Informacje o publikacji
Regards sur l'oral et l'écrit – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia poświęcona wybranym zagadnieniom wynikającym z różnorodności perspektyw badawczych zastosowanych do analiz języka mówionego i pisanego, traktowanych jako uzupełniające się odmiany jednego systemu. Część I (językoznawcza) dotyczy specyfiki... czytaj więcej

Regards sur l'oral et l'écrit – EBOOK

Redakcja Krystyna Wróblewska-Pawlak, Jolanta Sujecka-Zając, Elżbieta Pachocińska
Data wydania: 2016-01-28
Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 64% (25,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2015
Język publikacji:
francuski
,
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2084-9
EAN:
9788323520849
Liczba stron:
288
Wielkość pliku:
2,28 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689
Monografia poświęcona wybranym zagadnieniom wynikającym z różnorodności perspektyw badawczych zastosowanych do analiz języka mówionego i pisanego, traktowanych jako uzupełniające się odmiany jednego systemu.

Część I (językoznawcza) dotyczy specyfiki języka komunikacji elektronicznej, będącego swoistym skrzyżowaniem wersji pisanej i mówionej (neografia języka czatów internetowych, wykładniki wielojęzycznej kompetencji nadawców na facebooku, język smsów, gatunkowa specyfika petycji on line itp.). Ważne miejsce zajmują także analizy środków językowych używanych przez autorów różnych gatunków tekstów dla oddania mowy żywej (np. literackich - współczesnych i dawnych czy też komiksów) i sposobów ich tłumaczenia.

Część II (glottodydaktyczna) obejmuje tematy związane z uczeniem się i nauczaniem języka obcego w jego komunikacyjnej funkcji realizowanej w formie ustnej lub pisemnej. Zwraca się w nich uwagę na złożoność obu ujęć zarówno od strony teoretycznej jak i badawczej, co znalazło wyraz w szerokim spektrum poruszanych kwestii, wśród których znajdują się podejście zadaniowe i jego modele komunikacji, kompetencje receptywne w odbiorze mowy, problem ewaluacji kompetencji, specyfika gramatyki mowy żywej, ekspresywność i afektywność wypowiedzi ustnych i pisemnych, uwarunkowania osobowościowe w procesie akwizycji językowej.

Tom zamykają (część III) artykuły poruszające wybrane zagadnienia współczesnego językoznawstwa (np. propozycje opisu wybranych konstrukcji języka mówionego, związki wymowy z ortografią, stereotypy w dyskursie) i socjolingwistyki.

Słowa kluczowe: lingwistyka ustna, lingwistyka pisemna, dydaktyka języków obcych, nauka języków, nauczanie języków.

******

La distinction entre l'oral et l’écrit, aussi bien pour les linguistes que pour les spécialistes en apprentissage/enseignement des langues, est traitée comme une évidence. Pourtant, confrontée aux données de différents discours, textes et situations de communication, cette distinction s’avère plutôt fragile. Prendre en considération les implications de la différence oral/écrit, des fluctuations de la relation entre ces deux modes d’expression, des manières dont l’oral peut être recodé dans l’écrit, des formes particulières par lesquelles se manifeste «l’entre deux» dans la communication numérique semble être une proposition digne de recherches et d’analyses.

Le présent ouvrage est une contribution à la réflexion autour de cette problématique organisée en deux axes disciplinaires majeures: la linguistique et la didactique des langues étrangères avec leurs champs de recherche variés étant donné la complexité du sujet qui se situe souvent au carrefour des disciplines académiques et différents domaines de la vie sociale et privée des usagers d’une langue.

Mots-clés: linguistique orale, linguistique écrite, didactique des langues étrangères, apprentissage des langues, enseignement des langues.

******

Looks at Oral and Written

This book contributes to the reflection around the problem of the distinction between the oral and the written. It is organized along two major disciplinary axes: linguistics and didactics of foreign languages, with their various fields of research, as the complexity of the subject is often at the crossroads of academic disciplines and different areas of the social and private life of language users.

Keywords: oral liguistics, written liguistics, didactics of foreign languages, language learning, language teaching.

Francoise Guerin, https://orcid.org/
Analyse des pratiques plurilingues postées sur un mur de Facebook
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.50-60

Elżbieta Jamrozik, https://orcid.org/
Comment enseignait-on au XVIIe siecle en Pologne a écrire et prononcer le français ? Sur l’exemple des grammaires de F. Meniński (1649) et B. Malicki (1700)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.173-183

Pascal Singy, https://orcid.org/
Brikela Sulstarova, https://orcid.org/
Francesca Poglia Mileti, https://orcid.org/
Laura Mellini, https://orcid.org/
Michela Villani, https://orcid.org/
Comment parler de VIH/sida et en quelle(s) langue(s) ? Étude aupres de femmes migrantes séropositives d’origine subsaharienne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.267-273

Maciej Smuk, http://orcid.org/0000-0002-0911-9046
Corrélations entre des variables personnelles et la maîtrise des langues étrangeres au niveau C1
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.201-209

Teresa Jaroszewska, https://orcid.org/
De l’oral populaire a sa transcription écrite : peut-on reconstituer les prononciations non standard du passé ?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.61-69

Jose Carlos Herreras, https://orcid.org/
De la revendication linguistique a la revendication politique en Catalogne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.242-249

Anna Dutka-Mańkowska, https://orcid.org/
Des effets d’oralité dans des textes littéraires et leur traduction du français vers le polonais
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.34-40

Katarzyna Wołowska, https://orcid.org/
Entre l’oral et l’écrit : la négociation d’identité sur des forums d’internet
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.143-154

Freiderikos Valetopoulos, https://orcid.org/
Marie-Helene Lay, https://orcid.org/
Exprimer ses émotions a l’oral : étude d’un corpus d’apprenants
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.218-226

Jolanta Sujecka-Zając, https://orcid.org/
Faut-il enseigner la grammaire de l’oral en classe de FLE ?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.210-217

Dominika Topa-Bryniarska, https://orcid.org/
Influencer la perception et le jugement: stratégies persuasives dans la critique de cinéma
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.274-278

Caroline Lachet, https://orcid.org/
J’ai ma soeur qui va accoucher. Vers la grammaticalisation de la structure en j’ai…qui
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.250-257

Xose Soto Andion, https://orcid.org/
L’enseignement de la phraséologie aux étudiants de L1 et L2 : quelques réfl exions et expériences
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.165-172

Alicja Jaworska, https://orcid.org/
L’idéologie en un mot – le cas du « pain au chocolat » de Jean-François Copé
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.70-79

Monika Kostro, https://orcid.org/
L’image de l’homme politique construite a travers le décryptage médiatique de son discours : vers un ethos postdiscursif ?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.89-98

Abir Al Ali, https://orcid.org/
L’interférence de l’arabe et du français
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.155-164

Lioudmila Vedenina, https://orcid.org/
La ponctuation en français : signes syntaxiques, communicatifs, sémantiques
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.136-142

Maria Tsigou, https://orcid.org/
La variété linguistique dans la traduction d’Astérix en grec .
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.127-135

Anna Kieliszczyk, https://orcid.org/
Le courrier des lecteurs sur l’internet
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.80-88

Elżbieta Pachocińska, https://orcid.org/
Le style parlé dans les pétitions en ligne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.99-107

Christine Martinez, https://orcid.org/
Les collocations avec l’adjectif vert dans le discours médiatique et ses nouvelles contextualisations
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.258-266

Teresa Giermak-Zielińska, https://orcid.org/
Les formes d’adresse dans un texte narrative ancien : comment les traduire ?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.41-49

Ondrej Pesek, https://orcid.org/
Les procédés d’intégration prédicative dans les traductions médiévales françaises
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.108-115

Adriana Stoichitoiu-Ichim, https://orcid.org/
Marques d’oralité dans la presse écrite actuelle : troncations et hypocoristiques (domaine roumain)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.116-126

Liliya Morozova, https://orcid.org/
Irina Panteleeva, https://orcid.org/
Moyens prosodiques d’expressivité dans le discours didactique français
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.194-200

Henriette Walter, https://orcid.org/
Oral, écrit et orthographe du français
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.15-24

Elena Berthemet, https://orcid.org/
Problemes de l’évaluation dans le cadre de la perspective actionnelle
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.234-241

Tsutomu Akamatsu, https://orcid.org/
Reversibility or irreversibility of the terms of compounds
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.227-233

Anna Ciostek, https://orcid.org/0000-0002-4033-9194
Titres officiels français et polonais des directives européennes et ce qu’on en fait dans l’emploi courant
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.25-33

Radosław Kucharczyk, https://orcid.org/
Travailler les compétences réceptives a l’oral en classe de langue a l’époque du plurilinguisme – le cas des éleves polonais
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520689.pp.184-193

Zobacz również
Życie rzeczy w powojennej Polsce (EBOOK)Życie rzeczy w powojennej Polsce (EBOOK)Zborowska Agata
39,00 zł   14,00 zł
Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje – EBOOKInkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje – EBOOKDryżałowska Grażyna, Kuleta-Hulboj Magdalena, Naumiuk Agnieszka (ORCID 0000-0001-5390-4263), Skura Monika, Steinhagen Anna Magdalena
29,00 zł   14,00 zł
Zamknij
Jplayer
pixel