Informacje o publikacji
Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja ukazująca relacje między urzędami i urzędnikami a strukturami społecznymi w XIX wieku obejmuje takie zagadnienia jak: tożsamość instytucji i środowisk, drogi kariery zawodowej, postawy społeczne wobec urzędów, społeczne role urzędów. Relacje... czytaj więcej

Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
42,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 67% (28,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2867-8
EAN:
9788323528678
Liczba stron:
302
Wielkość pliku:
6,07 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494
Publikacja ukazująca relacje między urzędami i urzędnikami a strukturami społecznymi w XIX wieku obejmuje takie zagadnienia jak: tożsamość instytucji i środowisk, drogi kariery zawodowej, postawy społeczne wobec urzędów, społeczne role urzędów.

Relacje władza – społeczeństwo stanowią istotny element narracji historycznej dotyczącej wieku XIX i XX. Różne nurty historiografii (historia prawa i administracji, historia społeczna) podejmują problematykę badawczą związaną z tym obszarem, rozważając rolę zbiorowości i jednostki w dziejach oraz czynniki kształtujące relacje wewnątrz społeczeństwa. Tematyka tworzenia się i rozwoju nowoczesnej biurokracji mieści się też w nurcie badań nad modernizacją państwa i społeczeństwa polskiego w XIX wieku. Autorzy niniejszej publikacji podjęli próbę powiązania historii biurokracji z zagadnieniami rozwarstwienia społecznego, tworzenia się idei, norm i wartości społecznych. Większość tekstów powstała na podstawie oryginalnych badań archiwalnych.

Autorzy prezentują działalność urzędów i urzędników z rozmaitych działów administracji państwowej (w tym m.in. dozorów bóżniczych, administracji skarbowej, sądownictwa hipotecznego, instytucji doradczych oraz cenzury) na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego oraz na innych terytoriach, w różnych okresach między schyłkiem XVIII a końcem XIX wieku.

Zobacz inne publikacje w: Serii Historycznej »


Alicja Kulecka, https://orcid.org/0000-0002-5802-0018
„Gorzki jest chleb prawego urzędnika”. Problemy etyki zawodowej urzędników Królestwa Polskiego okresu konstytucyjnego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494.pp.53-95

Emil Hoff,
„Kraj podobny do starego domu…”. Urzędnicy XIX-wiecznego Egiptu oczami Polaków
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494.pp.157-200

Małgorzata Osiecka, https://orcid.org/
„Z Armii na urzędy”. Zdymisjonowani wojskowi w urzędach skarbowych Królestwa Polskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494.pp.128-142

Mikołaj Getka-Kenig,
Architektura i prestiż nowoczesnego urzędu: przypadek budynków ministerialnych w Warszawie, stolicy konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815–1830) .
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494.pp.39-52

Artur Markowski,
Czy w Królestwie Polskim (1815–1915) istniał samorząd żydowski?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494.pp.13-38

Dorota Lewandowska,
Organizacja opieki i pomocy społecznej oraz dobroczynność w Królestwie Polskim. Rada Główna Opiekuńcza Szpitali. Towarzystwa dobroczynne (1817–1870)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494.pp.203-224

Alicja Nowak,
Pomiędzy Księstwem Warszawskim a Królestwem Polskim. Instytucjonalna i personalna kontynuacja działalności Dyrekcji Loterii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494.pp.143-154

Mikołaj Nowacki, https://orcid.org/
Sądownictwo hipoteczne w Królestwie Polskim. Organizacja, obsada personalna i zadania urzędu na przykładzie hipoteki płockiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494.pp.225-246

Joanna Schiller-Walicka,
Urzędnicy nauki czy uczeni? Rektorzy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494.pp.96-110

Paweł Gut,
Urzędnicy niżsi w administracji pruskiej przełomu XVIII i XIX w. na przykładzie kancelarii kamer wojenno-skarbowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494.pp.113-127

Kulecka Alicja, https://orcid.org/0000-0002-5802-0018
W kręgu niepokojów rosyjskich elit władzy: Alieksiej Sidorov – cenzor w roli publicysty i historyka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528494.pp.247-288

Inni klienci kupili również
Urzędy, stanowiska i tytuły urzędowe w Królestwie Polskim (1815-1915). Materiały do słownika (PDF)
Urzędy, stanowiska i tytuły urzędowe w Królestwie Polskim (1815-1915). Materiały do słownika (PDF)Kulecka Alicja (ORCID 0000-0002-5802-0018)‚ Hoff Emil
  • Publikacja stanowi próbę ujęcia dziejów urzędów w Królestwie Polskim w formę słownika, w układzie alfabetycznym ułatwiającym wyszukanie potrzebnych informacji. Dostarcza podstawowych danych o urzędach, ich kompetencjach i czynnościach wykonywanych
54,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu - PDF
Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu - PDF
  • Prezentowany zbiór studiów został poświęcony różnym aspektom działalności warszawskiego środowiska archiwalnego. Archiwa warszawskie i ich miejsce oraz rola w przestrzeni publicznej jako instytucji, których zasadniczą misją była ochrona dziedzictwa
49,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Między Rusią a Polską. Litwa. Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej – EBOOK
Między Rusią a Polską. Litwa. Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej – EBOOK
  • Kolejny tom w serii DRUGA EUROPA, przybliżający czytelnikowi tysiącletnie dzieje Litwy, prezentuje różne ich postrzeganie przez autorów tekstów - historyków polskich, litewskich i białoruskich. Zawarte w tomie artykuły są plonem międzynarodowej
39,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel