Informacje o publikacji
Respublica Litteraria in Action: Travels – Maps – Itineraries (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Czwarta publikacja z cyklu Respublica Litteraria "in Action", stanowiącego jedną z części projektu edytorskiego Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, który od dwóch dziesięcioleci realizowany jest w Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Anny... czytaj więcej

Respublica Litteraria in Action: Travels – Maps – Itineraries (PDF)

Redakcja naukowa Katarzyna Tomaszuk
Nazwa serii/czasopisma: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci
Redaktor naukowy: Tomaszuk Katarzyna
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-6236-8
EAN:
9788323562368
Liczba stron:
686
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
10,23 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562368
Czwarta publikacja z cyklu Respublica Litteraria in Action, stanowiącego jedną z części projektu edytorskiego Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, który od dwóch dziesięcioleci realizowany jest w Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Anny Skolimowskiej i Jerzego Axera. W cyklu tym publikowane są wystąpienia uczestników sesji naukowych towarzyszących posiedzeniom międzynarodowej rady programu „Rejestracja i publikacja korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548)”. Problematyka spotkań dotyczy różnych aspektów funkcjonowania w XVI wieku międzynarodowego środowiska, po łacinie zwanego respublica litteraria, tworzonego przez ludzi pióra, uczonych i intelektualistów Europy. W najnowszym tomie obok tekstów związanych z szeroko pojętą tematyką reprezentacji przestrzeni geograficznej w kulturze epoki wczesnonowożytnej znalazło się itinerarium Piotra Tomickiego, obejmujące okres, gdy sprawował on urząd podkanclerzego koronnego.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The fourth publication in the Respublica Litteraria in Action series, part of the editorial project Corpus Epistularum Ioannis Dantisci conducted at the University of Warsaw for two decades under the direction of Anna Skolimowska and Jerzy Axer. The series features papers from participants in the scientific sessions held alongside the international council meetings of the “Registration and Publication of Ioannes Dantiscus’ Correspondence (1485–1548)” programme. The issues of the meetings deal with various aspects of the international environment in the sixteenth century, called in Latin respublica litteraria, formed by the literati, scholars and intellectuals of Europe. The latest volume, in addition to texts related to the broad topic of the representation of geographical space in the culture of the Early Modern era, includes an itinerary of Piotr Tomicki, covering the period of his tenure as Sub-Chancellor of the Crown of the Kingdom of Poland.

Keywords: Early Modern Republic of Letters, Ioannes Dantiscus, Piotr Tomicki, itineraries, map, Early Modern culture, digital editing, Olaus Magnus, House of Medici, Marcin Bielski, Giambattisa Vico.

Zobacz inne publikacje z serii: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci »

Arne Jönsson, https://orcid.org/
From Olaus Magnus’ Carta Marina (Venice, 1539) to the Apotheosis of the North
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562368.pp.25-48

Anna Skolimowska, https://orcid.org/
Ioannes Dantiscus, civis Gedanensis
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562368.pp.99-120

Katarzyna Jasińska-Zdun, https://orcid.org/
Ioannes Dantiscus’ Itinerary: The Project of Its Publication
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562368.pp.135-140

Małgorzata Grzegorzewska, https://orcid.org/
Mapmakers among the Lions: From Medieval Romance to the Idol of the Map
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562368.pp.59-70

Jan Kieniewicz, https://orcid.org/0000-0002-3580-9112
Nobility’s “Horizon of All the World” as Presented in Marcin Bielski’s Kronika wszytkiego świata
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562368.pp.49-58

John Gillies, https://orcid.org/
Poetic Geography Reconsidered
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562368.pp.71-78

Magdalena Turska, https://orcid.org/
TEI Publisher: Future Prospects of the Web Publication of the Corpus of Ioannes Dantiscus’ Texts & Correspondence
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562368.pp.121-134

Prof. dr hab. Jerzy Axer, http://orcid.org/0000-0001-9588-7940
The Humanistic Idea of an Imagined Map: The Case of the Medicis’ Giraffe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562368.pp.13-24

Patryk Sapała, https://orcid.org/
The Itinerary of Bishop Piotr Tomicki, Vice-Chancellor of the Kingdom of Poland (1515–1535). Introduction
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562368.pp.141-171

Grala Hieronim, https://orcid.org/
The Shadow of Moscow: Ioannes Dantiscus and the Eastern Dimension of Jagiellonian Diplomacy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323562368.pp.79-98

Zobacz również
Afery polityczne w Republice Federalnej Niemiec. Przebieg, aktorzy, skutkiAfery polityczne w Republice Federalnej Niemiec. Przebieg, aktorzy, skutkiGelles Katarzyna (ORCID 0000-0002-3122-4889), Kozerski Mariusz (ORCID 0000-0001-6619-5531), Trajman Joanna (ORCID 0000-0002-6260-9140)
39,00 zł   35,10 zł
Zamknij
Jplayer
pixel