Informacje o publikacji
Zmysły w procesie starzenia – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja jest nowatorskim ujęciem zagadnienia procesów starzenia się zmysłów. Autorzy opisują zmiany następujące z wiekiem i obejmujące wzrok, słuch, zmysł równowagi, dotyk, smak i powonienie oraz problemy stomatologiczno-ortodontyczne i foniatryczne... czytaj więcej

Zmysły w procesie starzenia – EBOOK

Redakcja naukowa Beata Kazek, Justyna Wojciechowska
Data wydania: 2019-05-30
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2019
Dostępność:
Publikacja dostępna
29,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 52% (15,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3857-8
EAN:
9788323538578
Liczba stron:
214
Wielkość pliku:
2,89 MB
Typ publikacji:
Praca popularnonaukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578
Publikacja jest nowatorskim ujęciem zagadnienia procesów starzenia się zmysłów. Autorzy opisują zmiany następujące z wiekiem i obejmujące wzrok, słuch, zmysł równowagi, dotyk, smak i powonienie oraz problemy stomatologiczno-ortodontyczne i foniatryczne, a także przedwczesne starzenie się zmysłów w chorobach uwarunkowanych genetycznie. Dopełnieniem tych treści jest opis budowy i starzenia się mózgu oraz umysłu z perspektywy psychiatrii. Autorami tekstów są specjaliści z takich dziedzin, jak geriatria, laryngologia, logopedia, okulistyka, stomatologia i psychiatria.

Publikacja skierowana jest do studentów medycyny i lekarzy wszystkich specjalności, spotykających się w swojej codziennej praktyce z zaburzeniami natury geriatrycznej, oraz do logopedów, neurologopedów, pedagogów, terapeutów, rehabilitantów, opiekunów i członków rodzin osób starszych. Będzie też cenną lekturą dla pracowników instytucji samorządowych tworzących programy odpowiadające na potrzeby systematycznie starzejącego się społeczeństwa.

******

The senses in the aging process

The publication is an innovative conceptualization of the issue of the aging processes of the senses. The authors describe changes taking place as time goes by, which involve sight, hearing, balance, touch, taste, and smell, as well as dental, orthodontic and phoniatric problems and the premature aging of the senses in genetically determined diseases. These topics are supplemented by a description of the anatomy and the aging of the brain and the senses from the perspective of psychiatry. The authors of the chapters are specialists from disciplines such as geriatrics, laryngology, logopaedics, ophthalmology, dentistry and psychiatry.

Keywords: sight, hearing, balance, touch, taste, geriatrics, aging, senses.

Tytuł Zmysły w procesie starzenia jest jak najbardziej adekwatny do zawartości tomu, który daje czytelnikowi opis wieloautorski, wielostronny i specjalistyczny, choć jednocześnie ujęty w sposób na tyle jasny, że lektura poszczególnych rozdziałów nie przysporzy większych trudności czytelnikowi niebędącemu lekarzem, przeciwnie – poszerzy i upowszechni wiedzę na temat procesów starzenia się człowieka i pozwoli oswoić się z jej terminologią. […]. Ujęcie prezentowane w tym tomie jest holistyczne, a przez to niezwykle humanistyczne, bo nacechowane zainteresowaniem człowiekiem, troską o człowieka i o jakość jego życia.
Z recenzji dr hab. Katarzyny Wyrwas

[…] książka podkreśla wagę poznania patofizjologii symptomów jako głównego elementu oddziaływania społecznego i edukacyjnego. Działania profilaktyczne, wczesne diagnozowanie problemu, podjęcie działań naprawczych i leczniczych oraz działania rehabilitacyjne mogą mieć też aspekt prewencyjny. Autorzy starali się wyjaśnić podłoże dolegliwości związanych z wiekiem w kontekście nauki funkcjonowania w zmienionych warunkach związanych ze starzeniem się. Konieczne są działania psychologów, logopedów, rehabilitantów, lekarzy i pielęgniarek oraz wyjaśnienie bliskim pacjenta tego, co się dzieje z jego organizmem oraz czy i jak można mu pomóc lub przynajmniej go zrozumieć.
Z recenzji dr. hab. n. med. Dariusza Koziorowskiego

Dr Beata Kazek – doktor nauk medycznych, specjalista pediatra, neurolog dziecięcy, nauczyciel akademicki. Członek Rady Programowej Podyplomowych Studiów Logopedii z Komunikacją Alternatywną na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Współautorka licznych prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, autorka monografii w języku angielskim Neurogastroentorological disorders in autism oraz współredaktorka (wraz z dr Justyną Wojciechowską) naukowej serii wydawniczej „Zmysły w komunikacji”. Współzałożycielka CWR Persevere – placówki diagnostyczno-terapeutycznej dla osób z zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem, Fundacji Persevere oraz Fundacji Pomagajmy Osobom z Autyzmem (POZA), której głównym celem jest stworzenie Domu dla Dorosłych Osób z Autyzmem.

Dr Justyna Wojciechowska – językoznawca, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adiunkt Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół językowego obrazu świata dzieci i młodzieży, a także socjolingwistycznych uwarunkowań procesu komunikacji. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorka oraz współredaktorka wieloautorskich monografii, w tym (wraz z dr n. med. Beatą Kazek) naukowej serii wydawniczej „Zmysły w komunikacji”. Wygłosiła kilkadziesiąt odczytów na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, była członkiem ich komitetów naukowych i organizacyjnych. Członek redakcji: „Świat i Słowo”, „Konteksty Pedagogiczne”, „Media i Społeczeństwo”, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Anna Siudak, https://orcid.org/
FIZJOLOGICZNE I PATOLOGICZNE ASPEKTY INWOLUCJI ZMYSŁÓW – CZĘŚĆ I: WZROK, SŁUCH I ZMYSŁ RÓWNOWAGI
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.163-184

Anna Siudak, https://orcid.org/
FIZJOLOGICZNE I PATOLOGICZNE ASPEKTY INWOLUCJI ZMYSŁÓW – CZĘŚĆ II: DOTYK, SMAK, POWONIENIE
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.185-208

Przemysław Ratka, https://orcid.org/
MÓZG, UMYSŁ I OSOBA W PROCESIE STARZENIA SIĘ
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.11-40

Aleksandra Jezela-Stanek, https://orcid.org/
PRZEDWCZESNE STARZENIE SIĘ ZMYSŁÓW W CHOROBACH UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.155-162

Dorota Piekaj-Stefańska, https://orcid.org/
STARZENIE SIĘ GŁOSU
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.143-154

Wirginia Likus, https://orcid.org/
Jarosław Markowski, https://orcid.org/
Krzysztof Siemianowicz, https://orcid.org/
STARZENIE SIĘ SŁUCHU
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.93-118

Dorota Pojda-Wilczek, https://orcid.org/
STARZENIE SIĘ WZROKU
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.73-92

Elżbieta Laszczak, https://orcid.org/
STARZENIE SIĘ ZMYSŁU RÓWNOWAGI
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.119-142

Katarzyna Becker, https://orcid.org/
UŚMIECHNIĘTA STAROŚĆ, CZYLI JAK DENTYSTA MOŻE POMÓC NAM DOBRZE SIĘ ZESTARZEĆ
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.41-60

Agnieszka Batko-Szwaczka, https://orcid.org/
ZABURZENIA ZMYSŁÓW U STARSZYCH PACJENTÓW Z PERSPEKTYWY GERIATRII
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.61-72

Zobacz również
Szkoła − segregacje − nierówności - pdfSzkoła − segregacje − nierówności - pdfDolata Roman (ORCID 0000-0002-7967-9022)
46,00 zł   14,00 zł
Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna (PDF)Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna (PDF)Makowiecka Elżbieta
47,00 zł   14,00 zł
Inni klienci kupili również
Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro – PDF
Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro – PDF
  • Autorzy przedstawiają stojące przed polskim społeczeństwem wyzwania wynikające ze starzenia się ludności, odwołując się do doświadczeń innych społeczeństw i przenosząc te doświadczenia na specyficzne warunki demograficzne oraz uwarunkowania
69,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Neurobiologia na tropie świadomości (PDF)
Neurobiologia na tropie świadomości (PDF)Koch Christof
  • Nowoczesny podręcznik intensywnie rozwijającej się w ostatnich latach nauki o pracy mózgu dla studentów biologii, psychologii, medycyny, filozofii i informatyki oraz dla naukowców zajmujących się takimi badaniami.
  • Autor, jeden z czołowych badaczy
60,00 zł   42,00 zł
Szczegóły
Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. O czym mówi mózg? - PDF
Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. O czym mówi mózg? - PDFRamachandran Vilayanur S.
  • Co czyni nas ludźmi? - zastanawia się w swojej najnowszej książce słynny neurolog V.S. Ramachandran, badając mózg zwłaszcza wtedy, gdy dzieje się w nim coś niezwykłego. Najrozmaitsze zaburzenia - czy to wrodzone, czy będące skutkiem nieszczęśliwych
50,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel