Informacje o publikacji
Człowiek jako znak. Tom jubileuszowy dla uczczenia 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka zawiera artykuły autorstwa badaczy z różnych polskich ośrodków naukowych i zagranicznych, poświęcone refleksji nad człowiekiem w różnych wymiarach i zakresach. Przedmiotem uwagi jest istota ludzka postrzegana jako znak w różnych sferach: w myśli... czytaj więcej

Człowiek jako znak. Tom jubileuszowy dla uczczenia 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
64,00 zł
32.00 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (32,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
,
rosyjski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5252-9
EAN:
9788323552529
Liczba stron:
504
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
5,22 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529
Książka zawiera artykuły autorstwa badaczy z różnych polskich ośrodków naukowych i zagranicznych, poświęcone refleksji nad człowiekiem w różnych wymiarach i zakresach. Przedmiotem uwagi jest istota ludzka postrzegana jako znak w różnych sferach: w myśli i języku, w świecie, w sferze sacrum, w społeczeństwie, literaturze i sztuce. Książka ukazuje wielonurtowość współczesnej humanistyki i uwzględnia obszary pograniczne, np. na styku z naukami przyrodniczymi.

******

Man as a Sign. A Jubilee Volume to Celebrate the 70th Anniversary of Professor Zbigniew Kloch

The book contains articles written by scholars from various Polish and foreign scientific institutions, which reflect on man in different aspects and domains. The subject matter is the human being perceived as a sign in various spheres: thought and language, the world, the sacrum sphere, society, literature and art. The book shows the multiplicity of contemporary humanities and addresses liminal territories, e.g. at the interface with natural sciences.

Keywords: man, sign, sacrum, language, thought.


Nina Braginskaya, https://orcid.org/0000-0003-4661-5169
„Деревья были высотой с кипарис, а их листва непрерывно опадала”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.87-97

Marek Kaźmierczak
„38 litrów wody, czyli trzy czwarte twojego ciała…”. Uwagi o człowieku na przykładzie filmu Lecha Majewskiego The Garden of Earthly Delights (Ogród rozkoszy ziemskich)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.430-452

Łukasz Wróbel, https://orcid.org/0000-0003-3284-9298
„Rzeczy niezbędne dla żywej typografii”. O semiotycznym wymiarze Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.68-86

Anna Zalewska
Bez biografii. Wokół Tataraku Jarosława Iwaszkiewicza
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.354-367

Aleksandra Brylska, https://orcid.org/0000-0002-4418-8100
Blizna jako znak. O ucieleśnionym archiwum ataków atomowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.186-196

Hanna Paulouskaya
Bohaterowie swoich czasów. Przemiany bohaterów antycznych w animacjach radzieckich lat 70. i 80.
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.414-429

Witkowska Halszka, https://orcid.org/0000-0001-7950-5877
Ciało Grochowiaka. Turpizm czy zmartwychwstanie?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.368-387

Robert Sucharski, https://orcid.org/0000-0001-7708-7173
Człowiek – Boże igrzysko
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.19-27

Szymon Wróbel, https://orcid.org/0000-0002-2764-5648
Człowiek jako obraz, znak i siła
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.52-67

Grażyna Borkowska, https://orcid.org/0000-0002-6281-4566
Człowiek jako znak nieprzezroczysty. Konteksty biograficzne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.277-292

Ewa Rudnicka, https://orcid.org/0000-0001-5928-3162
Człowiek z definicji – obserwacje na temat pojęcia człowieka jako kategorii porządkującej w definiowaniu słownikowym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.28-51

Teresa Dobrzyńska-Janusz, https://orcid.org/0000-0002-7078-9209
Dręcząca nieoczywistość znaku (na podstawie opowiadania Vladimira Nabokova Znaki i symbole)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.388-408

Barbara Bienias, https://orcid.org/0000-0002-1294-7846
Homo Signorum – znakowość ludzkiego ciała a tworzenie modelu świata w Anglii przełomu XVI i XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.209-234

Jan Kieniewicz, https://orcid.org/0000-0002-3580-9112
Inteligent jako znak w przestrzeni polskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.328-334

Agnieszka Kloch, https://orcid.org/0000-0002-0086-1578
Jak Homo sapiens spadł ze scala naturae
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.175-179

Prof. dr hab. Jerzy Axer, http://orcid.org/0000-0001-9588-7940
Józef Jowialski jako alegoria
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.345-353

Katarzyna Smyk, https://orcid.org/0000-0002-0435-8873
Kod personalny w obrzędzie dorocznym jako tekście kultury. Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.125-144

Joanna Kurczewska, https://orcid.org/0000-002-1437-3356
Małe ojczyzny, wielka ojczyzna i emocje – czyli o istotności ich powiązań w obecnej Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.310-327

Elżbieta Olechowska, https://orcid.org/0000-0002-5708-3834
Maurycego Dzieduszyckiego „Dziennik z podróży do Włoch”, 2 marca – 4 maja 1876 r.
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.235-276

Bartnik Ewa, https://orcid.org/0000-0003-0489-7102
Nauka w czasach pandemii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.180-185

Ewa Szczęsna, https://orcid.org/0000-0003-3708-8854
O semiotyce kultury cyfrowej na przykładzie dyskursu sztuki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.469-486

Iwona Jakubowska-Branicka, https://orcid.org/0000-0002-8603-3174
O zamęcie symbolicznym, czyli historia walki o krzyż. Między sacrum a profanum
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.145-174

Elżbieta Janus
O znaku niekonwencjonalnym w kulturze staroprawosławnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.114-124

Maciej Abramowicz, https://orcid.org/0000-0002-7328-9752
Prawda dyskursu średniowiecznej kroniki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.197-208

Maria Prussak, https://orcid.org/0000-0003-1432-8369
Rosyjscy czytelnicy Konrada Wallenroda
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.335-344

Izabela Tomczyk-Jarzyna, https://orcid.org/0000-0003-3674-1102
Tworzywo i znaczenie – rola fotografii w filmie Raula de la Fuente i Damiana Nenowa Jeszcze dzień życia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.453-485

Piotr Mitzner, https://orcid.org/0000-0003-4636-7062
Uciekł człek. Sprzedam Anioły
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.409-413

Michał Janocha, https://orcid.org/0000-0002-4983-1767
Wgłębienie się w znak. O roli tradycji i kanonu w kulturze bizantyńskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.98-113

Zoja Morochojewa, https://orcid.org/0000-0002-2665-7268
Matylda Urjasz-Raczko, https://orcid.org/0000-0002-8850-1103
Anna Wróbel, https://orcid.org/0000-0002-6865-6132
Wschód to Wschód i Zachód to Zachód, i nigdy się nie spotkają? Studenci ze wschodnich cywilizacji na Uniwersytecie Warszawskim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.293-309


Zamknij
Jplayer
pixel