Informacje o publikacji
Ciągłość  miasta. Prolegomena - PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Transdyscyplinarne studium o mieście w kontekście ciągłości historycznej, przestrzennej, formalnej, urbanistycznej itd. Łączy rozmaite perspektywy poznawcze geografów, urbanistów, socjologów, historyków, planistów czy archeologów,... czytaj więcej

Ciągłość miasta. Prolegomena - PDF

Mikołaj Madurowicz
Data dodruku: 2017-09-29
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017
Dostępność:
Publikacja dostępna
56,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 75% (42,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2725-1
EAN:
9788323527251
Liczba stron:
480
Wielkość pliku:
58,22 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323527251
Transdyscyplinarne studium o mieście w kontekście ciągłości historycznej, przestrzennej, formalnej, urbanistycznej itd. Łączy rozmaite perspektywy poznawcze geografów, urbanistów, socjologów, historyków, planistów czy archeologów, a w pewnych kwestiach (np. wykładni ciągłości) jest podstawowym źródłem informacji i konceptualizacji, zawiera obszerny materiał egzemplifikacyjny, obejmujący doświadczenia miejskie z całego świata i wielu wybranych okresów historycznych.

Publikacja adresowana jest do profesjonalnych badaczy osadnictwa i adeptów dziedzin zajmujących się obszarami zurbanizowanymi, jak również do miłośników miast. Może też służyć jako podręcznik akademicki dla studentów historii, geografii miast, gospodarki przestrzennej, socjologii miasta, antropologii miasta, urbanistyki, architektury, architektury krajobrazu na uniwersytetach i politechnikach, a także na sprofilowanych urbanistycznie kierunkach w innych uczelniach wyższych.

******

Continuity of the City. Prolegomenon

A transdisciplinary study of the city in the context of historical, spatial, formal and urban continuity, including urban experiences from around the world and within select historical periods. The publication addresses professional settlement researchers, and can be used as an academic textbook for students of history, geography, spatial economy, city sociology, anthropology of the city, urban planning, architecture and landscape architecture.

Keywords: continuity, city, urban, settlement, durability.

Mikołaj Madurowicz spróbował odpowiedzieć na pytanie, czy miasto to byt ciągły. Pierwsza część książki zawiera analizę idei ciągłości, uwzględniającą badania i refleksje filozoficzne, historyczne, archeologiczne, fizyczne, matematyczne, architektoniczne i geograficzne. Wiedza autora jest imponująca. Następne części dotyczą ciągłości idei, uwarunkowań ciągłości i zerwania, a także wskaźników ciągłości. Najwięcej uwagi poświęcono ciągłości miejskiej w podziale na rodzaje (semantyczno-formalna, czasowa i przestrzenna, organizacyjno-funkcjonalna) i dziedziny (kulturowo-cywilizacyjna i historyczna, geograficzna, społeczna i ekonomiczna, polityczno-ustrojowa, architektoniczno-urbanistyczna). Każdy z rodzajów i dziedzin zaopatrzono w liczne przykłady historyczne i współczesne w odniesieniu: do wybranych fragmentów miasta, do całej jednostki osadniczej oraz do ich zbioru (w ujęciu zagregowanym). Jest to – jak się wydaje – pierwsza tak komplementarna próba opisu ciągłości miasta z tak licznych perspektyw.
Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

Lektura opracowania Mikołaja Madurowicza stanowi przygodę intelektualną, wzbogacającą czytelnika w wiele wspaniałych interpretacji, wyjaśnień i skojarzeń dotyczących miast, a pochodzących z różnorodnych nauk – w skali niespotykanej w pracach geograficznych (zwłaszcza w Polsce). Opracowanie to stanowi punkt zwrotny w procesie kształtowania we współczesnej polskiej geografii społeczno-ekonomicznej nurtu humanistycznego, będącego podstawą nie tylko opisu, pomierzenia czy wyjaśnienia, ale także osnową dla zrozumienia wielu zjawisk i procesów geograficznych zachodzących w przestrzeni miasta.
Prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz

Recenzja autorstwa Jarosława Góralczyka opublikowana na stronie jälkikirjoitus | post scriptum


Mikołaj Madurowicz – badacz miasta, geograf, varsavianista, genealog-amator. Wykłada na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Działa w Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz (sporadycznie) w Pracowni Studiów Miejskich w Instytucie Kultury Polskiej UW. Naukowo zajmuje się miastem, percepcją przestrzeni i metodologią badań.

Wydał dwie książki autorskie o warszawskiej sferze sacrum (Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2002) i tożsamości Warszawy (WUW, Warszawa 2007). Organizator interdyscyplinarnych ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu „Współczesna przestrzeń miejska” (2006, 2009, 2012, 2017), redaktor naukowy książek o percepcji miasta (WGiSR–UW, Warszawa 2007), wartościowaniu miasta (WGiSR-UW, Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 2010) i kształtowaniu miasta (WUW, Warszawa 2014).

Zobacz również
Inni klienci kupili również
Długie średniowiecze - PDF
Długie średniowiecze - PDFLe Goff Jacques
  • Prezentowana książka to zbiór artykułów Jacquesa Le Goffa opublikowanych w czasopiśmie L`Histoire w latach 1980-2004. Stanowią one udaną formę popularyzacji głównych tez badawczych autora dotyczących średniowiecza.
39,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Historia i pamięć (PDF)
Historia i pamięć (PDF)Le Goff Jacques
  • Le Goff przedstawia własne idee oraz inne współczesne koncepcje historii. Snuje rozważania nad teorią historii i historiografią, wpisując ich problematykę w dzieje sporów ideowych i naukowych. Poszukuje ciągłości i podobieństw w przemianach wiedzy
41,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik etymologiczny - PDF
Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik etymologiczny - PDF
  • Książka stanowi dopełnienie komplementarnego zestawu pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauczania gramatyki historycznej języka polskiego i historii języka polskiego na poziomie magisterskim (lub licencjackim) na wszelkiego typu studiach
44,10 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel