Informacje o publikacji
Od seksualności do humanizacji medycyny. Benefis Zbigniewa Izdebskiego słowem pisany (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Motywami przewodnimi księgi przygotowanej z okazji jubileuszu profesora Zbigniewa Izdebskiego są seksualność człowieka i humanizacja medycyny, czyli obszary, na które Profesor wywarł i nadal wywiera znaczący wpływ swoimi publikacjami, badaniami... czytaj więcej

Od seksualności do humanizacji medycyny. Benefis Zbigniewa Izdebskiego słowem pisany (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
43,00 zł
21.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (21,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5423-3
EAN:
9788323554233
Liczba stron:
366
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
14,38 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233
Motywami przewodnimi księgi przygotowanej z okazji jubileuszu profesora Zbigniewa Izdebskiego są seksualność człowieka i humanizacja medycyny, czyli obszary, na które Profesor wywarł i nadal wywiera znaczący wpływ swoimi publikacjami, badaniami i wypowiedziami. Znalazły się w tym tomie zarówno eseje naukowe i opracowania analityczne, prezentujące wyniki badań, jak i teksty o profilu bardziej teoretycznym, mieszczące się w obszarze zainteresowań Profesora, a także opracowania wspomnieniowe, refleksyjne oraz opowieści o mniej lub bardziej znanych rodzajach aktywności Jubilata.

Redaktorzy tej publikacji – Jego uczniowie i przyjaciele – zdecydowali się na nieoddzielanie wypowiedzi wspomnieniowych od teoretycznych w przekonaniu, że taki układ tekstów autorstwa zarówno doświadczonych naukowców, jak i tych, którzy są dopiero na początku swojej drogi zawodowej, jest odzwierciedleniem miejsca, jakie zajmuje Profesor Izdebski w środowisku nie tylko naukowym – łącząc pokolenia oraz wzbudzając powszechny szacunek i sympatię.

******

From Sexuality to the Humanization of Medicine. The Benefit of Zbigniew Izdebski in Words

The leading motives of the book prepared to celebrate the jubilee of Professor Zbigniew Izdebski are the sexuality of man and the humanization of medicine, i.e. the fields on which Professor has had profound influence with his publications, research and statements. The volume includes scientific essays and analytical studies, presenting research results, theoretical texts which are within the area of Professor’s interests, memories, reflections and accounts of Professor Izdebski’s less- or well-known activities.

The editors of this publication – Professor’s students and friends – decided not to separate commemorative and theoretical articles in the belief that such arrangement of texts written by experienced scientists and scholars who are at the beginning of their academic career reflects the place Professor Izdebski holds not only in the scientific environment and which brings generations together and earns him universal respect and affinity.

Keywords: sexuality, sexual health, humanization of medicine.

Publikacja jest zbiorem wypowiedzi tych, którzy mieli okazję, zaszczyt i przyjemność zetknąć się w swoim życiu z Profesorem Izdebskim – można powiedzieć, że jest to cykl felietonów na bardzo różne tematy, których wspólnym mianownikiem jest osoba Profesora. […] Uważam, że w dzisiejszych trudnych czasach powinna to być tak zwana lektura obowiązkowa – zaręczam też, że nie będzie ona nudna dla nikogo. Ja jestem pod jej olbrzymim wrażeniem – chylę czoła przed zacnym Jubilatem, świętującym „inaczej-okrągłą”, bo 66. rocznicę urodzin, odnajdując na nowo Człowieka, którego […] znam od dawna. Z szacunkiem i pozdrowieniami dla Jubilata wraz z najlepszymi życzeniami na kolejne piękne dni, miesiące i lata życia – oby nadal były pełne sukcesów, dobra i wszechobecnej miłości.
Z recenzji prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia
Pełny tekst recenzji »

Nawiązując do portretu Jubilata, któremu dedykowany jest niniejszy tom, trzeba jednoznacznie stwierdzić, iż […] zasługuje [On] na wdzięczność i powszechny szacunek nie tylko ze względu na swą ogromną wiedzę i pracę naukową, którą wykonywał i wykonuje, ale również dlatego, że w toku swej długoletniej działalności dydaktycznej i badawczej roztaczał wokół siebie atmosferę życzliwości i wiary w człowieka. […] Niech będzie mi wolno […] złożyć głęboki pokłon Profesorowi Zbigniewowi, Wyjątkowej postaci, Druhowi doli i niedoli naszych czasów, […] przedkładam tym samym życzliwe i szczere podziękowania za Twoje, wielowymiarowe i bezprzykładne dokonania. Działaj i twórz dalej, żyj w szczęściu, zdrowiu i radosnej atmosferze, towarzyszącej zawsze Twojej Osobowości – wśród nagród, zaszczytów, wspieraj nas Twoją olbrzymią wiedzą i talentem. Kolejnych niepowtarzalnych i emocjonalnych doznań i osobistej satysfakcji. Ab imo pectore: Wszystkiego najlepszego!
Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego
Pełny tekst recenzji »


Józef Haczyński, https://orcid.org/0000-0002-8971-2287
„Nie bądź taki szybki Bill” – czyli coś o wytrysku przedwczesnym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.150-154

Violetta Ozminkowski-Daukszewicz, https://orcid.org/
Człowiek w życiu powinien być czemuś wierny
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.85-94

Dorota Karkowska, https://orcid.org/0000-0001-8023-9182
Godność i prawa człowieka a prawa seksualne w płaszczyźnie normatywnej i w działalności judykatury. Wybrane zagadnienia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.106-124

Beata Wróbel, https://orcid.org/0000-0002-3918-8683
Historia pewnej znajomości: dwie ginekolożki i seksuolog
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.37-46

Agnieszka Żeromska-Michniewicz, https://orcid.org/0000-0003-3768-8294
Szymon Michniewicz, https://orcid.org/0000-0001-9182-9540
Humanizm w medycynie – dlaczego to nie działa? Dlaczego jesteśmy tak daleko od pierwotnej definicji? Czy medycyna skoncentrowana na człowieku jest odpowiedzią?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.218-222

Maria Woźniak, https://orcid.org/0000-0001-8433-9375
Jak Bob został Genderem, czyli czego nauczył mnie profesor Zbigniew Izdebski
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.166-175

Alicja Kozakiewicz, https://orcid.org/0000-0001-6490-2511
Kobieca ejakulacja – rozważania na temat emocjonalnego wyzwolenia i wstydu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.176-186

Mirosława Dulat, https://orcid.org/
Lubuskie według Izdebskiego: ambasada seksu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.71-78

Anna Szewczyk, https://orcid.org/
Mistrz celebrowania jubileuszy – czuły obserwator życia seniorów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.79-84

Remigiusz Kijak, https://orcid.org/0000-0002-1862-6082
Niepełnosprawność i miłość
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.125-138

Beata Pastwa-Wojciechowska, https://orcid.org/0000-0002-0561-6125
Od magii po mroczną głębię, czyli różne aspekty seksualności człowieka w kontekście wiedzy o psychopatycznych sprawcach przestępstw seksualnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.95-105

Arkadiusz Nowak, https://orcid.org/0000-0001-1772-4991
Od seksuologii do humanizacji medycyny – refleksje o relacji mistrz–uczeń w rozwoju naukowym Zbigniewa Izdebskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.195-205

Rafał Godoń, https://orcid.org/0000-0000-8263-6894
Pedagogika i odpowiedzialność. O sprawach „niewygodnych” w trudnej codzienności edukacyjnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.19-27

Anna Wiłkomirska, https://orcid.org/
Preferencje polityczne a seksualność Polaków. Analiza wybranych aspektów badania profesora Zbigniewa Izdebskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.59-68

Mirosław Kalinowski, https://orcid.org/0000-0002-4611-3380
Primum non nocere w kontekście humanizacji medycyny
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.187-194

Janusz Wojtycza, https://orcid.org/0000-0002-5872-8403
Profesor Andrzej Jaczewski, Mistrz i Przyjaciel Jubilata
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.28-36

Eva Imieliński, https://orcid.org/
Profesor Zbigniew Izdebski – Przyjaciel naszej rodziny
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.69-70

Anna Ratajska, https://orcid.org/0000-0003-3739-048X
Profesor Zbigniew Izdebski w moim życiu zawodowym i prywatnym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.223-232

Maria Łukaszek, https://orcid.org/0000-0001-8637-3171
Refleksje na temat badań profesora Zbigniewa Izdebskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.47-58

Wojciech Ronatowicz, https://orcid.org/
Rodzice dzieci internetowych – bezpieczeństwo w sieci
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.281-292

Monika Płatek, https://orcid.org/0000-0001-6404-9397
Romeo z Ulhówka, czyli znajomość prac profesora Zbigniewa Izdebskiego jako lek na emocjonalny analfabetyzm
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.233-246

Maciej Białorudzki, https://orcid.org/0000-0001-8291-5543
Seks i dietetyka. Co łączy dietetykę z seksuologią?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.155-165

Joanna Mazur, https://orcid.org/
Seksualność a nierówności w zdrowiu – wzajemne inspiracje i przenikanie się nauk
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.270-280

Zdzisław Wołk, https://orcid.org/0000-0002-2846-6246
Zasady Karla Rogersa w pracy w zawodach zorientowanych na ludzi
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.259-269

Agnieszka Małkowska-Szkutnik, https://orcid.org/0000-0003-0742-9451
Zdrowie duchowe i jego rola w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą przez dzieci i młodzież
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.206-217

Krzysztof Wąż, https://orcid.org/
Zdrowie seksualne młodzieży i jego społeczne uwarunkowania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.139-149

Ewa Narkiewicz-Niedbalec, https://orcid.org/0000-0002-4102-9892
Źródła szczęścia człowieka w różnych fazach życia wynikające nie tylko z miłości i udanego seksu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554233.pp.247-258


Zobacz również
Statystyka - pdfStatystyka - pdfJażdżewska Iwona
19,95 zł
Język w działaniu i działania na języku. Szkice semantyczno-słowotwórcze – EBOOKJęzyk w działaniu i działania na języku. Szkice semantyczno-słowotwórcze – EBOOKWaszakowa Krystyna (ORCID 0000-0001-7341-6582)
39,00 zł   19,50 zł
Wiedza (nie)umiejscowiona. - epubWiedza (nie)umiejscowiona. - epubLiszka Katarzyna
25,00 zł
Zamknij
Jplayer
pixel