Informacje o publikacji
Regionalny model równowagi ogólnej TERM  i przykłady jego zastosowania w Polsce – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Regionalne modele równowagi ogólnej (Computable General Equilibrium, CGE) tworzą grupę modeli najczęściej obecnie wykorzystywanych w kształtowaniu efektów polityk makroekonomicznych na różnych poziomach agregacji terytorialnej.... czytaj więcej

Regionalny model równowagi ogólnej TERM i przykłady jego zastosowania w Polsce – EBOOK

Mark Horridge, Bartłomiej Rokicki, Katarzyna Zawalińska
Nazwa serii/czasopisma: Badania ekonomiczne
Data wydania: 2017-08-25
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017
Dostępność:
Publikacja dostępna
32,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 56% (18,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2889-0
EAN:
9788323528890
Liczba stron:
140
Wielkość pliku:
2,22 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323528890
Regionalne modele równowagi ogólnej (Computable General Equilibrium, CGE) tworzą grupę modeli obecnie najczęściej wykorzystywanych w kształtowaniu efektów polityk makroekonomicznych na różnych poziomach agregacji terytorialnej. W celu ich spopularyzowania w Polsce powstała idea przedstawienia polskiej wersji modelu CGE o nazwie TERM (The Enormous Regional Model), obejmującego 16 województw, wraz z przykładami jego różnorodnego zastosowania do oceny wybranych polityk regionalnych i ich efektów w Polsce.

Książka poszerza wiedzę dotyczącą budowy i założeń teoretycznych tego rodzaju modeli oraz sposobów interpretacji generowanych przez nie wyników. Jest skierowana zarówno do osób zainteresowanych prowadzeniem własnych badań wykorzystujących regionalne modele CGE, jak i tych, które w swojej pracy zawodowej posługują się rezultatami analiz wykonanych za pomocą tego typu modeli makroekonomicznych.

W rozdziale pierwszym Autorzy szczegółowo omawiają założenia metodologiczne modelu TERM oraz proces jego kalibracji i dezagregacji regionalnej. Kolejne części pokazują praktyczne przykłady wykorzystania modelu TERM do oceny efektów różnych polityk makroekonomicznych w Polsce. Rozdział drugi zawiera analizę efektów wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w ramach wspólnej polityki rolnej w Polsce, przeprowadzoną na podstawie statycznej wersji modelu. W rozdziale trzecim oceniono wpływ inwestycji w działalność B+R na rozwój gospodarczy Polski i poszczególnych województw. Rozdział czwarty zawiera szczegółową analizę efektywności wsparcia w ramach instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej na terenie województwa wielkopolskiego przy użyciu dynamicznej wersji modelu TERM.

*********

Regional Model of General Balance TERM and Examples of its Application in Poland

The goal of this book is to introduce Polish readers to methodological details related to the construction of regional computable general equilibrium (CGE) models. Here, we use as an example Polish version of TERM (The Enormous Regional Model) calibrated for 16 voivodships. Currently, regional computable general equilibrium models are among the models most often used in evaluating the effects of macroeconomic policies at different levels of territorial aggregation. In order to popularize such models in Poland, we present the methodology of TERM model and examples of its application to analyze different kinds of policies and their regional impacts in Poland.

The book should increase knowledge about construction, theoretical foundations and methods for interpreting the results of such models. Currently, relatively few specialists in Poland have such knowledge. Hence, this book is recommended for both economists, interested in conducting their own research based on regional CGE models, and practitioners who use in their work results of analyses relying on this kind of macroeconomic models.

The structure of the book is as follows. In Chapter 1 we thoroughly discuss TERM methodological framework, calibration and regional disaggregation process. Following chapters present examples of applying TERM in analysis of the effects of different macroeconomic policies in Poland. Chapter 2 shows the consequences of Less Favored Area support within the Common Agricultural Policy in Poland, based on the static version of the model. Chapter 3 concentrates on assessment of the impact of R&D investment on economic development at national and regional level in Poland. Finally, Chapter 4 covers an analysis of effectiveness of support received from the European Union revolving financial instruments in Wielkopolska voivodeship. The analysis is conducted using dynamic version of TERM model.

Keywords: regional model, general balance, general equilibrium models CGE, enormous regional model TERM, macroeconomic policies, territorial aggregation, calibration, regional disaggregation process, revolving financial instruments, dynamic version of TERM model.

Prof. Mark Horridge – dyrektor GEMPACK software w Centre of Policy Studies, Victoria University. Współautor kilkunastu książek, autor licznych artykułów recenzowanych w takich czasopismach jak "Ecological Economics", "Economic Modelling", "Land Use Policy", "Spatial Economic Analysis", "Studies in Regional Science". Autor i współautor wielu badań i raportów opartych na wykorzystaniu modeli równowagi ogólnej.

Dr Bartłomiej Rokicki – adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Affiliate Research Associate Professor w Regional Economics Applications Laboratory, University of Illinois. Współautor kilku książek, autor wielu artykułów recenzowanych m.in. w takich czasopismach jak "Economic Modelling", "Economics of Transition", "Empirical Economics", "Regional Science and Urban Economics", "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie". Autor i współautor badań i raportów z zakresu polityki regionalnej i polityki rynku pracy.

Dr hab. Katarzyna Zawalińska – prof. nadzw. PAN, kierownik Zakładu Modelowania Ekonomicznego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Autorka siedmiu książek, wielu artykułów w polskich czasopismach oraz rozdziałów w pracach zbiorowych, a także redaktor publikacji zbiorowych. Jej liczne artykuły były recenzowane m.in. w "Applied Economics", "Agricultural Economics", "Comparative Economic Studies", "Agricultural and Food Science", "Eastern European Countryside". Autorka ekspertyz dla praktyki gospodarczej.

Zamknij
Jplayer
pixel