Informacje o publikacji
Przestrzenie uniwersytetu. Trendy. Wizje. Standardy projektowania (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

„Chcielibyśmy, żeby [Uniwersytet] był przyjazny i otwarty, zorientowany na rozwój pracowników i studentów, nastawiony na współpracę i efektywny, «przenikalny» dla ludzi i idei, szanujący zasoby naturalne, ekologiczny i oszczędny, odpowiedzialny... czytaj więcej

Przestrzenie uniwersytetu. Trendy. Wizje. Standardy projektowania (PDF)

Michał Sikorski, Stefan Jackowski, Karolina Matysiak
Data wydania: 2020-10-06
Dostępność:
Publikacja dostępna
49,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 71% (35,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4371-8
EAN:
9788323543718
Liczba stron:
322
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
144,65 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543718
„Chcielibyśmy, żeby [Uniwersytet] był przyjazny i otwarty, zorientowany na rozwój pracowników i studentów, nastawiony na współpracę i efektywny, «przenikalny» dla ludzi i idei, szanujący zasoby naturalne, ekologiczny i oszczędny, odpowiedzialny i inspirujący” – piszą autorzy publikacji, która stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne oraz standardy projektowania sprzyjają takiej właśnie wizji Uniwersytetu.

W książce znajdują sie wywiady z wybitnymi architektami, urbanistami i przedstawicielami świata akademickiego. Prezentowana publikacja wiąże się ściśle z realizacją przez Uniwersytet Warszawski rządowego Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”. Stanowi próbę określenia standardów przestrzeni akademickich wcielających w życie ideę uniwersytetu XXI wieku. Jest to pierwsza na rynku polskim publikacja w kompleksowy sposób ujmująca problematykę projektowania różnych typów przestrzeni uczelnianych (dydaktycznej, badawczej, biurowej, społecznej) i wyzwania, jakie się z tym się wiążą.

Wychodząc od analizy najważniejszych trendów w architekturze i urbanistyce, autorzy prezentują również konkretne rozwiązania i dobre praktyki stosowane na najlepszych uczelniach świata. Jeden z rozdziałów poświęcony jest specyficznym uwarunkowaniom i urbanistyce Uniwersytetu Warszawskiego, prezentując historię projektowania i realizacji wszystkich trzech kampusów UW. Kolejne rozdziały, poświęcone przestrzennym standardom projektowym, zostały zainspirowane doświadczeniami Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW. Wreszcie aneksy autorstwa specjalistów od energetyki, psychologii środowiskowej i pracy z użytkownikami poruszają ważne zagadnienia oszczędzanie zasobów i energii oraz włączenia użytkowników w powstawanie budynków.

Książka jest pomyślana jako narzędzie pracy, a jej świadomie otwarty charakter będzie przydatny zarówno dla projektantów, jak i dla szerokiego grona odbiorców z różnych instytucji.

******

Spaces of the University. Trends, visions, design standards

The publication comprehensively covers the issues of designing various university spaces (didactic, research, office, social) and the related challenges. It analyzes the most important trends in architecture and urban planning, presents specific solutions used throughout the world. One of the chapters is devoted to the individual conditions and urban planning of the University of Warsaw. The chapters on spatial design standards were inspired by the experiences of the Office of Innovations in the Academic Space of the University of Warsaw.

Keywords: design of the university buildings, architecture of the university, design standards for the university.

Recenzja autorstwa Anety Zawadzkiej opublikowana w piśmie „Forum Akademickie” nr 3/2021: Budynki mają głos »

Książka jest pozycją fundamentalną dla zrozumienia roli kampusów w realizacji wyzwań, przed którymi stoją uczelnie w XXI wieku. Ukazuje ona, w jaki sposób odpowiednio ukształtowane i powiązane z miastem przestrzenie uniwersyteckie mogą wspomagać wymianę myśli, stymulować aktywne kształcenie i wpływać na formowanie się dojrzałego społeczeństwa wiedzy. Kampusy mogą być żywymi laboratoriami, pobudzać kreatywność i zachęcać do eksperymentowania. Książka inspiruje i wypełnia dotkliwą lukę – jest nieodzownym przewodnikiem w erze koniecznej dzisiaj transformacji przestrzeni edukacji wyższej i dążeń uczelni do konkurowania na rynku globalnym.
Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Zakres i rozpiętość tematyczna opracowania są imponujące. (…) Generalna refleksja nad celami i zasadami tworzenia i przekształcania obiektów akademickich połączona z perspektywą, która obejmuje zarówno cały uniwersytet i jego miejsce w skali miasta, poszczególne zespoły budynków, jak i pojedyncze gmachy i pomieszczenia, jest bardzo dobrym ujęciem tematu.
Dr inż. arch. Hubert Trammer, Politechnika Lubelska


Zobacz również
Podstawy historii muzyki – EBOOKPodstawy historii muzyki – EBOOKDahlhaus Carl
25,00 zł   14,00 zł
Inni klienci kupili również
W szkatułach zieleni. Europejski ruch miast ogrodów 1903-1930 - PDF
W szkatułach zieleni. Europejski ruch miast ogrodów 1903-1930 - PDFBarucka Edyta
  • Książka jest pierwszym syntetycznym opracowaniem na temat europejskiego ruchu miast ogrodów, który zaważył na XX-wiecznej architekturze, urbanistyce i architekturze krajobrazu. Wypełnia znaczącą lukę w badaniach na temat ruchu i jest przeznaczona dla
38,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Ciągłość  miasta. Prolegomena - PDF
Ciągłość miasta. Prolegomena - PDFMadurowicz Mikołaj
  • Transdyscyplinarne studium o mieście w kontekście ciągłości historycznej, przestrzennej, formalnej, urbanistycznej itd. Łączy rozmaite perspektywy poznawcze geografów, urbanistów, socjologów, historyków, planistów czy archeologów,
56,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością – PDF
Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością – PDFMantey Dorota
  • Autorka konfrontuje podmiejskie przestrzenie rekreacyjne ze wzorcem miejskiej przestrzeni publicznej, opartym na trzech wartościach: różnorodności, dostępności dla wszystkich oraz publicznej kontroli. Podstawą konfrontacji są wyniki badań ankietowych
39,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel