Informacje o publikacji
Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorzy przedstawiają stojące przed polskim społeczeństwem wyzwania wynikające ze starzenia się ludności, odwołując się do doświadczeń innych społeczeństw i przenosząc te doświadczenia na specyficzne warunki demograficzne oraz uwarunkowania... czytaj więcej

Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro – PDF

Redakcja naukowa Marek Okólski
Redaktor naukowy: Okólski Marek
Data wydania: 2018-03-27
Dostępność:
Publikacja dostępna
69,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 80% (55,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3392-4
EAN:
9788323533924
Liczba stron:
428
Wielkość pliku:
5,31 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924
Autorzy przedstawiają stojące przed polskim społeczeństwem wyzwania wynikające ze starzenia się ludności, odwołując się do doświadczeń innych społeczeństw i przenosząc te doświadczenia na specyficzne warunki demograficzne oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne współczesnej Polski.

Na tle ogólnych prawidłowości zjawisk ludnościowych prowadzących do przekształcenia się struktury populacji według wieku z bardzo młodej w bardzo starą – skonfrontowanych z długookresowym przebiegiem zjawisk demograficznych w Polsce, mających decydujący wpływ na dynamikę i skalę starzenia się Polaków – w książce zostały zaprezentowane wybrane aspekty i konsekwencje tego procesu oraz związane z nim wyzwania społeczne, z uwzględnieniem obecnej i przyszłej sytuacji demograficznej.

Prezentując szeroką panoramę skutków starzenia się w wybranych obszarach życia społecznego: gospodarce, relacjach międzypokoleniowych (w tym w dziedzinie opieki), wartościach i normach kulturowych, partycypacji obywatelskiej oraz polityce publicznej, autorzy skoncentrowali się na konsekwencjach widocznych na rynku pracy, w sferze zabezpieczenia społecznego i długoterminowej opieki zdrowotnej. Szczególną uwagę poświęcili reakcji polityków i innych podmiotów życia publicznego na zmiany demograficzne.

Kluczowym zagadnieniem podjętym w publikacji jest wpływ postępującego starzenia się populacji na sytuację seniorów i ich rodzin oraz wynikające z tego wyzwania społeczne w skali lokalnej. Zarysowany został również przewidywany proces starzenia się polskiej populacji i jego wybrane skutki na podstawie oryginalnej prognozy demograficznej, w której wyjątkowe miejsce zajęło kształtowanie się i konsekwencje społeczne przyszłych migracji zagranicznych.

******

The Challenges of an Aging Society: Poland Today and Tomorrow

The authors present the challenges facing Polish society resulting from the aging of the population. They explore the experiences of other societies and apply these experiences to the specific demographic conditions as well as socio-economic and political determinants of contemporary Poland.

Keywords: society, population, aging, demographic policy, seniors, pension system, demographic transition, migration, reproduction, fertility.

Tylko sama enumeracja tytułów rozdziałów składających się na monografię dowodzi, z jak rozległą i głęboką panoramą problemów powiązanych z procesem starzenia się ludności Polski w pierwszych dekadach XXI wieku musieli mierzyć się Autorzy, tworząc w rezultacie dzieło, które w moim rozumieniu zajmie trwałe miejsce w polskiej literaturze demograficznej.
Z recenzji dr. hab. Jerzego T. Kowaleskiego

Recenzowana publikacja jest niewątpliwie ważną pozycją naukową, która – o czym jestem przekonana – będzie dziełem, które na stałe wpisze się do dorobku nie tylko z zakresu demografii, gerontologii, ekonomii, socjologii i polityki społecznej, ale i innych pokrewnych, powiązanych dziedzin/dyscyplin naukowych. [G]ratuluję efektu podjęcia się tych prac i przygotowania publikacji, w której dokładnie pokazuje się, jak zmiany demograficzne są kluczowe do rozumienia zachodzących procesów i ich wpływów na obszary istotne dla starzejących się populacji (m.in. w obszarze opieki).
Z recenzji dr hab. Jolanty Perek-Białas

Paweł Kaczmarczyk,
Małgorzata Wrotek,
Determinanty popytu i wydatków publicznych na opiekę długoterminową – doświadczenia Polski na tle Europy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.377-398

Marek Okólski,
Konkluzje
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.399-404

Ewa Jaźwińska-Motylska,
Marta Kiełkowska,
Konsekwencje społeczne starzenia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.132-161

Agnieszka Radziwinowicz,
Rosińska Anna, https://orcid.org/
Lokalna realizacja polityk senioralnych w obszarach partycypacji, integracji i opieki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.255-286

Marta Anacka,
Agnieszka Fihel,
Marek Okólski,
Niedokończone przejście migracyjne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.85-108

Agnieszka Fihel,
Przejście struktury wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.109-131

Marek Okólski,
Agnieszka Fihel,
Przemiany cywilizacyjne, ludnościowe i starzenie się społeczeństwa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.22-65

Marta Kiełkowska,
Przemiany rozrodczości w Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.66-84

Marta Anacka,
Przyszłość demografi czna Polski. Dlaczego potrzebne są nam nowe prognozy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.314-333

Magdalena Lesińska,
Kamil Matuszczyk,
Regionalna polityka demografi czna na przykładzie trzech wybranych województw
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.228-254

Marta Anacka,
Anna Janicka,
Paweł Kaczmarczyk,
Małgorzata Wrotek,
Rynek pracy, system emerytalny i opieka zdrowotna z perspektywy ekonomicznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.162-200

Rosińska Anna, https://orcid.org/
Ewa Jaźwińska-Motylska,
Marta Kiełkowska,
Weronika Kloc-Nowak,
Agnieszka Radziwinowicz,
Seniorzy i ich rodziny – migracje i rozwiązania opiekuńcze
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.287-313

Marek Okólski,
Słowo wstępne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.11-21

Marta Anacka,
Anna Janicka,
Starzenie się populacji w warunkach dopełniającego się przejścia migracyjnego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.334-354

Magdalena Lesińska,
Kamil Matuszczyk,
Maciej Duszczyk,
Upolitycznienie starzenia się społeczeństwa – perspektywa polityki (policy) i polityków (politics)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.201-227

Anna Janicka,
Paweł Kaczmarczyk,
Wybrane problemy rynku pracy starego społeczeństwa w przyszłości
https://doi.org/10.31338/uw.9788323533924.pp.355-376

Inni klienci kupili również
Współczesne polskie migracje: strategie − skutki społeczne − reakcja państwa − PDF
Współczesne polskie migracje: strategie − skutki społeczne − reakcja państwa − PDF
  • Książka stanowi przegląd nowych i ważnych kierunków oraz wątków obecnych w badaniach migracyjnych w Polsce i na świecie, rozwijających się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie. Zamieszczono w niej teksty syntetyczne, podsumowujące wieloletnie badania
35,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim – PDF
Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim – PDF
  • Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, zawiera zbiór studiów poświęconych twórczości naukowej Ludwika Krzywickiego w tak ważnych dziedzinach jak: antropologia, filozofia, ekonomia, socjologia, etnografia, socjologia religii, migracje, badania
32,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1970-2000 – PDF
Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1970-2000 – PDFKraśko Nina
  • Drugi tom badań Autorki nad tworzeniem się instytucjonalnych ram polskiej socjologii, tym razem poświęcony okresowi 1970-2000. Zawiera opracowanie ogromnej liczby rozproszonych dokumentów, ukazanych na szerokim tle sytuacji politycznej, warunków
43,05 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel