Informacje o publikacji
Uniwersytet Warszawski i fotografia 1839−1921. Ludzie, miejsca, wydarzenia. University of Warsaw and photography 1839–1921. People, places, events − EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Dwujęzyczna (polsko-angielska) bogato ilustrowana publikacja stanowi próbę ukazania związków między dziejami Uniwersytetu Warszawskiego a rozwojem fotografii – wynalazku o fundamentalnym znaczeniu dla powstania nowej cywilizacji wizualnej. Przyjęty zakres... czytaj więcej

Uniwersytet Warszawski i fotografia 1839−1921. Ludzie, miejsca, wydarzenia. University of Warsaw and photography 1839–1921. People, places, events − EBOOK

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2016
Język publikacji:
polski
,
angielski
Tłumacz:
Rodzińska-Chojnacka Aleksandra
ISBN/ISSN:
978-83-235-2233-1
EAN:
9788323522331
Liczba stron:
524
Wielkość pliku:
11,24 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323522256
Monumenta Universitatis Varsoviensis Dwujęzyczna (polsko-angielska) bogato ilustrowana publikacja stanowi próbę ukazania związków między dziejami Uniwersytetu Warszawskiego a rozwojem fotografii – wynalazku o fundamentalnym znaczeniu dla powstania nowej cywilizacji wizualnej.

Przyjęty zakres chronologiczny obejmuje okres między rokiem 1839, kiedy w Paryżu ogłoszono wynalezienie dagerotypii i kiedy pierwsze dagerotypy wykonano również w Polsce, a rokiem 1921, gdy sytuacja Uniwersytetu, reaktywowanego podczas I wojny światowej, została ostatecznie ustabilizowana po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej.

Publikacja z jednej strony prezentuje wygląd gmachów na terenie uniwersyteckim oraz najstarsze fotograficzne wizerunki osób tworzących historię uczelni w omawianym czasie, z drugiej – zawiera refleksję nad genezą wprowadzenia fotografii w Warszawie i udziału w tym procesie środowiska uniwersyteckiego. Warto zaznaczyć, że już na początku lat pięćdziesiątych XIX stulecia naukowcy wywodzący się z Uniwersytetu Warszawskiego uznawali fotografię za przydatny instrument badawczy.

Tom jest podzielony na dwie części. Obszerny esej, ilustrowany kilkudziesięcioma rycinami, poświęcono początkom fotografii oraz związkom nowego medium z Uniwersytetem Warszawskim. W części albumowej znalazło się ponad 100 fotografii (wraz z obszernymi opisami) ukazujących portrety profesorów i studentów, budynki służące Uniwersytetowi Warszawskiemu oraz ważne wydarzenia historyczne związane z uczelnią.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

The bilingual (Polish-English) and richly illustrated book is an attempt to show the references between the history of University of Warsaw and the development of photography – a crucial invention for the new visual civilization.

The book covers the period from 1839, when the invention of daguerreotype was announced in France and when the first daguerreotypes were made in Poland, to 1921, when the situation of the University, reactivated during the World War I, was finally stabilized after the Polish-Soviet War.

On the one hand the book presents the buildings of the University and the oldest photos of the people who created the history of the institution, on the other hand – it contains the reflection on the origins of photography in Warsaw and on the participation of the scientific milieu in its development. Which is worth noticing, at the beginning of the 1850s the scientists of the University of Warsaw already regarded photography as a useful research tool.

The book is divided into two parts. The comprehensive essay illustrated with several dozens of figures is devoted to the origins of the photography and to its connection with the University of Warsaw. In the album more than 100 photographs (with the extensive commentaries) present the portraits of the professors and the students, the buildings and the important events related to the University.

Zobacz inne książki z serii: Monumenta Universitatis Varsoviensis »

Zamknij
Jplayer
pixel