Informacje o publikacji

Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies Warsaw University, 27 August-2 September 2006. Part 2, fascicule 2. Session Papers - PDF

Redakcja merytoryczna Włodzimierz Godlewski, Adam Łajtar
Nazwa serii/czasopisma: PAM Supplement Series
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2010
Dostępność:
Publikacja dostępna
393,75 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 96% (379,75 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2010
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3342-9
EAN:
9788323533429
Liczba stron:
812
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429
Wielkość pliku:
6,79 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
Between the Cataracts, Part Two: Session Papers (fasc. 1-2) kończy publikację akt 11. Międzynarodowego Kongresu Studiów Nubiologicznych, który odbył się w 2006 roku w Warszawie (www.nubia2006.uw.edu.pl).

Pierwszy tom pod tym samym tytułem ukazał się w 2008 roku i zawiera referaty wygłoszone przez 17 czołowych badaczy na sesjach głównych.

Drugi tom akt odzwierciedla bogactwo epok i tematów poruszanych podczas kongresu, od paleolitu po sułtanat Fundż i od prehistorii poprzez cywilizacje Kerma, Napata i Meroe do post-meroickich pozostałości i chrześcijańskich królestw. Obszerny dział obejmuje prezentacje wyników bieżących badań terenowych, które stanowią bezcenny bodziec dla dalszych studiów syntetycznych.

Pozycja rozpoczyna się kilkoma artykułami o ogólnym znaczeniu, kończy się natomiast zapisem przebiegu dwóch warsztatów gromadzących znawców w jednym wypadku starożytnych języków, a w drugim ikonografii królewskiej w obrębie doliny Środkowego Nilu. W sumie zaprezentowano 80 artykułów wyposażonych w obszerne bibliografie. Metodologicznie, artykuły obejmują obszerne sprawozdania z bieżących wykopalisk (w tym kilkanaście wystąpień dotyczących badań ratunkowych w rejonie Czwartej Katarakty w Sudanie), studia źródłowe oraz przenikliwe analizy na temat architektury, sztuki i społeczeństwa starożytnej Nubii.

W całości akta kongresu Between the Cataracts ilustrują nie tylko topograficzny zasięg studiów nubiologicznych na dzień dzisiejszy, ale także bogactwo i błyskawiczny rozwój tej dyscypliny naukowej w ostatnim półwieczu. Miłym polskim akcentem jest to, że jednym z założycieli tej dyscypliny był prof. Kazimierz Michałowski i to z jego inicjatywy pierwszy kongres nubiologów odbył się w Warszawie w 1972 roku.

*********

Between the Cataracts, Part Two: Session Papers (fasc. 1-2) completes the publication of the proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies that was held at the University of Warsaw in 2006.

It follows in the wake of the first volume of the proceedings which included the main papers read at the conference.

The Session Papers reflect the richness of periods and topics that were discussed: from the Paleolithic to the Fung Sultanate of Sennar and from Prehistory through the Kerma, Napata and Meroe civilizations and the post-Meroe and Christian kingdoms. An extensive section is devoted to current fieldwork, the results of which are sure to fuel new studies.

The volume opens with a section of general-interest papers and closes with the content of two workshops bringing together specialist on the languages in one case and the royal iconography on the other in the Middle Nile Valley. Altogether the second part brings 80 articles. The papers cover diverse aspects of research from descriptive reports on recent fieldwork (with a sizable section focusing on the Fourth Cataract salvage effort), through documentary studies and insightful analyses of Nubian society, architecture and art.

In their entirety, Between the Cataracts not only illustrate the topographical scope of Nubian studies, but also the richness and rapid development of this scholarly discipline.

Keywords: ancient Nubia, archaeological excavations, archeology, International Congress of Nubiological Studies.

Zobacz recenzję w czasopiśmie: Bibliotheca Orientalis »

Joost L. Hagen, https://orcid.org/
‘A city that is set on a hill cannot be hid’. Progress report on the Coptic manuscripts from Qasr Ibrim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.719-730

Michael H. Zach, https://orcid.org/
“Sacred act” or “profane death”? Human sacrifice in Meroitic temples?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.541-550

Louis Chaix, https://orcid.org/
Animal exploitation during Napatan and Meroitic times in the Sudan
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.519-526

Magdalena Łaptaś, https://orcid.org/
Archangels as protectors and guardians in Nubian painting
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.675-682

Henriette Hafsaas-Tsakos, https://orcid.org/
Between Kush and Egypt: the C-Group people of Lower Nubia during the Middle Kingdom and Second Intermediate Period
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.389-396

Eric McCann, https://orcid.org/
Body modification in ancient Sudan: expressions of individual and community identities
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.551-560

Jean-Pierre Letourneux, https://orcid.org/
Serge Feneuille, https://orcid.org/
Chemical and physical analyses of facing mortars collected from various Meroitic sites
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.577-582

Karol Piasecki, https://orcid.org/
Christianization and changes in Nubia’s anthropological structure
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.625-632

Jacques van der Vliet, https://orcid.org/
Coptic as a Nubian literary language: four theses for discussion
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.765-774

Łukaszewicz Adam,
Cornelius Gallus and the beginnings of Roman policy in Nubia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.535-540

Maria Luisa De Gasperis, https://orcid.org/
Different categories of funeral offerings in Nubia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.583-586

Dobrochna Zielińska, https://orcid.org/
Edifice without parallel: Cruciform Building on the Old Dongola citadel
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.695-704

Andrea Manzo, https://orcid.org/
Exotic ceramic materials from Mersa Gawasis, Red Sea, Egypt
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.439-454

Bożena Mierzejewska, https://orcid.org/
Intercessio perpetua. The Nubians and their heavenly allies in painting
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.653-674

Angelika Lohwasser, https://orcid.org/
Kushite queens as represented in art
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.781-782

Julia Budka, https://orcid.org/
Kushite tomb groups in Late Period Thebes
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.503-518

Mahfouz El-Sayed, https://orcid.org/
L’expédition de Sésostris III au pays de Pount
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.431-438

Svetlana Y. Bersina, https://orcid.org/
Les bagues en métal avec les représentations des reines méroitiques
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.561-566

Carola Vogel, https://orcid.org/
Master architects of Ancient Nubia: Space-saving solutions in Middle Kingdom fortresses
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.421-430

Tim Karberg, https://orcid.org/
Musawwarat el-Sufra — a Meroitic terrace temple in a Nubian perspective
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.571-576

Amarillis Pompei, https://orcid.org/
Names of royal Kushite crowns: some notes
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.495-502

Ivan A. Ladynin, https://orcid.org/
Nectanebo in Ethiopia: a commentary to Diod. XVI 51.1
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.527-534

Angelika Lohwasser, https://orcid.org/
News from the cemetery of Sanam
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.455-460

Tomas Hägg, https://orcid.org/
Nubian Greek Revisited
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.619-624

Helmut Satzinger, https://orcid.org/
Old Nubian — Black African language of the most ancient attestation
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.747-754

Maria Iride Pasquali, https://orcid.org/
On the religious and symbolic meaning of amphibian representations
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.587-594

Roberto Gozzoli, https://orcid.org/
Royal Sisters and royal legitimization in the Nubian period (c. 760-300 BC): Taharqo’s Kawa stelae as a paradigm
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.483-494

Alexandros Tsakos, https://orcid.org/
Terracotta funerary stelae from Christian Nubia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.683-683

Marzanna Romaniuk, https://orcid.org/
The character of Nubian monasticism — social significance
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.633-642

Adam Łajtar, https://orcid.org/0000-0003-3842-2180
Jacques van der Vliet, https://orcid.org/
The Coptic and Greek inscriptions from Qasr Ibrim: annoucing a forthcoming publication
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.713-718

Artur Obłuski, https://orcid.org/
The formation of the Nobadian State. Social changes in Lower Nubia in Late Antiquity
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.607-618

Adam Łajtar, https://orcid.org/0000-0003-3842-2180
The Greek of Late Christian inscriptions from Nubia — the evidence from Banganarti and other sites
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.759-764

Dobrochna Zielińska, https://orcid.org/
The iconographical program in Nubian churches: progress report based on a new reconstruction project
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.643-652

Nada Taha Babiker, https://orcid.org/
The importance of Musawwarat el-Sufra among Meroitic cities
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.567-570

Lewis Peake, https://orcid.org/
The invisible superpower. Review of the geopolitical status of Kushite (Twenty-fifth Dynasty) Egypt at the height of its power and a historiographic analysis of the regime’s legacy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.465-476

Henry Aubin, https://orcid.org/
The outcome of Prince Taharqa’s military expedition to Judah
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.477-482

Giacomo Cavillier, https://orcid.org/
The Sherden in Nubia at the end of the Ramesside Age: New perspectives and researches
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.461-464

Claude Rilly, https://orcid.org/
Towards the translation of Meroitic texts: prospects and methods
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.731-746

Gábor Lassányi, https://orcid.org/
Tumulus burials and the nomadic population of the Eastern Desert in Late Antiquity
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.595-606

László Török, https://orcid.org/
Two aspects of the representation of the king in the Twenty-fifth Dynasty and Napatan Periods
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.775-780

Małgorzata Martens-Czarnecka, https://orcid.org/
Two unique paintings in the monastery on Kom H in Old Dongola
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.705-712

Tomas Hägg, https://orcid.org/
Uses of Greek in the Nubian kingdoms — church and state
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.755-758

Teodozja I. Rzeuska, https://orcid.org/
Zigzag, triangle and fish fin. On the relations of Egypt and C-Group during the Middle Kingdom
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533429.pp.397-420

Inni klienci kupili również
Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies Warsaw University, 27 August-2 September 2006. Part 2, fascicule 1. Session Papers - PDF
Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies Warsaw University, 27 August-2 September 2006. Part 2, fascicule 1. Session Papers - PDF
  • Between the Cataracts. Part 2, vol. 1-2 kończy publikację akt 11. Międzynarodowego Kongresu Studiów Nubiologicznych, który odbył się w 2006 roku w Warszawie. Tom 1 ukazał się w 2008 roku i zawierał referaty wygłoszone przez 17 czołowych badaczy
399,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Between the Cataracts. Proceedings of the 11th International Conference for Nubian Studies Warsaw University 27 August-2 September 2006. Part 1. Main Papers - PDF
Between the Cataracts. Proceedings of the 11th International Conference for Nubian Studies Warsaw University 27 August-2 September 2006. Part 1. Main Papers - PDF
  • Skala przedsięwzięć archeologicznych w archeologii nubijskiej w ciągu ostatnich dziesięciu lat i sama ilość nowych danych, które zostały uzyskane, obejmujących dziedzictwo nubijskie od paleolitu po sułtanat Funj Sinnara, pobudziły rewizję wielu poglądów
394,80 zł   14,00 zł
Szczegóły
Słownik kultury antycznej - PDF
Słownik kultury antycznej - PDF
  • Prezentowane dzieło pełni rolę klucza do zrozumienia wielu wydarzeń i pojęć świata starożytnego. Czytelnik znajdzie tu najczęściej spotykane nazwiska, fakty i terminy z dziedziny historii, geografii, literatury, filozofii, religii, archeologii, sztuki
70,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel