Informacje o publikacji
Rozmowy o glottodydaktyce. Studia ofiarowane Profesor Jolancie Sujeckiej-Zając

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja porusza ważne dla glottodydaktyki akademickiej tematy: poznanie poprzez język, systemy komunikacji, zasady ewaluacji i oceniania, mediację kulturową, studia filologiczne, kształcenie nauczycieli – ujęte w formę 13 wywiadów przeprowadzonych... czytaj więcej

Rozmowy o glottodydaktyce. Studia ofiarowane Profesor Jolancie Sujeckiej-Zając

Dostępność:
Publikacja dostępna
37,00 zł
33.30 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (3,70 zł).
Out Of Stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
,
francuski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5283-3
EAN:
9788323552833
Liczba stron:
294
Oprawa:
Twarda
Format:
14,5x20,5 cm
Waga:
485 g
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918
Publikacja porusza ważne dla glottodydaktyki akademickiej tematy: poznanie poprzez język, systemy komunikacji, zasady ewaluacji i oceniania, mediację kulturową, studia filologiczne, kształcenie nauczycieli – ujęte w formę 13 wywiadów przeprowadzonych ze znanymi specjalistami z zakresu glottodydaktyki i kształcenia filologicznego w Polsce. Tom ofiarowany Profesor Jolancie Sujeckiej-Zając przez jej dyplomantów jest przykładem wielopokoleniowej współpracy warszawskich neofilologów.

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając – od 1988 roku zatrudniona w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2019 roku na stanowisku profesora zwyczajnego; od 2020 roku przewodnicząca podkomisji nauk humanistycznych w Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW. Autorka monografii naukowych: Du communicatif au discursif. Apports de la pragmatique du discours à la didactique des langues étrangères (Warszawa 2004, Instytut Romanistyki UW), Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej (Lublin-Warszawa 2016, Wydawnictwo Werset-Instytut Romanistyki UW).

******

Talks About Glottodidactics. Studies dedicated to Professor Jolanta Sujecka-Zając

The publication raises the issues important for academic glottodidactics: cognition through a language, communication systems, evaluation and assessment rules, cultural mediation, philological studies and teacher training, which take the form of 13 interviews with well-known specialists in glottodidactics and philological education. The book dedicated to professor Jolanta Sujecka-Zając by her students is an example of multi-generational collaboration of Warsaw philologists.

Keywords: glottodidactics, French language teaching, communication, assessment, intercultural mediations.

W dzisiejszym świecie naukowym, w którym coraz częściej wskazujemy na niezdrową rywalizację, projekt wydawniczy kierowany i realizowany przez warszawskich neofilologów, jest budującym przykładem wielopokoleniowej współpracy i dobrze pojętego długiego trwania akademickiej tradycji. Sama zaś idea ofiarowania prof. Jolancie Sujeckiej-Zając przez jej dyplomantów pamiątkowej publikacji podkreśla istotę relacji Uczeń-Mistrz, relacji pielęgnowanej przez obie strony akademickiego dialogu.
[…] Niewątpliwą wartością dodaną omawianej publikacji jest uniwersalność poruszanych w niej tematów: poznanie poprzez język, komunikacja, ewaluacja i ocenianie, mediacja kulturowa, studia filologiczne, kształcenie nauczycieli - to tylko niektóre z poruszanych, omawianych, i co najważniejsze, dyskutowanych kwestii. Podkreślić tu należy, że zarówno oryginalność, jak i swoista „nośność” zawartych w tomie tekstów wynika z ich niezwykle żywej formy, naśladującej transkrypcję przeprowadzonych wywiadów.
Z recenzji dr. hab. Sebastiana Piotrowskiego

Dr hab. Anna Jaroszewska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka filologii germańskiej oraz rosyjskiej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, od 2006 roku adiunkt w Instytucie Germanistyki na Wydziale Neofilologii UW, kierownik Zakładu Glottodydaktyki. Od 2007 roku związana z Polskim Towarzystwem Neofilologicznym, do którego przystąpiła na zaproszenie swojej promotor w przewodzie doktorskim, prof. Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik. Od roku 2009 Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników i programów nauczania języka niemieckiego.
Jej publikacje i wystąpienia ogniskują się wokół różnych obszarów problemowych glottodydaktyki, pedagogiki, andragogiki i geragogiki, gdzie wspólnym mianownikiem staje się nauczanie-uczenie się języków obcych. Prezentowane w nich poglądy autorka formułuje nie tylko z perspektywy teorii językoznawczych, lecz przede wszystkim przez pryzmat własnych długoletnich doświadczeń, zdobytych w pracy z uczniami w rożnym wieku i z rożnych środowisk społeczno-kulturowych.

Dr hab. Radosław Kucharczyk – od 2010 roku zatrudniony na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki Języków Romańskich w Instytucie Romanistyki UW. W swojej pracy badawczej skupia się na wykorzystaniu założeń dydaktyki wielojęzyczności w procesie uczenia się i nauczania języków obcych. W latach 2016−2020 koordynator merytoryczny w Radzie Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW, od 2020 jej przewodniczący. Autor artykułów i monografii glottodydaktycznych oraz materiałów do nauki języka francuskiego. Czynny nauczyciel języka francuskiego. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną; rzeczoznawca podręczników do nauki języka francuskiego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dr hab. Maciej Smuk – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt na Wydziale Neofilologii UW, dyrektor Instytutu Romanistyki UW. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Neofilologii UW w 2010 roku. Rozprawa doktorska nosząca tytuł "Wyzwania dla autentyczności w ujęciu glottodydaktycznym" została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Sujeckiej-Zając. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W pracy naukowej koncentruje się na psychologicznych i społecznych aspektach nauczania/uczenia się.

Dr hab. Krystyna Szymankiewicz – od 2003 roku adiunkt w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji z dziedziny glottodydaktyki, dotyczących zwłaszcza problematyki kształcenia nauczycieli języka obcego w kontekście rozwijania umiejętności refleksji i konstruktywistycznego podejścia do nauczania. Inne obszary zainteresowań badawczych to zagadnienie wielojęzyczności i wielokulturowości w glottodydaktyce, szczególnie w zakresie transferu kompetencji oraz strategii uczenia się w ramach kompetencji różnojęzycznej.

Maciej Smuk, http://orcid.org/0000-0002-0911-9046
Avant-propos, czyli o różnych funkcjach rozmowy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.15-20

Karpińska-Szaj Katarzyna, https://orcid.org/0000-0001-8735-4466
Krystyna Szymankiewicz, https://orcid.org/0000-0002-8598-3418
O (meta)poznaniu, czytaniu i niezwykłych uczniach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.81-96

Małgorzata Pamuła-Behrens, https://orcid.org/0000-0002-4809-7185
Tatiana Konderak, https://orcid.org/0000-0003-3433-7149
O edukacji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.163-180

Barbara Głowacka, https://orcid.org/
Anna Jaroszewska, https://orcid.org/
O glottodydaktyce francuskojęzycznej subiektywnie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.35-66

Magdalena Sowa, https://orcid.org/0000-0002-9571-8693
Agnieszka Dryjańska, https://orcid.org/0000-0003-1649-8408
O inspiracji i zmianie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.191-210

Hanna Komorowska-Janowska, https://orcid.org/0000-0002-9395-2734
Małgorzata Molska, https://orcid.org/0000-0001-5915-0060
O janusowym obliczu oceniania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.97-116

Bernadeta Wojciechowska, https://orcid.org/0000-0003-3484-7739
Marta Wojakowska, https://orcid.org/0000-0003-3933-7148
O kompetencjach interpretacyjnych w badaniach i praktyce dydaktycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.247-260

Wanda Krzemińska, https://orcid.org/
Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, https://orcid.org/
O komunikacji, czyli wszystko łączy się ze wszystkim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.117-134

Jolanta Urbanik, https://orcid.org/0000-0002-9864-0154
Jolanta Choińska-Mika, https://orcid.org/0000-0001-6829-7267
Radosław Kucharczyk, https://orcid.org/0000-0002-1861-1358
O kształceniu językowym i kształceniu nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.227-246

Krystyna Mihułka, https://orcid.org/
Anna Grabowska, https://orcid.org/
O nauczycielu języków obcych jako mediatorze interkulturowym, jego kompetencjach zawodowych, osobistych, empatii, otwartości, wykształceniu i stojących przed nim wyzwaniach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.135-162

Anita Staroń, https://orcid.org/0000-0002-4968-885X
Maciej Smuk, http://orcid.org/0000-0002-0911-9046
O studiach filologicznych przez pryzmat kształcenia literackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.211-226

Iwona Janowska, https://orcid.org/0000-0001-5133-2660
Ducourtioux Sebastien, https://orcid.org/0000-0001-8862-4130
O zadaniach i nauczaniu podczas pandemii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.67-80

Mieczysław Gajos, https://orcid.org/0000-0001-7625-9316
Karolina Wawrzonek, https://orcid.org/
Podręcznikowy dialog. O idealnym dialogu i idealnym podręczniku do nauki języka francuskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.21-34

Urszula Paprocka-Piotrowska, https://orcid.org/0000-0002-6773-8144
Christine Martinez, https://orcid.org/
Quelques réflexions sur l’enseignement et l’apprentissage du FLE en Pologne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.181-190


Inni klienci kupili również
Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945
Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945
  • Trzeci tom "Dziejów Uniwersytetu Warszawskiego" obejmuje okres od zakończenia II wojny światowej w 1945 roku aż do współczesności. Autorzy, oprócz syntetycznej prezentacji dziejów instytucji, kreślą też plastyczne portrety społeczności pracowników
120,00 zł   108,00 zł
Szczegóły
Communism and its transformation in Europe and Russia
Communism and its transformation in Europe and RussiaMaćków Jerzy
  • Ciekawe spojrzenie na czasy komunizmu w Europie i Rosji, jego transformację oraz rolę elit politycznych w tym procesie. Autor przybliża ideologię, omawia pojęcia oraz wytyka słabości "nowych demokracji". Autor przypisuje elitom kluczowe, czy wręcz
46,00 zł   41,40 zł
Szczegóły
Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939). Idee – ludzie – dziedzictwo
Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939). Idee – ludzie – dziedzictwo
  • Zbiór artykułów autorstwa największych znawców problematyki sowieckiej. Teksty zawierają wnikliwe analizy historycznych i społecznych dziejów wschodniego sąsiada RP, przypomina również sylwetki znamienitych twórców i działaczy Instytutu Wileńskiego
60,00 zł   54,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel