Informacje o publikacji
Obrazy życia rodzinnego i intymności. Książka dedykowana Profesor Annie Kwak

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Zbiór artykułów podejmujących rozmaite aspekty refleksji socjologicznych skupionych wokół tematu rodziny i życia intymnego. Książka ta nawiązuje do twórczości naukowej profesor Anny Kwak i eksponuje wybitne wartości humanistyczne i zawodowe Jej... czytaj więcej

Obrazy życia rodzinnego i intymności. Książka dedykowana Profesor Annie Kwak

Redakcja naukowa Mariola Bieńko, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Ewa Wideł
Data wydania: 2020-09-28
Dostępność:
Publikacja dostępna
52,00 zł
46.80 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (5,20 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4349-7
EAN:
9788323543497
Liczba stron:
382
Oprawa:
Twarda
Format:
17x24 cm
Waga:
760 g
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572
Zbiór artykułów podejmujących rozmaite aspekty refleksji socjologicznych skupionych wokół tematu rodziny i życia intymnego. Książka ta nawiązuje do twórczości naukowej profesor Anny Kwak i eksponuje wybitne wartości humanistyczne i zawodowe Jej wieloletniej aktywności badawczej poświęconej inspirującej analizie rodziny, kierunku przemian polskiej rodziny ujmowanego w kontekście europejskim, społeczno-kulturowe czynniki wspierające rodzinę i praktyki rodzinne, ale też czynniki, które osłabiają znaczenie ról i funkcji rodziny w życiu jednostek i społeczności.

To współczesne kompendium wiedzy o rodzinie ujmowanej z różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych. Publikacja porusza problemy dotyczące biologicznych, społecznych i kulturowych aspektów pokrewieństwa, rodzin transnarodowych, znaczenia i funkcji kapitałów rodzinnych, polityki opiekuńczej czy gerontologii społecznej. Książka nie tylko jest wyrazem uznania dla Jubilatki, ale też w pewnym zakresie swoistą diagnozą polskiej socjologii rodzin, życia rodzinnego i intymności. Przedstawia obecny stan refleksji teoretycznej i wyników badań w wyżej wymienionych obszarach.

Prof. zw., dr hab. Anna Kwak jest socjologiem i pedagogiem, kierownikiem Katedry Studiów Rodziny i Patologii Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz przewodniczącą Rady Naukowej ISNS UW. Pracuje także w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce socjologii rodziny. Obecnie prowadzi badania z zakresu przemian małżeństwa i rodziny oraz rozwoju alternatywnych form życia rodzinnego.

******

The Images of Family Life and Intimacy. A Book Dedicated to Professor Anna Kwak

A collection of articles reflecting on various sociological aspects of family and intimate life. The book draws on scientific work of Professor Anna Kwak and emphasises humanistic and professional values of her long-time research devoted to the analysis of family, the changes in Polish families in the European context, sociocultural aspects encouraging family and family practices as well as factors limiting the part family plays in life of individuals and societies. It is a contemporary compendium of knowledge of family seen from different theoretical and methodological perspectives. The publication addresses problems arising from biological, social and cultural aspects of kinship, discusses transnational families, the importance and functions of family capital, welfare policy and social gerontology. Not only does the book celebrates the anniversary of Professor’s scientific work, but it is also a unique diagnosis of Polish family sociology, family life and intimacy. It presents the current state of research in the above-mentioned fields.

Keywords: intimate life of the Poles, Polish family, family practices in Poland, transnational families, social gerontology, family sociology, Anna Kwak.

Pani Profesor Anna Kwak w swoich licznych studiach poświęconych rodzinie analizuje w sposób refleksyjny oraz inspirujący kierunki przemian polskiej rodziny ujmowane w kontekście europejskim, społeczno-kulturowe czynniki wspierające rodzinę i praktyki rodzinne, ale też czynniki, które osłabiają znaczenie ról i funkcji rodziny w życiu jednostek i społeczności. Opiniowana książka dedykowana Pani Profesor nawiązuje w rozmaity sposób do twórczości naukowej Pani Profesor i eksponuje nec laudibus nec timore wybitne wartości humanistyczne i zawodowe Jej wieloletniej badawczej twórczości.
Z recenzji prof. dr hab. Wojciecha Świątkiewicza

Jest dla nas prawdziwym zaszczytem, ale także ogromną przyjemnością oddać w ręce czytelników jubileuszową książkę, która powstała jako wyraz szacunku i uznania dla przebiegu kariery oraz dorobku Pani Profesor Anny Kwak. Wkład Pani Profesor w rozwój socjologii rodziny jest widoczny w każdym z dwudziestu dwóch proponowanych rozdziałów autorstwa przedstawicieli nauk społecznych badających rodzinę w różnych kontekstach społeczno-kulturowych. Interdyscyplinarne podejście do badań nad rodziną jest nieodłącznym elementem poszukiwań naukowych Pani Profesor.
W swoich studiach swobodnie porusza się w niszowych obszarach socjologii małżeństwa i rodziny, podejmuje badania na różnych etapach cyklu życia jednostki, z uwzględnieniem rodzin pełnych, rozwiedzionych, rekonstruowanych, analizując problem z poziomu osoby, rodziny i instytucji społecznej, w różnych sytuacjach życiowych. Jej empiryczne i teoretyczne rozważania poszerzają rozumienie percepcji postaw i ról rodzicielskich, rodzicielstwa jako takiego, więzi i stosunków rodzinnych, także w kontekście prawnym – w odniesieniu do praw dziecka w rodzinie, w sytuacji rozwodu, separacji czy adopcji, i od kilku dekad przybliżają zjawisko kohabitacji.
Redaktorki naukowe dr hab. prof. UW Mariola Bieńko, dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, dr Ewa Wideł


Anna Kotlarska-Michalska, https://orcid.org/
Czynniki kształtujące współczesną rolę matki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.237-256

Walczak Bartłomiej, https://orcid.org/0000-0002-0346-712X
Czytając Thomasa i Znanieckiego: rodzina transnarodowa w tekstach wczesnych migrantologów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.299-314

Czernecka Julita, https://orcid.org/0000-0001-8592-8980
Definiowanie atrakcyjności – rola wyglądu i innych cech indywidualnych w doborze partnerskim w opiniach kobiet i mężczyzn
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.135-152

Szluz Beata, https://orcid.org/0000-0003-2441-9175
Doświadczanie choroby dziecka w rodzinie (na przykładzie zespołu Pradera–Williego)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.213-222

Jacek Kurczewski, https://orcid.org/
Duchy Baloma i nie tylko: pokrewieństwo biologiczne, społeczne i kulturowe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.277-298

Przybył Iwona, https://orcid.org/0000-0001-8468-6254
Dziecko jako atrybut małżeństwa? Społeczno-kulturowe uwarunkowania procesu separacji małżeństwa i rodzicielstwa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.223-236

Rosochacka-Gmitrzak Magdalena, https://orcid.org/0000-0003-2367-9426
Gdy starość nie jest już sprawą tylko rodziny: emancypacyjne przejście w gerontologii społecznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.351-372

Paprzycka Emilia, https://orcid.org/0000-0003-3198-958X
Edyta Mianowska, https://orcid.org/
Granice (nie)trwałości związku. Rozstanie jako kategoria analizy w badaniach nad współczesną parą intymną
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.107-134

Baczkowska Ewelina, https://orcid.org/0000-0002-2487-1578
Intymność jako poszukiwanie siebie. Konsensualna nie-monogamia a akceptacja siebie oraz partnera
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.95-106

Mynarska Monika, https://orcid.org/0000-0002-9702-6009
Korzyści płynące z rodzicielstwa w perspektywie biegu życia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.153-166

Joanna Mizielińska, https://orcid.org/
Nieheteronormatywne praktyki rodzicielskie. Rodziny z wyboru w Polsce .
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.257-276

Mariola Racław, https://orcid.org/0000-0002-7614-0507
Nieodpłatna praca opiekuńcza w rodzinie jako kategoria polityki społecznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.335-350

Żurek Aldona, https://orcid.org/0000-0003-4431-1081
O pożytkach płynących z badań nad rodziną
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.69-78

Iwona Taranowicz, 0000-0003-1825-9144
O rodzinie współczesnej i jej kształtowaniu słów kilka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.31-42

Beata Łaciak, https://orcid.org/0000-0003-0177-5011
Polska bezdzietność z wyboru – medialny dyskurs na początku XXI wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.197-212

Barbara Fatyga, https://orcid.org/0000-0002-2276-7216
Przyczynek: role i kapitały rodzinne w polach semantycznych według Inwentarza JA-MY-ONI i według Testu Dwudziestu Stwierdzeń (TST)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.315-334

Małgorzata Sikorska, https://orcid.org/
Rodzina, co to takiego? – teoretyczne wymiary zróżnicowania w definiowaniu oraz badaniu rodzin
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.43-56

Krystyna Slany, https://orcid.org/0000-0002-1339-3689
Różnorodność typów rodzin, różnorodność praktyk w rodzinach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.19-30

Małgorzata Fuszara, https://orcid.org/
Władza czy partnerstwo, równość czy dominacja w rodzinie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.79-94

Linek Anna, https://orcid.org/0000-0002-0883-8698
Współcześni rodzice – między zmęczeniem a satysfakcją
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.183-196

Mariola Bieńko, https://orcid.org/0000-0001-9165-906X
Wyrafinowane projekty, dawniej znane pod nazwą dzieci
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.167-182

Szyszka Małgorzata, https://orcid.org/0000-0003-1965-3821
Znaczenie małżeństwa i rodziny współcześnie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543572.pp.57-68

Zobacz również
Mitologia SłowianMitologia SłowianGieysztor Aleksander
39,00 zł
Wiktoria znaczy zwycięstwo. Kulturowe oblicza brytyjskiej królowejWiktoria znaczy zwycięstwo. Kulturowe oblicza brytyjskiej królowejBabilas Dorota (ORCID 0000-0001-5055-2741)
49,00 zł   44,10 zł
Inni klienci kupili również
Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu
Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózguGerhardt Sue
  • Niezwykła książka. Przedstawienie nowatorskich badań na temat mózgu, rodzicielstwa i rozwoju emocjonalnego w cudownym stylu sprawia, że jest to dzieło popularnonaukowe w najlepszym wydaniu. Wciągająca pozycja, która zawiera wyraziste oraz odmieniają życie
44,94 zł   42,69 zł
Szczegóły
Żydzi – problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci
Żydzi – problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci
  • Pierwsze opracowanie materiału, jaki przyniosły badania nad antysemityzmem w okresie 20 lat budowania demokracji w Polsce. Prezentuje wyniki z 2012 roku porównane z danymi z roku 1992 i 2002. Wskazują one, że z jednej strony demokracja sprzyja odrzucaniu
34,00 zł   30,60 zł
Szczegóły
Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji biografii w perspektywie zmiany zawodowej
Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji biografii w perspektywie zmiany zawodowejWojciechowska Zuzanna Ewa
  • Autorka podejmuje problematykę związaną z konstruowaniem i rekonstruowaniem własnej biografii przez kobiety i mężczyzn doświadczających zmiany zawodowej. W przeprowadzonych badaniach uwzględnia perspektywę (re)konstrukcji biograficznych w szerszym
39,00 zł   35,10 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel