Informacje o publikacji
Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka jest odpowiedzią na dynamiczny wzrost zainteresowania nauczaniem języka i kultury polskiej w Chinach wynikający z zacieśniania relacji między krajami. Autorzy to specjaliści mający bogate doświadczenia we współpracy z Chińczykami w Chinach... czytaj więcej

Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
34,00 zł
17.00 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (17,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5022-8
EAN:
9788323550228
Liczba stron:
236
Wielkość pliku:
1,34 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143
Książka jest odpowiedzią na dynamiczny wzrost zainteresowania nauczaniem języka i kultury polskiej w Chinach wynikający z zacieśniania relacji między krajami. Autorzy to specjaliści mający bogate doświadczenia we współpracy z Chińczykami w Chinach, w Polsce, w nauczaniu języka, nauczaniu międzykulturowym, a także w dyplomacji publicznej.

Niniejszy tom powstał z przekonania, że w efekcie dynamicznego rozkwitu zainteresowania językiem polskim i kulturą polską, wynikającego z rozwoju inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, potrzebny jest głos praktyków mających w swojej codziennej pracy kontakt z Chinami. W zebranych tu tekstach skupiono się na możliwościach systemowych i strategiach służących promocji nauczania polszczyzny w Państwie Środka, obserwacjach glottodydaktycznych oraz refleksji nad widzeniem i opisem rzeczywistości przez młodych Chińczyków, metodach pracy z takimi studentami, napotykanych przez nauczających problemach i próbach ich rozwiązania, wreszcie na perspektywach rozwoju ośrodków polonistycznych w Chinach.

******

Polish Language in China. Teaching Polish in East Asia

The book responds to the very dynamic growth of interest in teaching and learning Polish (both language and culture) in contemporary China. The reason for that is a very good political climate between both countries. The authors who contributed to this book, belong to an elite group of specialists who experienced teaching Chinese people in China and in Poland, whose approach is based on high intercultural and diplomatic competences.

Keywords glottodidactics, public diplomacy, Polonicum, Polish as a foreign language, China.

Zobacz inne książki z serii: Studia Glottodydaktyczne »[Publikacja ta] stanowi zupełnie nowe wydarzenie w glottodydaktyce polonistycznej. Nigdy wcześniej badacze zainteresowani nauczaniem języka polskiego w jakimś kraju nie zdobyli się na przygotowanie całego tomu studiów poświęconych różnym aspektom tego zjawiska: od dyplomacji publicznej przez historię tego nauczania do problemów dydaktycznych i metodycznych. Co więcej, tom ten powstał po kilku latach rozwoju nauczania polszczyzny w Chinach, jego wydanie może więc w znaczący sposób wpłynąć na dalsze losy tego nauczania.
Z recenzji prof. dr. hab. Władysława T. Miodunki

Badacze w swoich tekstach snują interesujące refleksje z punktu widzenia geopolityki. Takie podejście uważam za bardzo trafne. Nasz świat staje się coraz mniejszą wioską. Dawne bariery – niegdyś nie do pokonania – stopniowo zanikają. A pozytywne strony globalizacji sprawiają, że żadne sztucznie stworzone przeszkody, jak nurt deglobalizacji czy inicjatywy wznoszenia prawdziwych murów, już nie są w stanie zgasić przemożnej chęci kontaktu, spotkania, wymiany i wzajemnego poznania między różnymi narodami, jak to obserwujemy w przypadku Chińczyków i Polaków.
Z recenzji prof. dr. Zhao Gang

Mgr Agnieszka Jasińska – asystentka w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, tutorka w programie "Polish+" realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Syczuańskim w Chengdu. Absolwentka filologii klasycznej i historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła studia podyplomowe w zakresie polonistyki, glottodydaktyki polonistycznej oraz dyplomacji kulturalnej. Oddelegowana przez MNiSW, prowadziła lektoraty zagraniczne w Chinach w Pekinie (2000–2005) i w Kantonie (2014–2018) oraz we Francji w Grenoble (2006–2010). Obszar jej zainteresowań stanowi m.in. kształcenie interkulturowe w glottodydaktyce oraz kulturowe uwarunkowania sukcesu dydaktycznego (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy azjatyckiej, dalekowschodniej).

Dr Piotr Kajak – zastępca dyrektora i adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel języka polskiego jako obcego/drugiego/oddziedziczonego; kulturoznawca glottodydaktyczny, slawista, politolog. W latach 2011-2014 profesor wizytujący w Katedrze Języków Słowiańskich i Literatury na Uniwersytecie w Toronto. Wykładał na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji (m.in. w Nowym Delhi, w Kalkucie, w Manipalu, w Daegu, Syczuańskim w Chengdu, SISU w Szanghaju, GDUFS w Kantonie i HUFS w Seulu). Autor i współautor monografii, podręczników i wielu artykułów naukowych. Współinicjator wspólnych studiów "Polonistyka+", realizowanych na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu i Uniwersytecie Warszawskim. W swoich badaniach zajmuje się m.in. kulturoznawstwem glottodydaktycznym, historią nauczania jpjo, kulturą popularną w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w tym (sub)kulturą hiphopową, a także polonistyką międzykulturową i dyplomacją publiczną (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z upowszechnianiem polszczyzny w Azji Wschodniej i Południowej).

Mgr Tomasz Wegner – asystent w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się kulturą popularną w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej, glottodydaktyk. W 2017 roku pełnił funkcję lektora na Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie. W roku akademickim 2019/2020 współpracował z Uniwersytetem Syczuańskim w Chengdu w ramach programu "Polonistyka+", pełniąc funkcje lektora i tutora dla chińskich studentów. Uczy języka polskiego i prowadzi zajęcia dotyczące polskiego kina. Naukowo i prywatnie zajmuje się muzyką i kulturą popularną. Koordynator festiwalu „ĄĘ”.

Monika Gworys, https://orcid.org/000-0002-2372-1578
Błędne zamienne użycie różnych części mowy, czyli o niektórych trudnościach składniowych studentów z Chin
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.193-201

Anna Fu, https://orcid.org/0000-0003-4563-1896
Li Wanying, https://orcid.org/
Czy język polski może być dla Chińczyków przysłowiową „chińszczyzną”?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.153-167

Elżbieta Sękowska, https://orcid.org/0000-0002-5897-150X
Lin Xin, https://orcid.org/
Czy styl wypowiedzi pisemnych chińskich studentów nosi cechy etniczne?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.129-140

Kinga Wawrzyniak, https://orcid.org/0000-0003-1202-2082
Dwa programy studiów polonistycznych I stopnia na Pekińskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (BISU)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.107-115

Beata Sałęga-Bielowicz, https://orcid.org/
Dyktando w pracy nad kompetencją rozumienia tekstu słuchanego i kompetencją ortograficzną (przypadek studentów Dalieńskiego Uniwersytetu Języków Obcych)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.202-213

Izabella Zajączkowska, https://orcid.org/
II Ogólnochińskie Warsztaty Glottodydaktyczne w Pekinie (7–10 IV 2019 roku) jako przykład integracji polonistów chińskich
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.99-106

Sylwia Pietrzak, https://orcid.org/0000-0002-8207-4390
Motywacja i styl nauki chińskich studentów języka polskiego (na podstawie doświadczeń lektorki na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.168-177

Zhang Yufeng, https://orcid.org/0000-0002-7323-8496
Nauczanie języka polskiego jako obcego w Chinach w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.56-80

Joanna Skoczek, https://orcid.org/0000-0002-5846-6247
Nauczanie języka polskiego jako zadanie i narzędzie dyplomacji publicznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.21-36

Jagna Malejka, https://orcid.org/0000-0001-6545-7675
Po polsku po Chinach – wykorzystanie prezentacji multimedialnych w kształceniu kompetencji językowych. Rozwój koncepcji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.214-224

Tomasz Wegner, https://orcid.org/
Polska historia Harbinu jako składnik tożsamości harbińskiej filologii polskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.88-98

Piotr Kajak, https://orcid.org/0000-0002-7760-1395
Studia polskie na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu. Studium przypadku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.116-128

Agnieszka Jasińska, https://orcid.org/
Sytuacja chińskiej polonistyki wczoraj i dziś – perspektywa lektora języka polskiego jako obcego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.81-87

Marta Ułańska, https://orcid.org/0000-0003-2743-2690
Świat zaklęty w języku, czyli o różnicach w postrzeganiu polskiej i chińskiej rzeczywistości (na przykładzie zajęć z języka polskiego prowadzonych na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.141-152

Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, https://orcid.org/
Teresa Iglikowska – symbol warszawskiej glottodydaktyki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.11-20

Piotr Kajak, https://orcid.org/0000-0002-7760-1395
Współdziałanie dyplomacji publicznej z glottodydaktyką polonistyczną na przykładzie Chin
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.37-55

Milena Hebal-Jezierska, https://orcid.org/0000-0002-6325-3545
Wybrane zagadnienia z chińsko-polskiej komunikacji interkulturowej (na podstawie doświadczeń dydaktycznych)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.178-192


Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel