Informacje o publikacji
Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 2020/13 – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

W prezentowanym numerze czasopisma znalazły się artykuły polskich i zagranicznych badaczy. W części poświęconej historii i społeczeństwu Uladzimir Lakhouski i Walentina Astroha piszą o Białorusi, a Edyta Chwiej analizuje kryzys migracyjny, jaki stał się... czytaj więcej

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 2020/13 – PDF

Redaktor naczelna Iwona Krycka-Michnowska
Data wydania: 2020-12-14
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
,
angielski
,
rosyjski
,
ukraiński
ISBN/ISSN:
2544-3143
Liczba stron:
362
Wielkość pliku:
5,07 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
W prezentowanym numerze czasopisma znalazły się artykuły polskich i zagranicznych badaczy.

W części poświęconej historii i społeczeństwu Uladzimir Lakhouski i Walentina Astroha piszą o Białorusi, a Edyta Chwiej analizuje kryzys migracyjny, jaki stał się udziałem Unii Europejskiej w ostatnich latach i próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu problemy migracyjne oddziałują na poziom bezpieczeństwa Niemiec i Polski.

W dziale Język i literatura Danuta Künstler-Langner omawia sposoby opisywania kobiet w polskich tekstach kultury i literatury od średniowiecza do XVII wieku. Artykuł Olgi Lesickiej jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czym są kontakty językowe w dobie globalizacji i jaką rolę odgrywają we współczesnym języku rosyjskim. Autorka próbuje określić charakter i kierunek rozwoju tych kontaktów na podstawie badań nad współczesną rosyjską terminologią ekonomiczną. Paweł Bukowiec z kolei porównuje twórczość pisarzy litewskich XIX wieku z utworami współczesnego kenijskiego prozaika Ngugi wa Thiong’o.

Artykuły pisane są w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).


Zamknij
Jplayer
pixel