Informacje o publikacji
Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 2: Współczesne oblicza dyscypliny – po 1989 roku

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Drugi tom antologii tekstów źródłowych zawiera starannie wybrane i po raz pierwszy przetłumaczone na język polski fragmenty 40 prac naukowych, po 1989 roku kształtujących naukę o stosunkach międzynarodowych. Zbiór otwiera fragment słynnej książki Cynthii... czytaj więcej

Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 2: Współczesne oblicza dyscypliny – po 1989 roku

Redakcja naukowa Anna Wojciuk, Hanna Schreiber
Data wydania: 2022-02-17
Dostępność:
Publikacja dostępna
68,00 zł
61.20 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (6,80 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5198-0
EAN:
9788323551980
Liczba stron:
722
Oprawa:
Miękka ze skrzydełkami
Format:
17,6x25 cm
Waga:
1130 g
Typ publikacji:
Podręcznik akademicki
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075
Drugi tom antologii tekstów źródłowych zawiera starannie wybrane i po raz pierwszy przetłumaczone na język polski fragmenty 40 prac naukowych, po 1989 roku kształtujących naukę o stosunkach międzynarodowych. Zbiór otwiera fragment słynnej książki Cynthii Enloe z 1989 roku, która położyła fundament pod feministyczne studia nad stosunkami międzynarodowymi, zamyka zaś artykuł Henry’ego Farrella i Abrahama L. Newmana z 2019 roku z analizą powrotu rywalizacji wielkich mocarstw w warunkach bezprecedensowej globalizacji i współzależności. Antologia odzwierciedla pluralizm podejść teoretycznych, normatywnych i metodologicznych, jaki charakteryzuje współczesną naukę o stosunkach międzynarodowych.

Doboru tekstów dokonano w toku wieloetapowych konsultacji w środowisku badaczy stosunków międzynarodowych z całej Polski. Przekładów nierzadko trudnych tekstów podjęło się natomiast grono 39 tłumaczek i tłumaczy z 18 ośrodków akademickich.

Dzięki współpracy tak dużego zespołu specjalistek i specjalistów powstała wyjątkowa publikacja dydaktyczno-naukowa, prezentująca bogactwo współczesnych podejść, trendów i kluczowych debat charakteryzujących dyscyplinę. Książka niezbędna zwłaszcza do pracy ze studentami. To doskonała lektura także dla szerokiego grona osób zainteresowanych zrozumieniem coraz bardziej złożonej rzeczywistości międzynarodowej, która kształtuje naszą codzienność.

******

International Relations. The Anthology of Written Sources. Volume 2: The Modern Discipline After 1989

Carefully selected and first translated into Polish excerpts from academic works, which shaped the international relations science. The anthology reflects the plurality of theoretical, normative and methodological approaches, characteristic of modern international relations science.

Keywords: epistemic communities, postcolonial critique, strategic culture, securitization, discourse, feminism, institutions, capitalism, pluralism, markets, new wars.

Sposób doboru tekstów do tej antologii przez redaktorki tego tomu wzbudza podziw. Tak przemyślany, staranny i wieloetapowy dobór tekstów może być wzorem dla wszystkich, którzy stoją przed zadaniem sporządzenia antologii tekstów. [...] W antologii zamieszczono teksty ze wszystkich liczących się nurtów myślenia o stosunkach międzynarodowych. [...] Uważna analiza […] wskazuje na ich znaczący poziom nowatorskości i oryginalności. Wszystkie one znajdują się na najwyższym poziomie intelektualnym. Kreują […] nowe płaszczyzny badawcze przy jednoczesnym proponowaniu nowych koncepcji teoretycznych. Każdy z tych tekstów może być wzorem dla badaczy stosunków międzynarodowych nie tylko pod względem epistemologicznym, ale też teoretycznym i metodologicznym.
Z recenzji prof. dr hab. Romana Bäckera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Antologia umiejętnie łączy historyczną myśl o stosunkach międzynarodowych i ich współczesną interpretację w postaci teorii i podejść badawczych. Dzięki tak dobranym treściom jest ważnym źródłem inspiracji i punktem odniesienia dla badaczy stosunków międzynarodowych, jak również dla studiujących tę problematykę.
Z recenzji prof. dr hab. Edwarda Haliżaka, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Swoim rozmachem i wszechstronnością kolejny tom antologii ma szansę zmienić sposób uprawiania stosunków międzynarodowych w Polsce. Zawarte w nim współczesne i aktualne teksty pozwolą młodym adeptom dyscypliny przygotować się do włączenia w międzynarodowy dyskurs naukowy.
Z recenzji dr hab. Natalii Letki, Uniwersytet Warszawski

Nieodzowny materiał źródłowy dla tych wszystkich, którzy chcą nabyć wiedzę o rozwoju teorii stosunków międzynarodowych oraz zrozumieć i umieć wytłumaczyć wydarzenia kształtujące współczesne stosunki międzynarodowe.
Z recenaji prof. SGH, dr hab. Anny Visvizi, Szkoła Główna Handlowa

Wyjątkowa publikacja zawierająca teksty znakomitych badaczy i ich przemyślenia, nierzadko krytyczne wobec tego, co konstytuowało dyscyplinę, oraz prowokujące i otwierające nowe pola do akademickiego dyskursu w nauce o stosunkach międzynarodowych.
Z recenaji prof. dr hab. Teresy Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Doskonale dobrane i opracowane artykuły oraz fragmenty książek reprezentatywne dla rozwoju klasycznych nurtów nauki o stosunkach międzynarodowych, a także nowych prądów w opisywaniu i wyjaśnianiu należących do nich zjawisk. Z pewnością zachęcą czytelników, zwłaszcza studentów, do sięgania do źródeł i samodzielnego zgłębiania bogactwa naszej dyscypliny.
Z recenzji prof. AFiB Vistula, dr hab. Wojciecha Kosteckiego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dr hab., prof. UW Anna Wojciuk – od 2017 roku dr hab. nauk o polityce, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Katedry Metodologii Badań nad Polityką na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła badania m.in. na Harvard University, Columbia University, Cornell University, Braudel Fellow w European University Institute we Florencji. Naukowo zajmuje się teorią stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza wpływem idei i ideologii politycznych na zachowania państw na arenie międzynarodowej. Autorka m.in.:
  • A. Wojciuk, Balancing is in the Eye of the Beholder. Explaining the Critical Case of Late Imperial China, „The Chinese Journal of International Politics” 2021, nr 14/4, s. 530–553;
  • A. Wojciuk, Empires of Knowledge in International Relations. Education and Science as Sources of Power for the State, London 2018;
  • J. Czaputowicz, A. Wojciuk, International Relations in Poland. 25 Years after the Transition to democracy, London 2017.

Dr hab. Hanna Schreiber – adiunktka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką interdyscyplinarności w badaniach naukowych oraz antropologicznym i socjologicznym podejściem do stosunków międzynarodowych. Obszarem jej zainteresowań badawczych są UNESCO i zagadnienia dziedzictwa kulturowego. Kieruje grantem NCN poświęconym zastosowaniu analizy instytucjonalnej Elinor Ostrom do międzynarodowych reżimów dziedzictwa. Autorka m.in.:
  • H. Schreiber, Squaring the Circle? In Search of the Characteristics of the Relationship between Intangible Cultural Heritage, Museums, Europe and the EU, „Volkskunde” 2020, nr 3, s. 357–372;
  • H. Schreiber, Article 18. Programmes, Projects and Activities for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, [w:] J. Blake, L. Lixinski (red.), The 2003 UNESCO Intangible Heritage Convention. A Commentary, Oxford – New York 2020, s. 329–348;
  • H. Schreiber (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Doświadczenia w ochronie krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin – 10-lecie wejścia w życie Konwencji UNESCO z 2003 roku w perspektywie zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2017.

Thomas Risse, https://orcid.org/
„Spierajmy się!”: działanie komunikacyjne w polityce światowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.393-409

Jeffry A. Frieden, https://orcid.org/
„Zainwestowane” interesy: polityka gospodarcza państw w świecie globalnych fi nansów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.38-55

Chris Brown, https://orcid.org/
„Żółwie do samego końca”: antyfundacjonalizm, teoria krytyczna i stosunki międzynarodowe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.158-170

Margaret E. Keck, https://orcid.org/
Kathryn Sikkink, https://orcid.org/
Aktywiści poza granicami. Sieci rzecznicze w polityce międzynarodowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.348-361

Valerie M. Hudson, https://orcid.org/
Analiza polityki zagranicznej: teoria niejednolitego podmiotu o ograniczonej racjonalności a fundamenty nauki o stosunkach międzynarodowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.445-479

Alexander Wendt, https://orcid.org/
Anarchia jest tym, za co mają ją państwa: społeczne konstruowanie polityki opartej na sile
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.66-74

Cynthia Enloe, https://orcid.org/
Banany, plaże i bazy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.21-37

Didier Bigo, https://orcid.org/
Bezpieczeństwo i imigracja: w stronę krytyki urządzania lęku?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.410-424

Jennifer Mitzen, https://orcid.org/
Bezpieczeństwo ontologiczne w polityce światowej: tożsamość państw i dylemat bezpieczeństwa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.510-528

Barry Buzan, https://orcid.org/
Ole Waver, https://orcid.org/
Jaap de Wilde, https://orcid.org/
Bezpieczeństwo. Nowa rama analizy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.312-329

Yan Xuetong, https://orcid.org/
Chińskie wartości versus liberalizm: która z ideologii ukształtuje między narodowy porządek normatywny?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.678-692

Alex Callinicos, https://orcid.org/
Czy kapitalizm potrzebuje systemu państwowego?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.557-571

David Held, https://orcid.org/
Demokracja i ład światowy: od nowoczesnego państwa do kosmopolitycznych rządów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.221-234

G. John Ikenberry, https://orcid.org/
Dlaczego liberalny porządek światowy przetrwa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.666-677

Amitav Acharya, https://orcid.org/
Barry Buzan, https://orcid.org/
Dlaczego nie ma niezachodnich teorii stosunków międzynarodowych? Wprowadzenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.529-544

Martha Finnemore, https://orcid.org/
Kathryn Sikkink, https://orcid.org/
Dynamika norm międzynarodowych i zmiana polityczna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.289-311

Martha Finnemore, https://orcid.org/
Kathryn Sikkink, https://orcid.org/
Dynamika norm międzynarodowych i zmiana polityczna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.289-311

John J. Mearsheimer, https://orcid.org/
Fałszywa obietnica instytucji międzynarodowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.201-220

Jeffrey Checkel, https://orcid.org/
Instytucje międzynarodowe i socjalizacja w Europie: wstęp oraz ramy teoretyczne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.545-556

Bruce Bueno de Mesquita, https://orcid.org/
James D. Morrow, https://orcid.org/
Randolph M. Siverson, https://orcid.org/
Alastair Smith, https://orcid.org/
Instytucjonalne wyjaśnienie demokratycznego pokoju
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.124-157

Helen V. Milner, https://orcid.org/
Interesy, instytucje i informacje: polityka wewnętrzna i stosunki międzynarodowe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.265-288

J. Ann Tickner, https://orcid.org/
Jaki jest twój program badawczy? Kilka feministycznych odpowiedzi na pytania o metodologię stosunków międzynarodowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.425-444

Peter J. Katzenstein, https://orcid.org/
Kultura bezpieczeństwa narodowego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.235-250

Justin Rosenberg, https://orcid.org/
Nierównomierny i kombinowany rozwój: międzynarodowość w teorii i historii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.651-665

Arlene B. Tickner, https://orcid.org/
Niestandardowe spojrzenie na stosunki międzynarodowe: notatki z Trzeciego Świata
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.480-494

Mary Kaldor, https://orcid.org/
Nowe i stare wojny. Przemoc zorganizowana w epoce globalizacji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.362-377

Stefano Guzzini, https://orcid.org/
Potęga strukturalna: ograniczenia neorealistycznej koncepcji potęgi
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.85-107

Emanuel Adler, https://orcid.org/
Vincent Pouliot, https://orcid.org/
Praktyki międzynarodowe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.608-621

John G. Ruggie, https://orcid.org/
Przekraczając terytorialność: problematyzacja nowoczesności w stosunkach międzynarodowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.108-123

James D. Fearon, https://orcid.org/
Racjonalistyczne wyjaśnienia wojny
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.182-200

Charles L. Glaser, https://orcid.org/
Realiści jako optymiści. Współpraca jako forma self-help
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.171-181

Gideon Rose, https://orcid.org/
Realizm neoklasyczny a teorie polityki zagranicznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.330-347

Randall L. Schweller, https://orcid.org/
Realizm neoklasyczny i mobilizacja państwa: ideologia ekspansjonistyczna w dobie polityki masowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.572-589

Inanna Hamati-Ataya, https://orcid.org/
Refleksja, refleksyjność, refleksywizm: „zwrot refleksyjny” w stosunkach międzynarodowych i jego kontynuacja
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.622-635

Joseph M. Parent, https://orcid.org/
Sebastian Rosato, https://orcid.org/
Równoważenie w neorealizmie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.636-650

Jennifer Milliken, https://orcid.org/
Studia nad dyskursem w stosunkach międzynarodowych: krytyka badań i metod
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.378-392

Andrew Moravcsik, https://orcid.org/
Traktując preferencje poważnie: liberalna teoria polityki międzynarodowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.251-264

Beth A. Simmons, https://orcid.org/
Allison Danner, https://orcid.org/
Wiarygodne zobowiązania i Międzynarodowy Trybunał Karny
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.590-607

Peter M. Haas, https://orcid.org/
Wprowadzenie. Wspólnoty epistemiczne i międzynarodowa koordynacja polityki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.56-65

Björn Hettne, https://orcid.org/
Wykraczając poza nowy regionalizm
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.495-509

Henry Farrell, https://orcid.org/
Abraham L. Newman, https://orcid.org/
Zmilitaryzowana współzależność. Jak sieci gospodarcze kształtują przymus państwowy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323550075.pp.693-708


Zobacz również
Inni klienci kupili również
Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku
Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku
  • Antologia tekstów źródłowych pochodzących z kluczowych dla stosunków międzynarodowych publikacji, które kształtowały tę dyscyplinę nauki do 1989 roku, w większości po raz pierwszy przetłumaczonych na język polski. Zbiór otwiera tekst Edwarda H. Carra
66,00 zł   59,40 zł
Szczegóły
Sofiści i retorzy greccy w cesarstwie rzymskim (I–VII wiek). Słownik biograficzny
Sofiści i retorzy greccy w cesarstwie rzymskim (I–VII wiek). Słownik biograficznyJaniszewski Paweł‚ Stebnicka Krystyna‚ Szabat Elżbieta
  • Prezentowana książka jest alfabetycznym słownikiem (czyli prosopografią) sofistów i retorów greckich działających w cesarstwie rzymskim w I–VII wieku. Obejmuje wyłącznie greckich sofistów i retorów, pominięci zaś zostali nauczyciele retoryki
59,00 zł   5,00 zł
Szczegóły
Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy
Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej WarszawyZachara-Związek Urszula (ORCID 0000-0002-9183-7417)
  • Łacina pełniła w Polsce średniowiecznej rolę języka urzędowego, w którym sporządzano m.in. wpisy w księgach sądowych. Dla użytkowników była już jednak wtedy językiem wyuczonym. W zależności od typu tekstu źródłowego można w niej obserwować mniejsze
25,00 zł   22,50 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel