Informacje o publikacji
Studia Palmyreńskie 14. Observations sur la topographie de Palmyre

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Ważnym pytaniem w archeologii palmyreńskiej (i archeologii w ogóle) jest pytanie o względną, fortiori absolute, chronologię zabytków. Istnieje wiele inskrypcji z tego stanowiska – większość z nich dobrze datowana – ale są to inskrypcje dedykacyjne wyryte... czytaj więcej

Studia Palmyreńskie 14. Observations sur la topographie de Palmyre

Jacques Seigne
Nazwa serii/czasopisma: Studia Palmyreńskie
Dostępność:
Publikacja dostępna
100,00 zł
90.00 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (10,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
francuski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5488-2
EAN:
9788323554882
Liczba stron:
298
Oprawa:
Miękka ze skrzydełkami
Format:
21x29,7 cm
Waga:
1100 g
Typ publikacji:
Praca naukowa
Ważnym pytaniem w archeologii palmyreńskiej (i archeologii w ogóle) jest pytanie o względną, fortiori absolute, chronologię zabytków. Istnieje wiele inskrypcji z tego stanowiska – większość z nich dobrze datowana – ale są to inskrypcje dedykacyjne wyryte a posteriori na istniejących już zabytkach, które rzadko pozwalają na bezpośrednie datowanie konkretnych budowli. W większości przypadków podają one przypuszczalną datę oddania budowli do użytku, a nie datę położenia kamienia węgielnego lub zakończenia prac.

Priorytet stanowi zatem datowanie zabytków poprzez analizę architektoniczną i – jeśli to możliwe – przypisanie im dobrze datowanych tekstów dotyczących ich budowy czy inauguracji. Obserwacje autora poczynione w ciągu długich lat spędzonych w Palmyrze oraz ponowna analiza starszych danych pozwalają mu postawić nowe hipotezy dotyczące chronologii niektórych budowli i zespołów architektonicznych, a tym samym wnieść wkład w dyskusję na temat rozwoju urbanistycznego Palmyry.

******

An important question in Palmyrene archaeology (and archaeology in general) is whether the relative, a fortiori absolute, chronology of monuments certain. There is a considerable number of inscriptions from the site, most of them well dated, but these are honorary dedications engraved a posteriori on existing monuments seldom allowing direct dating of specific buildings. For the most part, they provide a probable commissioning date rather than the date when the foundation stone was laid or the work completed.

The dating of monuments through an architectural analysis and reassignment, if possible, of well-dated texts relating to their construction or inauguration is, therefore, a priority. The author’s observations made over long years spent in Palmyra, and the re-examination of old data, lets him propose new hypotheses concerning the chronology of certain structures and monumental complexes and, hence, to contribute to the discussion on the urban development of Palmyra.

Keywords: ancient Palmyra, architecture of Palmyra, urban development of Palmyra, topography of Palmyra, water supply in Palmyra.

******

Une question importante de l'archéologie palmyrénienne (et de l'archéologie en général) est la question de la chronologie relative, fortiori absolute, des monuments. Il y a nombreuses inscriptions de ce site – la plupart bien datées – mais il s'agit d'inscriptions de dédicace (placées a posteriori sur des monuments existants), qui permettent rarement de dater directement des bâtiments spécifiques. Dans la plupart des cas, ils indiquent la date de mise en service du bâtiment et non celle de la pose de la pierre angulaire ou de l'achèvement des travaux.

La priorité est donc de dater les monuments par l'analyse architecturale et – si possible – de leur attribuer des textes bien datés sur leur construction ou inauguration. Les observations faites par l'auteur au cours des longues années passées à Palmyre et la réanalyse de données plus anciennes lui permettent de poser de nouvelles hypothèses sur la chronologie de certains bâtiments et ensembles architecturaux, et ainsi de contribuer à la discussion sur le développement urbain de Palmyre.

Mots-clés: ancienne Palmyre, architecture de Palmyre, développement urbain de Palmyre, topographie de Palmyre, approvisionnement en eau de Palmyre.

Jacques Seigne – archeolog i architekt, były kierownik francuskiego projektu w Gerasa w Jordanii, wieloletni współpracownik syryjskiego Departamentu Starożytności w zakresie prac w Palmyrze; https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Seigne.

Inni klienci kupili również
Człowiek jako znak. Tom jubileuszowy dla uczczenia 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha
Człowiek jako znak. Tom jubileuszowy dla uczczenia 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha
  • Książka zawiera artykuły autorstwa badaczy z różnych polskich ośrodków naukowych i zagranicznych, poświęcone refleksji nad człowiekiem w różnych wymiarach i zakresach. Przedmiotem uwagi jest istota ludzka postrzegana jako znak w różnych sferach: w myśli
64,00 zł   57,60 zł
Szczegóły
Filozofia religii. Wykład
Filozofia religii. WykładDobieszewski Janusz (ORCID 0000-0002-9174-6814)
  • Punktem wyjścia dla tej książki był wykład z filozofii religii prezentowany od kilku lat studentom. Zakres i ostateczny kształt publikacji znacznie wykracza jednak poza ramy tej formuły. Autor stara się przede wszystkim przedstawić różnorodność, bogactwo
47,00 zł   42,30 zł
Szczegóły
Polski parlamentaryzm a lekcje historii. Zbiór artykułów i scenariuszy lekcji dotyczących polskiego parlamentaryzmu – nauczanie w szkołach podstawowych
Polski parlamentaryzm a lekcje historii. Zbiór artykułów i scenariuszy lekcji dotyczących polskiego parlamentaryzmu – nauczanie w szkołach podstawowych
  • Książka podkreśla istotną rolę, jaką tematyka ustrojowa i parlamentarna odgrywa we współczesnym kształceniu, zawiera propozycje scenariuszy lekcji historii poświęconych temu zagadnieniu, jak również przykłady narzędzi oraz materiałów możliwych
28,00 zł   25,20 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel