Informacje o publikacji

Kwartalnik Pedagogiczny 2017/4 (246) (PDF)

Redakcja naukowa Krystyna Pankowska, Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, Mariusz Samoraj
Nazwa serii/czasopisma: Kwartalnik Pedagogiczny
Data wydania: 2018-02-09
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język oryginału:
polski
ISBN/ISSN:
0023-5938
EAN:
977002359317904
Liczba stron:
216
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
4,65 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Czasopismo poświęcone zostało zagadnieniu sztuki i edukacji. Inspiracją do podjęcia tego tematu był obchodzony w 2017 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego jubileusz 50-lecia Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego.

W obecnym numerze zostały opublikowane wystąpienia zaprezentowane w trakcie rocznicowej konferencji naukowej "Polska koncepcja wychowania estetycznego. Założenia – analiza doświadczeń – prognoza", podczas której zaprezentowano bogaty dorobek Zakładu od momentu jego powołania w 1967 roku do dziś. W tomie tym znalazły się również artykuły pracowników i współpracowników Zakładu, ukazujące różnorakie doświadczenia środowiska, tworzącego tzw. warszawską szkołę wychowania estetycznego.

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

The Pedagogical Quarterly

The Pedagogical Quarterly is a national quarterly published since 1956. The journal contains theoretical articles on broadly defined pedagogy and discusses the results of research on functioning of an individual in the society. The materials published in the quarterly relate to various sub-disciplines of pedagogy, among others pedeutology, andragogy, history of education, social pedagogy, didactics, psychology of education, philosophy of education, as well as aesthetic education. The authors of texts written in Polish or English are outstanding Polish and foreign specialists.

Keywords: Theory of Aesthetic Education Unit, aesthetic education, art, pedagogy of culture, philosophy of Bergson, Poet’s School, education of the look, Aesthetic Education and Cultural Studies Unit, art education, practices of youth art groups, Workshops of Creative Tenants, theatre pedagogy, multicultural education, kindergarten, art education, public vocational schools.

Zobacz stronę internetową Kwartalnika Pedagogicznego »

Zamknij
Jplayer
pixel