Informacje o publikacji
Trybunał Konstytucyjny 1982–2018. Rola Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniach przed TK oraz w wykonywaniu i monitorowaniu orzeczeń TK – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Przedmiotem publikacji jest analiza funkcji, jakie pełnią Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów w toku postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle ustrojowej roli Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów... czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny 1982–2018. Rola Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniach przed TK oraz w wykonywaniu i monitorowaniu orzeczeń TK – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
35,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 60% (21,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3463-1
EAN:
9788323534631
Liczba stron:
238
Wielkość pliku:
0,48 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534556
Przedmiotem publikacji jest analiza funkcji, jakie pełnią Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów w toku postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle ustrojowej roli Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, z uwzględnieniem zróżnicowania postępowań prowadzonych przez Trybunał Konstytucyjny.

Rząd i jego członkowie występują przed Trybunałem Konstytucyjnym jako organy, które wydały akty poddawane badaniu konstytucyjności. Premier ma także prawo zainicjowania abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności aktu prawnego. Wyłącznie Radzie Ministrów przysługuje kompetencja przedstawienia Trybunałowi informacji o skutkach finansowych przyszłego orzeczenia. Ważna jest także część publikacji poświęcona sposobowi realizowania w latach 2015–2016 prawnego obowiązku uczestnictwa rządu w postępowaniach przed TK.

W publikacji omawiane są również zagadnienia dotyczące trybu ogłaszania i wykonywania orzeczeń TK oraz znaczenia orzeczeń TK dla brzmienia tekstu jednolitego aktu normatywnego stanowiącego przedmiot orzeczenia. Osobiste doświadczenie autorki w tej dziedzinie czyni prezentowane analizy szczególnie interesującymi zarówno dla przedstawicieli świata nauki oraz studentów, jak i dla osób czynnie zaangażowanych w szeroko rozumiane funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, w tym pełnomocników uczestników postępowań prowadzonych przez TK.

******

The Constitutional Tribunal, 1982–2018: The Role of the Council of Ministers and the Prime Minister in the Proceedings of the Constitutional Tribunal and in the Enforcement and Monitoring of Its Rulings

An analysis of the functions of the Council of Ministers, the Prime Minister and the members of the Council of Ministers in the course of the proceedings of the Constitutional Tribunal in the context of the institutional role of the Council and the PM, taking into account the diversity of the proceedings conducted by the Tribunal. A review of the issues of announcing and enforcing the rulings of the Tribunal, the impact of the rulings of the Tribunal on the body text of normative acts that are subject to its rulings, as well as the ways that the legal requirement of participation of the government in the proceedings of the Tribunal was fulfilled during the years 2015–2016.

Keywords: Constitutional Tribunal, constitution, Prime Minister, Council of Ministers.

(…) rozprawa dotyczy ważnego i ciekawego zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego. Problematyka udziału rządu w postępowaniu przed TK nie była, jak dotąd, przedmiotem monografii, a bez wątpienia na monografię także zasługuje (…).
Z recenzji dr. hab. Marcina Wiącka

Joanna Knapińska – doktor nauk prawnych, radca prawny. Przez wiele lat pracowała jako legislator, a następnie naczelnik i dyrektor w Rządowym Centrum Legislacji, w tym jako dyrektor Departamentu Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym. Twórca procedury przygotowywania stanowisk rządu prezentowanych przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz pełnomocnik Rady Ministrów w postępowaniach przed Trybunałem. Doświadczony wykładowca i trener z zakresu prawa konstytucyjnego, procedur tworzenia prawa i techniki legislacyjnej.

Zobacz również
Zamknij
Jplayer
pixel