Informacje o publikacji
Zanurzeni w codzienności. Analizy pogranicza literatury i biografii – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Zbiór artykułów dotyczących praktyk tworzenia i analizowania tekstów z pogranicza literatury i biografistyki. Autorzy podjęli interdyscyplinarne badania nad dokumentami osobistymi, konfrontując stanowiska interpretacyjne nauk społecznych, filozofii... czytaj więcej

Zanurzeni w codzienności. Analizy pogranicza literatury i biografii – EBOOK

Redakcja naukowa Wojciech Doliński, Grażyna Woroniecka, Marcin Stabrowski
Data wydania: 2018-05-30
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3372-6
EAN:
9788323533726
Liczba stron:
206
Wielkość pliku:
14,1 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533641
Zbiór artykułów dotyczących praktyk tworzenia i analizowania tekstów z pogranicza literatury i biografistyki. Redaktorzy podjęli się interdyscyplinarnego zadania – w kontekście badań autorów nad dokumentami osobistymi skonfrontowali stanowiska interpretacyjne nauk społecznych, filozofii i literaturoznawstwa.

Oprócz teoretycznych rozważań nad tekstologicznym badaniem zjawisk społeczno-kulturowych tom zawiera analizy związków między życiem i twórczością w utworach Jerzego Pilcha, Henryka Elzenberga, Stanisławy Przybyszewskiej, Gerharta Hauptmanna oraz Andrzeja Bystronia. Odniesieniami do kategorii dokumentu osobistego publikacja wpisuje się w obchody setnej rocznicy opublikowania przez Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego dzieła Chłop polski w Europie i Ameryce.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Immersed in Everyday Life. Analyses of the Borderland of Literature and Biography

A collection of articles on the practices of creation and analysis of texts on the borderland of literature and biographical writing. The authors undertook interdisciplinary research on personal documents, confronting the interpretative approaches in social sciences, philosophy and literary studies. In addition to the theoretical considerations on the textological studies of sociocultural phenomena, the volume contains analyses of the relationships between the life and works in the writings of Jerzy Pilch, Henryk Elzenberg, Stanisława Przybyszewska, Gerhart Hauptmann and Andrzej Bystroń.

Keywords: biographies, personal documents, diaries, autobiographism, autofiction, epistolography, extended reality, interpretation.


Marek Pieniążek,
„Wiersze bez tekstu”. Poetyckie interfejsy w technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533641.pp.171-190

Grażyna Woroniecka,
Dokumenty osobiste – źródła, metody, dyscypliny. Zakończenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533641.pp.191-199

Joanna Dobrowolska,
Dramat jako dokument osobisty? Tkacze Gerharta Hauptmanna w świetle kategorii świadectwa i literackich form zapisu doświadczenia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533641.pp.111-136

Marcin Czerwiński,
Egzystencja, ciało i doświadczenie graniczne w listach Stanisławy Przybyszewskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533641.pp.95-110

Mariusz Pandura,
Geneza dziennika osobistego Andrzeja Bystronia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533641.pp.137-170

Antoni Płoszczyniec,
Henryka Elzenberga sposób życia podług wartości – w świetle Kłopotu z istnieniem .
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533641.pp.69-94

Irena Szlachcic,
Liryczne mgły i ślady codzienności – o trudzie zapisywania i czytania świata
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533641.pp.27-48

Katarzyna Szkaradnik,
Podwójna gra, czyli Pilch w sensie (nie)ścisłym. O autobiografizmie pisarza w kontekście opublikowania jego biografii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533641.pp.49-68

Wojciech Doliński,
Problem potocznych i naukowych rekonstrukcji teoretycznych – wprowadzenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533641.pp.7-26

Zamknij
Jplayer
pixel