Informacje o publikacji
Lelowianie, Polacy, Żydzi. Szkice etnograficzne o konstruowaniu lokalnego dziedzictwa – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Zbiór artykułów przygotowanych na podstawie materiałów zebranych w trakcie etnograficznych badań terenowych prowadzonych w Lelowie i okolicznych miejscowościach w województwie śląskim. Autorzy tekstów opisują praktyki związane z konstruowaniem lokalnego... czytaj więcej

Lelowianie, Polacy, Żydzi. Szkice etnograficzne o konstruowaniu lokalnego dziedzictwa – EBOOK

Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Zatorskiej
Nazwa serii/czasopisma: Badania etnograficzne
Redaktor naukowy: Zatorska Magdalena
Data wydania: 2019-03-13
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3613-0
EAN:
9788323536130
Liczba stron:
172
Wielkość pliku:
7,03 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960
Zbiór artykułów przygotowanych na podstawie materiałów zebranych w trakcie etnograficznych badań terenowych prowadzonych w Lelowie i okolicznych miejscowościach w województwie śląskim. Autorzy tekstów opisują praktyki związane z konstruowaniem lokalnego dziedzictwa, analizując je w szerokich kontekstach pamięci o przeszłości Lelowa i jego mieszkańcach, pamięci o społeczności żydowskiej i Zagładzie, a także w odniesieniu do doświadczeń rozmówców płynących z kontaktu ze współcześnie odwiedzającymi Lelów chasydami.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Lelów inhabitants, Poles, Jews. Ethnographical studies in constructing local heritage

A collection of articles based on materials obtained during ethnographical fieldwork in Lelów and neighbouring towns. The authors describe activities connected to the construction of local heritage, analysing them in the broader context of the memory of Lelów’s past and its inhabitants, the memory of the Jewish community and the Holocaust, as well as in relation to the experiences of the interviewees resulting from contact with the Hasids who visit Lelów contemporarily.

Keywords: Polish countryside heritage, food anthropology, food heritage, Jews, Hasids, local heritage, Lelów.

Zobacz inne publikacje z serii: Badania etnograficzne »

Zawarte w tej niezwykle interesującej książce szkice tworzą wielogłosowy i wieloaspektowy obraz współczesnego Lelowa. Autorzy oparli swoje obserwacje na solidnych badaniach terenowych i wywiadach z mieszkańcami, wzbogacając tym samym naszą wiedzę na temat ważnych zjawisk, jakimi są współczesne sposoby kreowania lokalnego dziedzictwa i upamiętniania polsko-żydowskiej przeszłości oraz fenomen pielgrzymek chasydzkich do grobów cadyków w miasteczkach dotkniętych Zagładą, którym przyświeca zupełnie inny cel niż wizytom w dawnych obozach śmierci.
Z recenzji prof. dr hab. Moniki Adamczyk-Garbowskiej

Weronika Kwiatkowska, https://orcid.org/0000-0001-7094-040X
(Od)grywanie żydowskości. Muzyka jako narzędzie konstruowania tożsamości
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.43-54

Anna Greszta, https://orcid.org/0000-0001-5747-2277
„Ja tu tylko patrzę”. Pielgrzymi, obserwatorzy, gapie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.55-66

Aleksandra Domaradzka,
„Lelów zasługuje na Izbę Pamięci”. Konstruowanie lokalnego dziedzictwa: Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.123-140

Jacek Wajszczak, https://orcid.org/0000-0001-5369-5553
„Scenka powstańcza taka będzie!” Inscenizacja bitwy pod Mełchowem
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.141-154

Antonina Stasiuk,
„Stało się, jak się stało”. Cicha pamięć o zagładzie żydowskich mieszkańców Lelowa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.82-93

Magdalena Zatorska,
Ciulim lelowski jako lokalne dziedzictwo jedzeniowe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.35-42

Agnieszka Gwiazdowicz,
Cmentarze żydowskie w Lelowie jako miejsca (nie)pamięci
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.94-110

Tomasz Chwałek, https://orcid.org/0000-0001-7836-5411
Lelowianie patrzą na ohel
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.111-122

Urszula Borkowska,
Lelowskie figury pamięci zbiorowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.67-81

Magdalena Zatorska,
Wstęp
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.9-25

Karolina Listoś,
Znaczenia i praktyki wokół ciulimu lelowskiego. Tradycja, tożsamość, smak
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537960.pp.26-34

Zamknij
Jplayer
pixel