Informacje o publikacji
Filologia obca w stulecie swego istnienia. Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ruchu uchwycone – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka upamiętniająca stulecie istnienia Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy przedstawiają przyjętą w Instytucie filozofię kształcenia, dokonania i osiągnięcia naukowe pracowników oraz aktualne wyzwania i kierunki rozwoju filologii... czytaj więcej

Filologia obca w stulecie swego istnienia. Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ruchu uchwycone – EBOOK

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4056-4
EAN:
9788323540564
Liczba stron:
182
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540564
Książka upamiętniająca stulecie istnienia Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorzy przedstawiają przyjętą w Instytucie filozofię kształcenia, dokonania i osiągnięcia naukowe pracowników oraz aktualne wyzwania i kierunki rozwoju filologii obcych w Polsce i na świecie.

Publikacja nie ogranicza się do kwestii dotyczących ściśle filologii romańskiej – ma charakter uniwersalny, jest próbą szerszego spojrzenia na miejsce i rolę akademickich kierunków filologicznych we współczesnym świecie. Może być zatem ważnym źródłem wiedzy, a nawet inspiracją dla osób decydujących o sposobie i zakresie wyższego kształcenia filologicznego w Polsce.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Philology on its 100th anniversary. Institute of Romance Studies of the University of Warsaw. Captured in motion

The book is an attempt at taking a broader view of the place and role of academic philological courses in the modern world. The authors discuss the philosophy of education adopted at the Institute of Romance Studies of the University of Warsaw, the scholarly achievements of its staff, the current challenges and the directions of development.

Keywords: Romance philology, philological education, University of Warsaw, Institute of Romance Studies of the University of Warsaw.

Przedłożona do recenzji praca jest ważną publikacją, sytuującą się w bardzo istotnym dla nas wszystkich trendzie dbałości o pamięć instytucjonalną i szacunek dla tych, którzy pracują na rzecz wspólnego dobra [...].

Publikacja będzie bardzo przydatna dla wszystkich interesujących się dorobkiem naukowym, edukacyjnym polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W dziedzinie studiów i badań z zakresu filologii romańskiej dorobek naukowy, edukacyjny i organizacyjny Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest dorobkiem imponującym.

Książka będzie także cennym źródłem informacji dla byłych i aktualnych pracowników Instytutu, studentów, doktorantów, kandydatów na studia, całej kadry Instytutu budującej świetną, rozpoznawalną na całym świecie, instytucję naszego systemu nauki i kształcenia neofilologicznego.
Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Banysia

Dr Dariusz Krawczyk – adiunkt w Zakładzie Literaturoznawstwa Francuskiego w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się literaturą francuskiego renesansu, kulturą Francji od renesansu do końca XVII wieku oraz e-learningiem w szkolnictwie wyższym. Autor książek: Femmes et le Savoir / Women and Knowledge / Frauen und Wissen, red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Dariusz Krawczyk, Paweł Piszczatowski, Małgorzata Sokołowicz, Garnier Classiques (Paryż, 2020); Podróż, ucieczka, wygnanie w dawnych literaturach romańskich red. Dariusz Krawczyk, Monika Kulesza, Dorota Szeliga, (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020); Filologia obca w stulecie swego istnienia. W ruchu uchwycone, red. Małgorzata Sokołowicz, Dariusz Krawczyk, Maciej Smuk (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019).

Dr hab. Maciej Smuk – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt na Wydziale Neofilologii UW, dyrektor Instytutu Romanistyki UW. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Neofilologii UW w 2010 roku. Rozprawa doktorska nosząca tytuł "Wyzwania dla autentyczności w ujęciu glottodydaktycznym" została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Sujeckiej-Zając. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W pracy naukowej koncentruje się na psychologicznych i społecznych aspektach nauczania/uczenia się.

Dr hab. Małgorzata Sokołowicz – absolwentka Instytutu Romanistyki, Wydziału Polonistyki i Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego i na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, członek stowarzyszony laboratorium CERCLE na Uniwersytecie lotaryńskim. Autorka książek La Catégorie du héros romantique dans la poésie française et polonaise au XIXe siècle (2014) i Orientalisme, colonialisme, interculturalité. L’oeuvre d’Aline Réveillaud de Lens (2020) oraz ponad sześćdziesięciu artykułów poświęconych szeroko pojętej komparatystyce, motywom Romantyzmu i Orientu w literaturze i sztuce oraz literaturze kolonialnej i postkolonialnej obszaru Afryki Północnej.

Małgorzata Sokołowicz, http://orcid.org/0000-0003-0554-8852
Badania naukowe, współpraca krajowa i zagraniczna na współczesnej filologii romańskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540564.pp.42-81

Dariusz Krawczyk, http://orcid.org/0000-0002-3407-9592
Maciej Smuk, http://orcid.org/0000-0002-0911-9046
Koncepcja kształcenia i programy studiów współczesnej filologii romańskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540564.pp.15-41

Dariusz Krawczyk, http://orcid.org/0000-0002-3407-9592
Maciej Smuk, http://orcid.org/0000-0002-0911-9046
Profil i osiągnięcia pracowników współczesnej filologii romańskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323540564.pp.82-140

Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel