Informacje o publikacji
Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorka konfrontuje podmiejskie przestrzenie rekreacyjne ze wzorcem miejskiej przestrzeni publicznej, opartym na trzech wartościach: różnorodności, dostępności dla wszystkich oraz publicznej kontroli. Podstawą konfrontacji są wyniki badań ankietowych... czytaj więcej

Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością – PDF

Dorota Mantey
Data wydania: 2019-03-21
Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 64% (25,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3615-4
EAN:
9788323536154
Liczba stron:
252
Wielkość pliku:
4,04 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323536154
Autorka konfrontuje podmiejskie przestrzenie rekreacyjne ze wzorcem miejskiej przestrzeni publicznej, opartym na trzech wartościach: różnorodności, dostępności dla wszystkich oraz publicznej kontroli. Podstawą konfrontacji są wyniki badań ankietowych, obserwacje zachowań użytkowników przestrzeni oraz analizy polityk przestrzennych wybranych gmin podwarszawskich. Wartość użytkowa przestrzeni rekreacyjnych oceniana jest przez pomiar ich prospołecznego charakteru. Badaniom towarzyszy refleksja nad społeczną koncepcją przestrzeni, współczesną teorią miejsca oraz przestrzeni publicznej.

Zdaniem Autorki tworzenie suburbialnych przestrzeni rekreacji odpowiadających ich miejskiemu wzorcowi jest utrudnione (o ile w ogóle możliwe) ze względu na typowe dla polskich suburbiów niesprzyjające uwarunkowania przestrzenne, prawno-planistyczne, ale przede wszystkim społeczne.

Publikacja jest adresowana zarówno do środowisk akademickich, głównie geografów społecznych, socjologów, specjalistów od planowania przestrzennego, architektów i urbanistów, jak i praktyków: samorządowców i urbanistów pracujących nad kształtowaniem przestrzeni publicznych, a także do przedstawicieli społeczności lokalnych.

Badania zaprezentowane w niniejszym opracowaniu są częścią grantu nr 2016/23/D/HS6/02949, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

******

The model of public space confronted with suburban reality. An example of suburbs near Warsaw

The author confronts suburban recreational spaces with the model of urban public space, which is founded on three values: diversity, accessibility and public control. The basis for this confrontation is formed by the results of a survey study, observations of the behaviours of the users of the space and an analysis of spatial policies of selected suburban municipalities of Warsaw. The functional value of recreational spaces is assessed by measuring their prosocial character. The research is accompanied by a reflection on the social concept of space, the contemporary theory of place and public space.

Keywords: suburbia, public space, functional value of space, urban model of public space.

Problematyka, na której koncentruje swoją uwagę Autorka, odnosi się do dwóch istotnych zjawisk […]: sposobu rozumienia i funkcjonowania przestrzeni publicznych oraz procesu suburbanizacji i jego uwarunkowań. To zjawiska […] rzadko ujmowane łącznie […] Szczególnie docenić należy nowe rozwiązania metodologiczne w postaci narzędzia badania użyteczności i upubliczniania przestrzeni publicznych oraz propozycje teoretyczne porządkujące stan dotychczasowej wiedzy na analizowane tematy (model relacji pomiędzy miejscem i przestrzenią publiczną, typologię przedmieść).
Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Bierwiaczonka

Autorka podejmuje studia teoretyczne odnoszące się do charakterystyki przestrzeni publicznej, bazujące na literaturze przedmiotu. Co interesujące, w studiach tych konsekwentnie dąży do analizy istniejących i – na tej podstawie – opracowania własnych narzędzi oceny przestrzeni, bazujących na interesująco opisanych i dobranych miernikach. […] praca […] ma charakter nowatorski, co odnosi się w szczególności do definicji narzędzi służących opomiarowaniu przestrzeni oraz testowania ich na wybranych przypadkach.
Z recenzji prof. dr. hab. inż. arch. Piotra Lorensa

Dorota Mantey – adiunkt w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce podmiejskiej, interesuje się zwłaszcza procesami suburbanizacji oraz uwarunkowaniami powstawania i funkcjonowania przestrzeni publicznych w suburbiach.

Inni klienci kupili również
W szkatułach zieleni. Europejski ruch miast ogrodów 1903-1930 - PDF
W szkatułach zieleni. Europejski ruch miast ogrodów 1903-1930 - PDFBarucka Edyta
  • Książka jest pierwszym syntetycznym opracowaniem na temat europejskiego ruchu miast ogrodów, który zaważył na XX-wiecznej architekturze, urbanistyce i architekturze krajobrazu. Wypełnia znaczącą lukę w badaniach na temat ruchu i jest przeznaczona dla
38,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Ciągłość  miasta. Prolegomena - PDF
Ciągłość miasta. Prolegomena - PDFMadurowicz Mikołaj
  • Transdyscyplinarne studium o mieście w kontekście ciągłości historycznej, przestrzennej, formalnej, urbanistycznej itd. Łączy rozmaite perspektywy poznawcze geografów, urbanistów, socjologów, historyków, planistów czy archeologów,
56,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Przestrzenie uniwersytetu. Trendy. Wizje. Standardy projektowania (PDF)
Przestrzenie uniwersytetu. Trendy. Wizje. Standardy projektowania (PDF)Sikorski Michał‚ Jackowski Stefan‚ Matysiak Karolina
  • „Chcielibyśmy, żeby [Uniwersytet] był przyjazny i otwarty, zorientowany na rozwój pracowników i studentów, nastawiony na współpracę i efektywny, «przenikalny» dla ludzi i idei, szanujący zasoby naturalne, ekologiczny i oszczędny, odpowiedzialny
49,00 zł   24,50 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel