Informacje o publikacji
FTI – Austria. Polityka, instytucje, ewaluacja (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja prezentuje austriacki system badań, technologii i innowacji (Forschung Technologie Innovation System, FTI) przez pryzmat nauk o polityce. Autor koncentruje się na czterech zasadniczych zagadnieniach. Pierwsze odnosi się do polityk publicznych... czytaj więcej

FTI – Austria. Polityka, instytucje, ewaluacja (PDF)

Dostępność:
Publikacja dostępna
49,00 zł
24.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (24,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5767-8
EAN:
9788323557678
Liczba stron:
270
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
3,62 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557678
Publikacja prezentuje austriacki system badań, technologii i innowacji (Forschung Technologie Innovation System, FTI) przez pryzmat nauk o polityce. Autor koncentruje się na czterech zasadniczych zagadnieniach. Pierwsze odnosi się do polityk publicznych i ścieżki rozwoju oraz wpływu czynników historyczno-społecznych. Drugie uwzględnia strategie rozwoju szkolnictwa wyższego, związane m.in. z problematyką technologii i innowacyjności, własności intelektualnej i bioekonomii. Zagadnienie trzecie zaś to instytucje wsparcia systemu FTI – tworzą je zarówno instytucje szkolnictwa wyższego, jak i ośrodki pozauniwersyteckie odpowiadające za badania podstawowe i zastosowawcze oraz za ich finansowanie i koordynację. Ostatnim zagadnieniem jest ewaluacja, którą odniesiono do krajowego „rynku ewaluacji”, instytucji, a także narodowego systemu badań, rozwoju i transferu technologii. Zdaniem autora Austria, by być konkurencyjna, prowadzi zintegrowaną politykę badawczo-technologiczną, która uwzględnia potencjał i interes narodowy, ale jednocześnie wykorzystuje atuty członkostwa w Unii Europejskiej.

******

FTI – Austria. Politics, institutions, evaluation

The publication presents the Austrian system of research, technology and innovation (Forschung Technologie Innovation System, FTI) through political science. The author focuses on four key issues. The first refers to public policies, the development path and the influence of historical and social factors. The second takes into account the strategies for the development of higher education, connected with technologies, innovation, intellectual property and bioeconomics. The third is related to the institutions supporting the FTI system. The final issue concerns evaluation, which is referred to the domestic “evaluation market”, institutions and the national system of research, development and technological transfer. In the author’s opinion, Austria maintains an integrated research and technological policy, which takes into account national potential and interest, at the same time taking advantages of its membership in the European Union.

Keywords: FTI-Austria, scientific research in Austria, technological innovations, technological and scientific transfer, national system of research and innovations.

Austriacki FTI-System stanowi pewne spójne rozwiązanie, które powinno być badane i odniesione do innych rozwiązań w zakresie polityk publicznych przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. […] Walorem dzieła jest jego interdyscyplinarność łącząca problemy z wielu nauk (zarządzania, politologii, ekonomii, prawa). […] Monografia może stanowić ważną lekturę dla osób, których zainteresowania naukowe i praktyczne koncentrują się na strategiach i politykach publicznych w obszarze zarządzania nauką i innowacjami.
Z recenzji prof. dr. hab. Łukasza Sułkowskiego

Na uwagę zasługuje wykorzystanie efektów badań nie tylko historyków i politologów, ale także m.in. ekonomistów, prawników, socjologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Wybór Austrii nie był przypadkowy, ponieważ „ten mały kraj, podążając za innymi europejskimi potentatami, zabiega o to, by osiągnąć status lidera innowacji”. [Ponieważ] decydenci w Polsce deklarują podobny kierunek rozwoju, poznanie, analiza i ocena tytułowego Forschung Technologie Innovation System może dostarczyć również im cennych wniosków i wskazań.
Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa

Dr hab. Krzysztof Szewior – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Polityk Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, powołany do Komitetu Nauk Politycznych PAN (2016-2019). Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-2019. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach społecznych państw niemieckiego obszaru językowego ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego i bezpieczeństwa społecznego. Prowadzi działalność pozauniwersytecką na polach akredytacyjnym i doradczym szkół wyższych oraz na rzecz rozwoju dydaktyki akademickiej w kooperacji z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Autor monografii: Kształtowanie systemu społecznego w Niemczech w latach 1945-1949 (2001), Szkolnictwo w Republice Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republice Demokratycznej w drugiej połowie XX wieku (2005), Kobiety w szkolnictwie Republiki Federalnej Niemiec w latach 1969-1998 (2006), Bezpieczeństwo społeczne jednostki. Założenia i polska rzeczywistość (2016), Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Zarys zagadnienia (2018), Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Systemowe ujęcie zagadnienia (wydanie 2. poszerzone, 2019), Uniwersytet (w) sieci (2021), oraz współredaktor publikacji Współczesne społeczne wyzwania świata i Polski (2021).


Zamknij
Jplayer
pixel