Informacje o publikacji
Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

W publikacji przeanalizowano przykładowe, trudne do zaakceptowania przez obcokrajowców aspekty polskiej obyczajowości, w tym zwyczajów językowych. Omówiono też kulturowe i językowe komplikacje związane ze spotkaniem kultur i języków oraz eksperymenty... czytaj więcej

Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
42,00 zł
21.00 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (21,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5197-3
EAN:
9788323551973
Liczba stron:
354
Wielkość pliku:
2,16 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812
W publikacji przeanalizowano przykładowe, trudne do zaakceptowania przez obcokrajowców aspekty polskiej obyczajowości, w tym zwyczajów językowych. Omówiono też kulturowe i językowe komplikacje związane ze spotkaniem kultur i języków oraz eksperymenty zmierzające do uczynienia z nauki języka polskiego czynności zajmującej, rozbudzającej zainteresowania i wyzwalającej pozytywne emocje.

******

The Wilderness of Polish Glottodidactics. Studies, Essays and Drafts

The publication analyses the examples of Polish customs, including language habits, which are difficult to accept by foreigners. The book also discusses cultural and language problems, resulting from the meeting of cultures and languages as well as experiments aimed at making Polish language learning an engaging activity, sparking interests and arousing positive emotions.

Keywords: glottodidactics, Polish as a foreign language, linguistics, literary criticism, cultural studies.

Zobacz inne książki z serii: Studia Glottodydaktyczne »Tom został przygotowany z okazji jubileuszu 65-lecia Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego. 65 lat życia człowieka to już dojrzałość – etap, na którym można zrobić bilans dobrych i złych przeżyć. To samo dotyczy i życia instytucji, jaką jest Polonicum. […] Publikację uważam za bardzo cenną, ciekawą i pożyteczną nie tylko dla lektorów języka polskiego jako obcego, ale też dla zagranicznych polonistów. […] Wszyscy autorzy […] wykazali się wielką wiedzą w zakresie danej problematyki. Widać w ich tekstach entuzjazm i energię do podejmowania nowych wyzwań w glottodydaktyce polonistycznej.
Prof. dr hab. Marta Pančíková, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Publikacja zajmie ważne miejsce na tle innych publikacji glottodydaktyki polonistycznej. Z jednej strony daje świadectwo przeszłości, pozwala nowym pokoleniom na poznanie okoliczności, w jakich tworzono ważne centrum kształcenia językowego i kulturowego. Z drugiej zaś dotyka zagadnień teraźniejszych, aktualnych, nie zawsze wygodnych z punktu widzenia procesu nauczania języka polskiego jako obcego. Dzięki rzeczowej i merytorycznej dyskusji nad sprawami aktualnymi wytycza nowe szlaki, które na razie stanowią ścieżki nieutarte, pozornie prowadzące na manowce.
Dr hab. Anna Żurek, Uniwersytet Wrocławski

Małgorzata Malinowska, https://orcid.org/0000-0002-5568-4791
Paulina Potasińska, https://orcid.org/0000-0003-4130-1849
„Erasmus” na drogach i bezdrożach polszczyzny. Językowy kurs przetrwania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.311-336

Katarzyna Kołak-Danyi, https://orcid.org/0000-0003-0775-3016
„Przychodzi baba do lekarza…” Nieśmieszne, przebrzmiałe, kłopotliwe żarty językowe na zajęciach języka polskiego jako obcego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.65-75

Skura Marta, https://orcid.org/0000-0003-4816-7515
Aleksandra Święcka, https://orcid.org/0000-0002-7197-0253
Dwujęzyczność i dwukulturowość w podręczniku do nauki języka polskiego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii Od dzwonka do dzwonka w obliczu wyzwań stojących przed współczesną glottodydaktyką polonistyczną
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.300-310

Agnieszka Jastrzębska, https://orcid.org/0000-0002-3847-7918
Język polski na ukraińskich bezdrożach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.222-234

Agnieszka Jasińska, https://orcid.org/0000-0001-5854-4199
Miejsce tradycji w autostereotypie współczesnego Chińczyka - na podstawie ankiet chińskojęzycznych studentów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.167-178

Tomasz Wegner, https://orcid.org/0000-0001-9734-6806
Muzyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Polska playlista w praktyce glottodydaktycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.263-278

Dorota Zackiewicz, https://orcid.org/0000-0001-6761-4400
Ocenianie sumujące (podejście tradycyjne), formatywne (kształtujące) i strategie grywalizacyjne w nauczaniu szkolnym i uniwersyteckim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.252-262

Sylwia Pietrzak, https://orcid.org/0000-0002-8207-4390
Rola frazeologii w nauczaniu studentów chińskich języka polskiego jako obcego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.179-201

Joanna Prędota, https://orcid.org/0000-0003-1609-1165
Anna Rabczuk, https://orcid.org/0000-0002-9161-4926
Seria Z innej bajki jako odpowiedź na wyzwania współczesnej glottodydaktyki. Materiały do nauki języka polskiego jako odziedziczonego dla dzieci w Niemczech
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.279-299

Barbara Łukaszewicz, https://orcid.org/0000-0002-2320-8934
Socjologiczne aspekty wyrażania emocji negatywnych za pomocą języka polskiego jako obcego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.76-90

Piotr Kajak, https://orcid.org/0000-0002-7760-1395
Upowszechnianie języka polskiego w Azji Wschodniej i Południowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.91-166

Justyna Zych, https://orcid.org/0000-0002-4346-5313
Współczesne reportaże o cudzoziemcach w Polsce jako antidotum na glottodydaktyczne bezdroża bezkrytycznego szerzenia mitu polskiej gościnności
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.34-64

Piotr Kajak, https://orcid.org/0000-0002-7760-1395
Zanim powstało Polonicum. Przyczynek do historii warszawskiej glottodydaktyki polonistycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.11-33

Katarzyna Žák-Caplot, https://orcid.org/0000-0002-4114-8082
Zastosowanie metody przedmiotowo-językowej CLIL w edukacji muzealnej obcokrajowców w Polsce. Wstęp do problematyki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.235-251

Pamela Kaczmarek, https://orcid.org/
Zastosowanie techniki podobieństw międzyjęzykowych w nauczaniu języka polskiego Bułgarów. Wybrane zagadnienia z pola wymowy, morfonologii oraz słownictwa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551812.pp.202-221


Zamknij
Jplayer
pixel