Informacje o publikacji
Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorzy podejmują niezwykle ważne i aktualne problemy związane z pedagogiką i edukacją w obliczu coraz silniej zaznaczającego się kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii w różnych sferach życia. Na podstawie badań, kierując się troską o polskie... czytaj więcej

Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii (EBOOK)

Redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak, Anna Wiłkomirska
Data wydania: 2020-12-11
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4319-0
EAN:
9788323543190
Liczba stron:
494
Sposób publikacji:
MOBI
Wielkość pliku:
1,92 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957
Autorzy podejmują niezwykle ważne i aktualne problemy związane z pedagogiką i edukacją w obliczu coraz silniej zaznaczającego się kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii w różnych sferach życia. Na podstawie badań, kierując się troską o polskie społeczeństwo, a zwłaszcza o młode pokolenie, które doświadcza życia w warunkach podziałów i destrukcji wspólnoty obywatelskiej, postulują podejmowanie działań na rzecz poprawy jej kondycji i jakości oraz rewitalizacji życia społeczno-edukacyjnego z wykorzystaniem kanonu wartości edukacyjnych, społecznych i kulturowych, a także regeneracji i wzmocnienia więzi społecznych.

Książka jest adresowana do odbiorców ze środowiska akademickiego i oświatowego, szczególnie do naukowców zajmujących się pedagogiką i naukami pokrewnymi, nauczycieli, dyrektorów szkół, studentów studiów pedagogicznych i nauczycielskich, oraz do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Inicjatywa wydania tomu wiąże się bezpośrednio z jubileuszowym X Ogólnopolskim Zjazdem Pedagogicznym „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii”, który odbył się w dniach 18–20 września 2019 roku w Warszawie. Prezentowane na Zjeździe referaty skłoniły do namysłu nad kondycją polskiej pedagogiki i edukacji. Odsłoniły „janusowe oblicze” zjawiska kryzysu, złożoność uwarunkowań kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii, w tym w instytucjach edukacyjnych, oraz sposoby jego przezwyciężania.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Pedagogy and Education on the Crisis of Trust, Commonality and Autonomy

The authors call for taking measures to improve the state and the quality of civic community and to revitalize socio-educational life, using the canon of educational, social and cultural values, as well as to regenerate and strengthen social bonds. The book is addressed to scholars, especially those whose main fields of study are pedagogy and related sciences, to teachers, school headmasters, students of pedagogy and education and to local and government administration members.

Keywords: crisis, trust, autonomy, commonality, pedagogy, education.


Zbigniew Kwieciński, https://orcid.org/
„Wleczemy za sobą długi ogon nie przezwyciężonej przeszłości”. Pierwsza dekada
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.21-30

Andrzej Maciej Kaniowski, https://orcid.org/
Autonomia wyzwaniem dla naszej edukacji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.48-66

Anna Sajdak-Burska, https://orcid.org/
Budowanie kultury zaufania i wspólnotowości w dydaktyce akademickiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.223-246

Małgorzata Orłowska, https://orcid.org/
Czas wolny jako środowisko życia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.413-424

Rafał Piwowarski, https://orcid.org/
Czy praca nauczycieli jest ceniona?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.267-286

Krzysztof Maliszewski, https://orcid.org/
Ewa Marynowicz-Hetka, https://orcid.org/
Lech Witkowski, https://orcid.org/
Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej (Posłowie)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.134-152

Katarzyna Białożyt, https://orcid.org/
Edukacja kobiet w okresie późnej starości
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.425-442

Ryszard Łukaszewicz, https://orcid.org/
Edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii – która edukacja i jaka?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.98-115

Urszula Ostrowska, https://orcid.org/
Edukacja wobec kryzysu zaufania. Spojrzenie z perspektywy aksjologicznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.79-97

Piotr Kostyło, https://orcid.org/0000-0002-7484-9766
Leszka Kołakowskiego pojęcie charyzmatycznego nauczyciela
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.249-266

Izabella Kust, https://orcid.org/
Misja nauczyciela szkoły zawodowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.287-307

Anna Zielińska, https://orcid.org/
Młody nauczyciel w szkole. Problemy związane z rozwojem kompetencji i autonomii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.308-325

Tadeusz Pilch, https://orcid.org/
Myśl pedagogiczna i edukacja wobec anomii, bierności obywatelskiej, dysfunkcjonalności władzy i demokracji proceduralnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.153-176

Joanna Madalińska-Michalak, https://orcid.org/
Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia: edukacja do autonomii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.31-47

Renata Nowakowska-Siuta, https://orcid.org/
Odwaga dialogu, wspólnotowości i sceptycyzmu. Uniwersytet w obronie rudymentarnych wartości stanowiących o jego (prze)trwaniu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.189-206

Teresa Hejnicka-Bezwińska, https://orcid.org/
Pamięć i tradycja w kulturze zaufania (vs. nieufności)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.116-133

Małgorzata Kosiorek, https://orcid.org/
Pedagogiczno-społeczne konteksty bierności obywatelskiej w III RP
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.177-188

Bogusław Śliwerski, https://orcid.org/0000-0002-3875-8154
Pedagogika (braku) zaufania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.67-78

Jacek Pyżalski, https://orcid.org/
Agnieszka Cybal-Michalska, https://orcid.org/
Natalia Walter, https://orcid.org/
Mateusz Marciniak, https://orcid.org/
Sylwia Jaskulska, https://orcid.org/
Ewa Karmolińska-Jagodzik, https://orcid.org/
Picie alkoholu i zaburzenia związane z piciem alkoholu u polskich studentów – kilka ważnych wyników reprezentatywnych badań
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.397-412

Marta Porembska, https://orcid.org/
Prawo dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców a konflikt okołorozwodowy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.326-345

Jarosław Gara, https://orcid.org/
Problematyczność recepcji metody fenomenologicznej i jej stosowalności w badaniach pedagogicznych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.457-473

Stefan Kwiatkowski, https://orcid.org/
Prognozowanie rozwoju systemu edukacji w kontekście wyzwań natury globalnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.207-222

Alicja Zagrodzka, https://orcid.org/0000-0002-6684-0948
Rodzice w kryzysie małżeńskim na warsztatach umiejętności wychowawczych – szanse i zagrożenia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.346-379

Włodarczyk Rafał, https://orcid.org/0000-0002-8817-2493
Rozumienie jako przekład. Wokół koncepcji hermeneutyki George’a Steinera
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.474-490

Dariusz Kubinowski, https://orcid.org/
Trajektorie legitymizacji naukowej innowacyjnych metod pedagogicznych badań jakościowych: badanie w działaniu, badanie przez sztukę, autoetnografia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.443-456

Anna Gaweł-Mirocha, https://orcid.org/
Twórcze działania w pracy z dziećmi z cechami osobowości narcystycznej izolowanymi rówieśniczo jako sprawcami i ofiarami przemocy rówieśniczej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542957.pp.380-396

Zamknij
Jplayer
pixel