAND KONOPACKI 1880–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.354-361

Rafał Habielski, https://orcid.org/
OSKAR HALECKI 1891–1973
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.254-263

Duda Roman,
SAMUEL DICKSTEIN 1851–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.188-197

Cecylia Leszczyńska,
STANISŁAW GRABSKI 1871–1949
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.234-245

Aleksander Gieysztor, https://orcid.org/
STANISŁAW KĘTRZYŃSKI 1876–1950
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.344-353

Katarzyna Ostaszewska, https://orcid.org/
STANISŁAW LENCEWICZ 1889–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.416-425

Duda Roman,
STANISŁAW LEŚNIEWSKI 1886–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.426-433

Halina Lichocka,
STANISŁAW LUDWIK FILIP BĄDZYŃSKI 1862–1929
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.94-103

Maria Lewicka,
Stepan Ivanyk,
STEFAN BALEY 1885–1952
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.40-51

Tomasz Majewski,
STEFAN KOPEĆ 1888–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.362-367

Stanisław Ossowski, https://orcid.org/
Tomasz Nałęcz, https://orcid.org/
STEFAN ZYGMUNT CZARNOWSKI 1879–1937
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.172-187

Andrzej Zahorski, https://orcid.org/
SZYMON ASKENAZY 1865–1935
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.26-35

Cecylia Leszczyńska,
TADEUSZ BRZESKI 1884–1958
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.142-151

Tomasz Majewski,
WACŁAW BAEHR 1873–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.36-39

Juliusz Kleiner, https://orcid.org/
WACŁAW BOROWY 1890–1950
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.124-133

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
WIKTOR GRZYWO-DĄBROWSKI 1885–1968
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.246-253

Lidia Kasarełło,
WITOLD ANDRZEJ JABŁOŃSKI 1901–1957
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.306-315

Robert Gawkowski,
WŁODZIMIERZ ANTONIEWICZ 1893–1973
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.14-25

Władysław Tatarkiewicz, https://orcid.org/
Joanna M. Sosnowska, https://orcid.org/
ZYGMUNT BATOWSKI 1876–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.60-71

Duda Roman,
ZYGMUNT JANISZEWSKI 1888–1920
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.324-329

Karol Sauerland,
ZYGMUNT ŁEMPICKI 1886–1943
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.466-477

Zamknij
Jplayer
pixel