Informacje o publikacji
Studia Palmyreńskie 14. Observations sur la topographie de Palmyre

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Ważnym pytaniem w archeologii palmyreńskiej (i archeologii w ogóle) jest pytanie o względną, fortiori absolute, chronologię zabytków. Istnieje wiele inskrypcji z tego stanowiska – większość z nich dobrze datowana – ale są to inskrypcje dedykacyjne wyryte... czytaj więcej

Studia Palmyreńskie 14. Observations sur la topographie de Palmyre

Jacques Seigne
Nazwa serii/czasopisma: Studia Palmyreńskie
Dostępność:
Publikacja dostępna
100,00 zł
90.00 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (10,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
francuski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5488-2
EAN:
9788323554882
Liczba stron:
298
Oprawa:
Miękka ze skrzydełkami
Format:
21x29,7 cm
Waga:
1100 g
Typ publikacji:
Praca naukowa
Ważnym pytaniem w archeologii palmyreńskiej (i archeologii w ogóle) jest pytanie o względną, fortiori absolute, chronologię zabytków. Istnieje wiele inskrypcji z tego stanowiska – większość z nich dobrze datowana – ale są to inskrypcje dedykacyjne wyryte a posteriori na istniejących już zabytkach, które rzadko pozwalają na bezpośrednie datowanie konkretnych budowli. W większości przypadków podają one przypuszczalną datę oddania budowli do użytku, a nie datę położenia kamienia węgielnego lub zakończenia prac.

Priorytet stanowi zatem datowanie zabytków poprzez analizę architektoniczną i – jeśli to możliwe – przypisanie im dobrze datowanych tekstów dotyczących ich budowy czy inauguracji. Obserwacje autora poczynione w ciągu długich lat spędzonych w Palmyrze oraz ponowna analiza starszych danych pozwalają mu postawić nowe hipotezy dotyczące chronologii niektórych budowli i zespołów architektonicznych, a tym samym wnieść wkład w dyskusję na temat rozwoju urbanistycznego Palmyry.

******

An important question in Palmyrene archaeology (and archaeology in general) is whether the relative, a fortiori absolute, chronology of monuments certain. There is a considerable number of inscriptions from the site, most of them well dated, but these are honorary dedications engraved a posteriori on existing monuments seldom allowing direct dating of specific buildings. For the most part, they provide a probable commissioning date rather than the date when the foundation stone was laid or the work completed.

The dating of monuments through an architectural analysis and reassignment, if possible, of well-dated texts relating to their construction or inauguration is, therefore, a priority. The author’s observations made over long years spent in Palmyra, and the re-examination of old data, lets him propose new hypotheses concerning the chronology of certain structures and monumental complexes and, hence, to contribute to the discussion on the urban development of Palmyra.

Keywords: ancient Palmyra, architecture of Palmyra, urban development of Palmyra, topography of Palmyra, water supply in Palmyra.

******

Une question importante de l'archéologie palmyrénienne (et de l'archéologie en général) est la question de la chronologie relative, fortiori absolute, des monuments. Il y a nombreuses inscriptions de ce site – la plupart bien datées – mais il s'agit d'inscriptions de dédicace (placées a posteriori sur des monuments existants), qui permettent rarement de dater directement des bâtiments spécifiques. Dans la plupart des cas, ils indiquent la date de mise en service du bâtiment et non celle de la pose de la pierre angulaire ou de l'achèvement des travaux.

La priorité est donc de dater les monuments par l'analyse architecturale et – si possible – de leur attribuer des textes bien datés sur leur construction ou inauguration. Les observations faites par l'auteur au cours des longues années passées à Palmyre et la réanalyse de données plus anciennes lui permettent de poser de nouvelles hypothèses sur la chronologie de certains bâtiments et ensembles architecturaux, et ainsi de contribuer à la discussion sur le développement urbain de Palmyre.

Mots-clés: ancienne Palmyre, architecture de Palmyre, développement urbain de Palmyre, topographie de Palmyre, approvisionnement en eau de Palmyre.

Jacques Seigne – archeolog i architekt, były kierownik francuskiego projektu w Gerasa w Jordanii, wieloletni współpracownik syryjskiego Departamentu Starożytności w zakresie prac w Palmyrze; https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Seigne.

Inni klienci kupili również
Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia
Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczeniaMajewski Paweł (ORCID 0000-0002-8902-3641)
  • Co mają ze sobą wspólnego Minotaur, Wielki Cthulhu i ocean z powieści Solaris? Stanowią emblematy skrajnych form doświadczenia dostępnego umysłom ludzkim. Lew, który mówi jest książką o tym, w jaki sposób wybitni twórcy literatury XX wieku próbowali
36,00 zł   32,40 zł
Szczegóły
Między rozumem a mitem. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Filipowiczowi w rocznicę siedemdziesiątych urodzin
Między rozumem a mitem. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Filipowiczowi w rocznicę siedemdziesiątych urodzin
  • Publikacja zawiera studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Filipowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Zebrane w niej prace są rodzajem hołdu złożonego wybitnemu polskiemu filozofowi polityki i historykowi myśli politycznej. Teksty
55,00 zł   49,50 zł
Szczegóły
Konfucjusz. Analekta
Konfucjusz. Analekta
  • Niniejsze wydanie Analektów jest dopiero drugim przekładem naukowym sporządzonym przez polskich sinologów, a pierwszym wyposażonym w rozległy i nowoczesny aparat krytyczny uwzględniający współczesny stan badań. Opracowanie ma na celu przybliżenie
25,00 zł   22,50 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel