Informacje o publikacji
Fuera de lugar: cuerpos (in)tangibles en las culturas minorizadas de la Península Ibérica. Literatura, cine y arte (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Odnosząc się do kultur katalońskiej, galisyjskiej, baskijskiej oraz mirandyjskiej, autorzy tomu podejmują próbę zbadania, jak w literaturze, kinie i sztukach plastycznych tych kręgów kulturowych wygląda konceptualizacja inności, ze szczególnym... czytaj więcej

Fuera de lugar: cuerpos (in)tangibles en las culturas minorizadas de la Península Ibérica. Literatura, cine y arte (EBOOK)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
hiszpański
ISBN/ISSN:
978-83-235-5590-2
EAN:
9788323555902
Liczba stron:
234
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
10,12 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902
Odnosząc się do kultur katalońskiej, galisyjskiej, baskijskiej oraz mirandyjskiej, autorzy tomu podejmują próbę zbadania, jak w literaturze, kinie i sztukach plastycznych tych kręgów kulturowych wygląda konceptualizacja inności, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cielesności.

Analizują sposoby, jakich kultury mniejszości używają przy konstruowaniu kategorii Innego i tworzeniu – w odniesieniu do tej kategorii – własnych tożsamości. Zastanawiają się nad tym, jak kultury dominujące (odpowiednio: hiszpańska i portugalska) wpisują inność w kultury mniejszości. Badają także wartości przypisywane Innemu i to, jak przejawiają się one poprzez ciało, z uwzględnieniem obu perspektyw. Wreszcie przyglądają się obszarom inności wpisanym w tożsamości katalońską, galisyjską, baskijską i mirandyjską, ich możliwym wariantom oraz wielowymiarowemu charakterowi.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Este volumen pretende investigar cómo la literatura, el cine y el arte catalán, gallego, vasco y mirandés conceptualizan, desde un enfoque corporal, la alteridad. Los artículos que en él se recogen estudian cómo se construye al Otro desde la perspectiva de las culturas minorizadas y cómo en referencia a este Otro se crean identidades propias. Por otra parte, también se reflexiona sobre cómo las culturas dominantes (la espanola y la portuguesa, respectivamente) inscriben la otredad en las culturas minorizadas. Asimismo, se examinan los valores que se atribuyen al Otro y cómo se manifiestan a través del cuerpo desde ambas perspectivas y qué áreas de alteridad se enmarcan en las identidades catalana, gallega, vasca y mirandesa, sus posibles variantes y su carácter pluridimensional.

******

This volume aims to research how Catalan, Galician, Basque and Mirandese literature, cinema and art conceptualize alterity with a focus on the corporeal. The articles explore how the Other is constructed from the perspective of minority culture and how their own identities are created in reference to this Other. Furthermore, the authors reflect on how the dominant cultures (Spanish and Portuguese, respectively) inscribe otherness in minority cultures. They also examine the values attributed to the Other and how they manifested themselves through the body from both perspectives, they look at areas of alterity framed in the Catalan, Galician, Basque and Mirandese identities, their possible variants and their multidimensional character.

Daria Anna Eismann, https://orcid.org/
“MY ENTIRE BODY IS A WOUND”: PAIN, CORPOREALITY AND THE “OTHER” IN PATRIA BY FERNANDO ARAMBURU
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.201-232

Attilio Castellucci, https://orcid.org/0000-0002-0362-6477
A DICOTOMÍA DA PERSONAXE DE READ EN PIRATA DE MARIA REIMÓNDEZ
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.118-133

Alex Matas Pons, https://orcid.org/0000-0003-1055-4843
A LA RECERCA DE L’HEROI PROLETARI CATALA: SOBRE LA INVISIBILITAT DE LES PERIFERIES
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.88-104

Ewa Grajber, https://orcid.org/0000-0001-9512-904X
EL CONCEPTO DE LA IDENTIDAD EN LA ARQUITECTURA DE ANTONI GAUDÍ
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.13-37

Anna Działak-Szubińska, https://orcid.org/0000-0001-8576-1674
FERNAO PERES DE TRAVA – O OUTRO NA FUNDAÇAO DE PORTUGAL
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.45-60

Garbine Iztueta-Goizueta, https://orcid.org/0000-0001-9036-1739
GORPUTZ GAIXOAK ETA ALTERITATE ESPAZIOAK: EREMU UKIGARRI EDO UKIEZINAK EGUNGO EUSKAL ETA ALEMANIAR LITERATURAN
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.134-158

Magdalena Gajewska, https://orcid.org/0000-0001-7126-9179
Aitor Arruza Zuazo, https://orcid.org/0000-0003-3139-8042
Ana Garrido González, https://orcid.org/0000-0002-4978-8498
INTRODUCCIÓN
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.7-10

Agnes Toda i Bonet, https://orcid.org/
LA VISIÓ DE LA DONA EN QUIM/QUIMA (1971) DE MARIA AURELIA CAPMANY
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.105-117

Susan de Oliveira, https://orcid.org/0000-0002-1869-1511
MINORIAS AFROIBÉRICAS NA LITERATURA MIGRANTE DA GUINÉ EQUATORIAL
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.77-87

Natalia Szejko, https://orcid.org/0000-0001-6160-9221
O QUE ARDE DE OLIVER LAXE E O UNIVERSO POÉTICO DE UXÍO NOVONEYRA
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.38-44

Iratxe Retolaza Gutierrez, https://orcid.org/0000-0002-3963-118X
RESIDUOS CORPORALES EN LA NOVELA ULTIMES DÉCHETS (2015) DE ITXARO BORDA: BASUROLOGÍA Y LOS LÍMITES DE LO HUMANO
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.61-76

Garbine Iztueta-Goizueta, https://orcid.org/0000-0001-9036-1739
SICK BODIES AND SPACES OF ALTERITY: SPACES OF (IN)TANGIBILITY IN RECENT BASQUE AND EAST GERMAN NARRATIVES
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.159-185

Amaia Serrano Mariezkurrena, https://orcid.org/0000-0001-5336-6311
VOCES ENCARNADAS EN LA NOVELA AULKI JOKOA (2009) / EL JUEGO DE LAS SILLAS (2012) DE UXUE ALBERDI
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555902.pp.186-200


Zamknij
Jplayer
pixel