Informacje o publikacji

Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies Warsaw University, 27 August-2 September 2006. Part 2, fascicule 1. Session Papers - PDF

Redakcja merytoryczna Włodzimierz Godlewski, Adam Łajtar
Nazwa serii/czasopisma: PAM Supplement Series
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2010
Dostępność:
Publikacja dostępna
399,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 96% (385,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2010
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3334-4
EAN:
9788323533344
Liczba stron:
410
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344
Wielkość pliku:
35,34 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
Between the Cataracts, Part Two: Session Papers (fasc. 1-2) kończy publikację akt 11. Międzynarodowego Kongresu Studiów Nubiologicznych, który odbył się w 2006 roku w Warszawie (www.nubia2006.uw.edu.pl).

Pierwszy tom pod tym samym tytułem ukazał się w 2008 roku i zawiera referaty wygłoszone przez 17 czołowych badaczy na sesjach głównych.

Drugi tom akt odzwierciedla bogactwo epok i tematów poruszanych podczas kongresu, od paleolitu po sułtanat Fundż i od prehistorii poprzez cywilizacje Kerma, Napata i Meroe do post-meroickich pozostałości i chrześcijańskich królestw. Obszerny dział obejmuje prezentacje wyników bieżących badań terenowych, które stanowią bezcenny bodziec dla dalszych studiów syntetycznych.

Pozycja rozpoczyna się kilkoma artykułami o ogólnym znaczeniu, kończy się natomiast zapisem przebiegu dwóch warsztatów gromadzących znawców w jednym wypadku starożytnych języków, a w drugim ikonografii królewskiej w obrębie doliny Środkowego Nilu. W sumie zaprezentowano 80 artykułów wyposażonych w obszerne bibliografie. Metodologicznie, artykuły obejmują obszerne sprawozdania z bieżących wykopalisk (w tym kilkanaście wystąpień dotyczących badań ratunkowych w rejonie Czwartej Katarakty w Sudanie), studia źródłowe oraz przenikliwe analizy na temat architektury, sztuki i społeczeństwa starożytnej Nubii.

W całości akta kongresu Between the Cataracts ilustrują nie tylko topograficzny zasięg studiów nubiologicznych na dzień dzisiejszy, ale także bogactwo i błyskawiczny rozwój tej dyscypliny naukowej w ostatnim półwieczu. Miłym polskim akcentem jest to, że jednym z założycieli tej dyscypliny był prof. Kazimierz Michałowski i to z jego inicjatywy pierwszy kongres nubiologów odbył się w Warszawie w 1972 roku.

*********

Between the Cataracts, Part Two: Session Papers (fasc. 1-2) completes the publication of the proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies that was held at the University of Warsaw in 2006.

It follows in the wake of the first volume of the proceedings which included the main papers read at the conference.

The Session Papers reflect the richness of periods and topics that were discussed: from the Paleolithic to the Fung Sultanate of Sennar and from Prehistory through the Kerma, Napata and Meroe civilizations and the post-Meroe and Christian kingdoms. An extensive section is devoted to current fieldwork, the results of which are sure to fuel new studies.

The volume opens with a section of general-interest papers and closes with the content of two workshops bringing together specialist on the languages in one case and the royal iconography on the other in the Middle Nile Valley. Altogether the second part brings 80 articles. The papers cover diverse aspects of research from descriptive reports on recent fieldwork (with a sizable section focusing on the Fourth Cataract salvage effort), through documentary studies and insightful analyses of Nubian society, architecture and art.

In their entirety, Between the Cataracts not only illustrate the topographical scope of Nubian studies, but also the richness and rapid development of this scholarly discipline.

Keywords: ancient Nubia, archaeological excavations, archeology, International Congress of Nubiological Studies.

Zobacz recenzję w czasopiśmie: Bibliotheca Orientalis »

Cornelia Kleinitz, https://orcid.org/
Acoustic elements of (pre)historic rock art landscapes at the Fourth Nile Cataract
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.149-160

Constanza De Simone, https://orcid.org/
Activities for the preservation of Nubian heritage at the UNESCO Cairo Office
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.19-24

Marco Di Nunzio, https://orcid.org/
Amm Adam: analytic problems and interpretative perspectives
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.329-358

Bogdan T. Żurawski, https://orcid.org/
Archaeology on the rocks: aerial reconnaissance of the Fourth Cataract in 2003
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.161-168

Anderson Julie Renee, https://orcid.org/
Mohamed Ahmed Salah el-Din, https://orcid.org/
Bread, the Staff of Life: recent discoveries at Dangeil, Sudan
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.55-60

Maria Kaczmarek, https://orcid.org/
Discrete and metric dental variations of the Neolithic population of Kadero (Central Sudan)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.311-318

Mahmoud El-Tayeb, https://orcid.org/
Early Makuria Research Project – excavations at El-Zuma
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.205-218

Azhari Mustafa Sadig, https://orcid.org/
Es-Sour, a Late Neolithic site in the neighborhood of Meroe. First and second seasons 2005–2006
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.47-54

Heidrun Fenna Godhoff, https://orcid.org/
From the Nile to the desert? The Conical Hill 02/4 site in the Lower Wadi Howar
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.247-254

Henryk Paner, https://orcid.org/
Aleksandra Pudło, https://orcid.org/
Zbigniew Borcowski, https://orcid.org/
Funerary customs in the GAME Fourth Cataract concession in the light of radiocarbon analysis
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.61-76

Krzysztof Grzymski, https://orcid.org/
Gebel Adda revisited
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.25-30

Sergio Barberini, https://orcid.org/
Gebel Barkal (season 1998): Reconstruction of the courtyard in B1500
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.169-180

Maria Novella Sordi, https://orcid.org/
Gebel Barkal: new excavation in B2200
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.181-186

Julia Budka, https://orcid.org/
Humboldt University Nubian Expedition Riverbank Group: summary of three seasons in the Fourth Cataract area (2004-2006)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.119-134

Samia Bashir Dafa’alla, https://orcid.org/
Macadam’s files. Notebooks and manuscripts in the personal custody of Professor Abdelgadir Mahmoud Abdalla
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.13-18

Grażyna Bąkowska, https://orcid.org/
Meroitic pottery from Gebel Barkal. Preliminary remarks on the results of seasons 2004 and 2005
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.187-204

Daniéle Michaux-Colombot, https://orcid.org/
New considerations on the Qustul incense burner iconography
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.359-370

Yahia Fadl Tahir, https://orcid.org/
Palaeoenvironmental implications of zooarchaeological remains from Wadi Farja, Third Cataract region (Sudan)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.285-291

Nettie K. Adams, https://orcid.org/
Political affinities and economic fluctuations: the evidence from the textiles at Qasr Ibrim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.291-298

Birgit Glück, https://orcid.org/
Post-A-Group and “Proto”-C-Group in Lower Nubia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.371-388

Edyta Klimaszewska-Drabot, https://orcid.org/
Pottery assemblage from the Tanqasi cemetery. Early Makuria Research Project (PCMA)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.219-226

Simone Lanna, https://orcid.org/
Maria Carmela Gatto, https://orcid.org/
Prehistoric human occupation in the Nubian Eastern Desert: an overview
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.319-328

Jacke Phillips, https://orcid.org/
Preliminary analysis of the ‘mat’- and ‘basket’- impressed ceramics from the Southern Dongola Reach Survey
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.227-236

Marcin Wiewióra, https://orcid.org/
Preliminary report on an archaeological and architectural survey of the Christian fortresses of Suegi and Kaldob in the Fourth Cataract region
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.111-118

Agata Sander, https://orcid.org/
George A. Herbst, https://orcid.org/
Preliminary report on rock art at UCSB 05_05, a Late Neolithic and Kerma site west of the Third Nile Cataract
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.279-284

Brigitte Gratien, https://orcid.org/
Prospection dans le Kordofan occidental, autour de Zankor et d’Abou Sofyan (2002-2005)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.237-246

Fawzi Hassan, https://orcid.org/
Rock drawings in the Middle Nile region (preliminary results)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.135-148

Gerald Lauche, https://orcid.org/
Sitte Masmas — the life and work of Gertrud von Massenbach (1883-1975)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.7-12

André J. Veldmeijer, https://orcid.org/
Studies of ancient Egyptian footwear. Technological aspects. Part V. Fibre shoes from Qasr Ibrim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.299-310

Ahmed Siddig Babiker, https://orcid.org/
The contribution of archaeology to the Sudanese heritage
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.31-34

Steven E. Sidebotham, https://orcid.org/
Ross I. Thomas, https://orcid.org/
James A. Harrell, https://orcid.org/
The El-Kab and Nuri-Hamdab/Fourth Cataract survey, January 2006
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.77-110

Alfredo Castiglioni, https://orcid.org/
Angelo Castiglioni, https://orcid.org/
Charles Bonnet, https://orcid.org/
The gold mines of the Kingdom of Kerm
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.263-270

Claudia Näser, https://orcid.org/
The Great Hafir at Musawwarat es-Sufra. Fieldwork of the archaeological mission of Humboldt University Berlin in 2005 and 2006
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.39-46

Krzysztof Pluskota, https://orcid.org/
The pottery from Old Dongola — selected questions
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.255-262

Eugenio Fantusati, https://orcid.org/
Three “Italian” graffiti from Semna and Begrawiya North
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.3-6

Faisal Mohd Musa, https://orcid.org/
Transference of kingship from the Anag to the Fung in the Sennar Kingdom
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.35-38

George A. Herbst, https://orcid.org/
UCSB 00_01: preliminary assessment of a Late Neolithic site on the Nile Third Cataract
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533344.pp.271-278

Inni klienci kupili również
Between the Cataracts. Proceedings of the 11th International Conference for Nubian Studies Warsaw University 27 August-2 September 2006. Part 1. Main Papers - PDF
Between the Cataracts. Proceedings of the 11th International Conference for Nubian Studies Warsaw University 27 August-2 September 2006. Part 1. Main Papers - PDF
  • Skala przedsięwzięć archeologicznych w archeologii nubijskiej w ciągu ostatnich dziesięciu lat i sama ilość nowych danych, które zostały uzyskane, obejmujących dziedzictwo nubijskie od paleolitu po sułtanat Funj Sinnara, pobudziły rewizję wielu poglądów
394,80 zł   14,00 zł
Szczegóły
Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies Warsaw University, 27 August-2 September 2006. Part 2, fascicule 2. Session Papers - PDF
Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies Warsaw University, 27 August-2 September 2006. Part 2, fascicule 2. Session Papers - PDF
  • Between the Cataracts. Part 2, vol. 1-2 kończy publikację akt 11. Międzynarodowego Kongresu Studiów Nubiologicznych, który odbył się w 2006 roku w Warszawie. Tom 1 ukazał się w 2008 roku i zawierał referaty wygłoszone przez 17 czołowych badaczy
393,75 zł   14,00 zł
Szczegóły
Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu – PDF
Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu – PDFUberti Maria Luisa
  • Prezentowana książka to krótkie wprowadzenie do historii starożytnego, przedhellenistycznego Bliskiego Wschodu, czyli cywilizacji, które przeprowadziły ludzkość z prehistorii do historii. Pomyślana jako podstawowa lektura przybliżająca wiedzę
29,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel