Informacje o publikacji
Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, L−R − EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Część druga (L−R) tomu trzeciego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne poświęcone wybitnym postaciom, których najbardziej znacząca działalność naukowa i dydaktyczna przypadła po 1945 roku. Mowa jest zatem o osobach stopniowo, ale konsekwentnie... czytaj więcej

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, L−R − EBOOK

Redakcja naukowa Waldemar Baraniewski, Wojciech Tygielski, Andrzej Kajetan Wróblewski
Nazwa serii/czasopisma: Monumenta Universitatis Varsoviensis
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2016
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2363-5
EAN:
9788323523635
Liczba stron:
612
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550
Monumenta Universitatis Varsoviensis Część druga (L−R) tomu trzeciego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne poświęcone wybitnym postaciom, których najbardziej znacząca działalność naukowa i dydaktyczna przypadła po 1945 roku. Mowa będzie zatem o osobach stopniowo, ale konsekwentnie odtwarzających Uniwersytet po zniszczeniach wojennych oraz budujących jego pozycję społeczną i rangę naukową.

Przedstawione w tomie trzecim "Portretów” grono 186 uczonych cechuje duże zróżnicowanie. Niektórzy z nich urodzili się jeszcze w XIX wieku, wyższe wykształcenie zdobyli w czasie I wojny światowej lub tuż po niej, kariery zawodowe rozpoczynali i kontynuowali w latach II Rzeczypospolitej, po II wojnie stając się środowiskowymi autorytetami. Inni decydowali się na emigrację, zrywając więzi z Uniwersytetem, ale zarazem odnosząc niekwestionowane sukcesy naukowe i utrzymując kontakty z krajem. Byli jednak i tacy, którzy właśnie wtedy, po wojnie, z zagranicy do kraju przyjechali. Skomplikowanie ludzkich losów spowodowało, że decyzja o przypisaniu konkretnej postaci do tomu drugiego lub trzeciego musiała mieć charakter arbitralny. Najliczniej na kartach niniejszego tomu są reprezentowani uczeni urodzeni pomiędzy wielkimi wojnami, ukształtowani w dwudziestoleciu i z takim zapleczem moralnym oraz intelektualnym funkcjonujący w powojennej rzeczywistości. Pojawiają się tu także osoby, których całe świadome życie, łącznie z intelektualną formacją, upłynęło w czasach PRL oraz w okresie po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności.

Część tekstów powstała specjalnie na potrzeby Monumentów, wiele było pisanych przez bliskich współpracowników danego uczonego, niektóre są przedrukami wcześniejszych publikacji. Zamierzeniem redaktorów naukowych nie było stworzenie zbioru zwięzłych biogramów typu słownikowego, lecz przybliżenie zainteresowanym czytelnikom najwybitniejszych postaci środowiska uniwersyteckiego – stąd teksty zarówno eseistyczne czy wspomnieniowe, jak i bardziej naukowe, obudowane odnośnikami i przypisami. Przy każdym eseju zamieszczono także standardowy biogram encyklopedyczny.

Trzy tomy "Portretów Uczonych" (podzielone na sześć części) zawierają teksty o wybitnych uczonych – profesorach Uniwersytetu Warszawskiego, których działalność naukowa, praca dydaktyczna i organizacyjna pozostały w pamięci szeroko pojmowanego środowiska naukowego. Bohaterowie esejów są związani ze wszystkimi dziedzinami nauki reprezentowanymi na Uniwersytecie Warszawskim: humanistycznymi, społecznymi, ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi i artystycznymi. Wybór nie był łatwy i wymagał wielu konsultacji. Warto zaznaczyć, że lista uczonych ograniczona jest do osób nieżyjących.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, A−K

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, S−Ż

Zobacz inne książki z serii: Monumenta Universitatis Varsoviensis »


Leśniakowska Marta,
ADAM JERZY MIŁOBĘDZKI 1924–2003
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.266-285

Grządziel Karolina,
ADAM OPALSKI 1897–1963
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.384-389

Andrzej Kojder,
ADAM PODGÓRECKI 1925–1998
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.530-539

Duda Roman,
ANDRZEJ MOSTOWSKI 1913–1975
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.308-317

Jan Parafiniuk,
Wójcik Zbigniew,
ANTONI ŁASZKIEWICZ 1904–1980
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.138-147

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski,
ANTONI MĄCZAK 1928–2003
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.240-249

Elżbieta Smułkowa, https://orcid.org/
ANTONINA OBRĘBSKA-JABŁOŃSKA 1901–1994
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.368-383

Józef Hurwic, https://orcid.org/
ARKADIUSZ PIEKARA 1904–1989
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.464-477

Izdebski Hubert,
Marek Wąsowicz,
BOGUSŁAW LEŚNODORSKI 1914–1985
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.62-75

Adam Bosiacki, https://orcid.org/
Jacek Kuroń, https://orcid.org/
EDWARD LIPIŃSKI 1888–1986
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.94-103

Michał Szulczewski,
EDWARD PASSENDORFER 1894–1984
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.418-431

Teresa Jaroszewska,
HALINA LEWICKA 1906–1983
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.76-85

Andrzej Jankowski, https://orcid.org/
Ewa Orłowska, https://orcid.org/
Andrzej Skowron, https://orcid.org/
HELENA RASIOWA 1917–1994
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.564-571

Grala Hieronim,
HENRYK PASZKIEWICZ 1897–1979
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.432-443

Dembińska-Siury Dobrochna,
JAN LEGOWICZ 1909–1992
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.42-51

Kauer-Bugajna Elżbieta,
JANUSZ PELC 1930–2005
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.444-455

Anna Świderkówna, https://orcid.org/
JERZY MANTEUFFEL 1900–1954
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.184-195

Janusz Zakrzewski, https://orcid.org/
JERZY PNIEWSKI 1913–1989
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.514-529

Ludwika Press, https://orcid.org/
Kolendo Jerzy,
KAZIMIERZ MAJEWSKI 1903–1981
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.152-173

Zofia Sztetyłło, https://orcid.org/
KAZIMIERZ MICHAŁOWSKI 1901–1981
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.256-265

Tomasz Majewski,
KAZIMIERZ PETRUSEWICZ 1906–1982
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.456-463

Galicki Zdzisław,
MANFRED LACHS 1914–1993
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.10-17

Ewa Nowicka-Rusek,
Klemens Szaniawski, https://orcid.org/
MARIA OSSOWSKA 1896–1974
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.390-405

Teresa Dobrzyńska-Janusz,
MARIA RENATA MAYENOWA 1908–1988
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.218-229

Henryk Samsonowicz,
MARIAN MAŁOWIST 1909–1988
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.174-183

Duda Roman,
MICHAŁ ŁUNC 1908–1974
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.148-151

Włodzimierz Siwiński, https://orcid.org/
OSKAR RYSZARD LANGE 1904–1965
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.28-41

Pilch Tadeusz,
ROMAN BOGDAN NAWROCZYŃSKI 1882–1974
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.316-327

Bielecki Andrzej,
ROMAN PIOTROWSKI 1898–1963
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.488-499

Piotr Taracha, https://orcid.org/
RUDOLF RANOSZEK 1894–1986
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.552-563

Prof. dr hab. Andrzej Lisowski,
STANISŁAW LESZCZYCKI 1907–1996
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.52-61

Krzysztof Załęski, https://orcid.org/
STANISŁAW LORENTZ 1899–1991
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.118-137

Duda Roman,
STANISŁAW MAZUR 1901–1981
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.230-239

Edmund Mokrzycki, https://orcid.org/
Jan Strzelecki, https://orcid.org/
STANISŁAW OSSOWSKI 1897–1963
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.406-417

Wójcik Zbigniew,
STANISŁAW PIETKIEWICZ 1894–1986
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.478-487

Przybysz Piotr,
STEFAN MORAWSKI 1921–2004
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.292-307

Ireneusz Krzemiński,
STEFAN NOWAK 1925–1989
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.342-359

Jan Szczepański,
STEFAN NOWAKOWSKI 1912–1989
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.360-367

Kazimierz Stępień, https://orcid.org/
STEFAN PIOTROWSKI 1910–1985
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.500-509

Leszek Lindner,
STEFAN ZBIGNIEW RÓŻYCKI 1906–1988
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.572-587

Stanisław Trawkowski, https://orcid.org/
TADEUSZ MANTEUFFEL 1902–1970
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.196-217

Andrzej Kołakowski,
TADEUSZ PŁUŻAŃSKI 1920–2002
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.510-513

Halina Lichocka,
WIKTOR LAMPE 1875–1962
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.18-27

Duda Roman,
WITOLD NOWACKI 1911–1986
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.336-341

Duda Roman,
WITOLD POGORZELSKI 1895–1963
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.540-543

Stanisław Zwolski,
WŁADYSŁAW HENRYK MELANOWSKI 1888–1974
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.250-255

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
WŁODZIMIERZ JAN MISSIURO 1892–1967
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.286-291

Halina Lichocka,
WŁODZIMIERZ NIEMIERKO 1897–1986
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.328-335

Józef Hurwic, https://orcid.org/
WOJCIECH RUBINOWICZ 1889–1974
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.588-605

Sante Graciotti, https://orcid.org/
ZDZISŁAW LIBERA 1913–1998
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.86-93

Tomasz Majewski,
ZDZISŁAW RAABE 1909–1972
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.544-551

Zbigniew Skowron,
ZOFIA LISSA 1908–1980
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523550.pp.104-117

Zamknij
Jplayer
pixel