Informacje o publikacji
Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, M−Ż − EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Część druga (M−Ż) tomu drugiego "Portetów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczelni w 1915 roku aż do końca okupacji niemieckiej w 1945 roku... czytaj więcej

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, M−Ż − EBOOK

Redakcja naukowa Piotr Salwa, Andrzej Kajetan Wróblewski
Nazwa serii/czasopisma: Monumenta Universitatis Varsoviensis
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2016
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2369-7
EAN:
9788323523697
Liczba stron:
450
Wielkość pliku:
3,54 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611
Monumenta Universitatis Varsoviensis Część druga (M−Ż) tomu drugiego "Portretów Uczonych" zawiera eseje biograficzne o wybitnych profesorach Uniwersytetu Warszawskiego działających głównie w okresie od wskrzeszenia polskiej uczelni w 1915 roku aż do końca okupacji niemieckiej w 1945 roku.

Początek tego przedziału czasowego to okres organizacji uczelni. Kadrę odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego stanowili początkowo członkowie warszawskiego środowiska naukowego, wykładowcy ośrodków akademickich Galicji, a także Polacy pracujący jako profesorowie w różnych uczelniach europejskich. Byli to ludzie urodzeni w ostatnich dekadach XIX wieku, którzy uzyskali wykształcenie na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, na polskojęzycznych uczelniach Galicji, a także na uniwersytetach w Rosji i innych państwach europejskich. Większość profesorów miała już za sobą bogatą karierę naukową, dla niektórych praca w odrodzonej stołecznej uczelni była ostatnim, niedługim etapem życia.

W dwudziestoleciu międzywojennym profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego często pełnili także ważne funkcje państwowe, byli posłami, senatorami, ministrami – jednak w prezentowanych tekstach na pierwszy plan zawsze wysuwa się ich działalność naukowa i akademicka.

Tom drugi "Portretów Uczonych" zawiera 97 esejów. Podobnie jak w tomie pierwszym także tu zostały zamieszczone artykuły opublikowane już dawniej z innych okazji. Ich autorami często byli wybitni uczeni, o których działalności na Uniwersytecie Warszawskim będzie mowa w tomie trzecim "Portretów Uczonych". Mamy więc na przykład esej Jerzego Pniewskiego o Stefanie Pieńkowskim, Władysława Tatarkiewicza o Zygmuncie Batowskim czy Witolda Doroszewskiego o Janie Baudouinie de Courtenay. Teksty pisane przez uczniów są świadectwem ciągłości pokoleniowej w społeczności Uniwersytetu: młodzi badacze z czasem sami stali się znanymi naukowcami, mistrzami dla kolejnych generacji.

Trzeba zaznaczyć, że życie i działalność nauczycieli akademickich nie trzymają się ściśle ram czasowych 1915−1945 ustalonych dla tego tomu, dlatego też znalazło się w nim wielu profesorów, którzy przeżyli wojnę, kontynuując pracę naukową i dydaktyczną po 1945 roku. Z kolei tom trzeci obejmuje także eseje o profesorach rozpoczynających swą karierę na UW w okresie międzywojennym.

Trzy tomy "Portretów Uczonych" (podzielone na sześć części) zawierają teksty o wybitnych uczonych – profesorach Uniwersytetu Warszawskiego, których działalność naukowa, praca dydaktyczna i organizacyjna pozostały w pamięci szeroko pojmowanego środowiska naukowego. Bohaterowie esejów są związani ze wszystkimi dziedzinami nauki reprezentowanymi na Uniwersytecie Warszawskim: humanistycznymi, społecznymi, ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi i artystycznymi. Wybór nie był łatwy i wymagał wielu konsultacji. Warto zaznaczyć, że lista uczonych ograniczona jest do osób nieżyjących.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915−1945, A−Ł

Zobacz inne książki z serii: Monumenta Universitatis Varsoviensis »


Marian Plezia, https://orcid.org/
ALEKSANDER TURYN 1900–1981
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.324-333

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
ALFRED SOKOŁOWSKI 1849–1924
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.264-271

Adrian Antoniewicz, https://orcid.org/
Edyta Kopp , https://orcid.org/
ANTONI JOZEF ŚMIESZEK 1881–1943
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.290-297

Duda Roman,
ANTONI PRZEBORSKI 1871–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.134-139

Lidia Winniczuk, https://orcid.org/
GUSTAW PRZYCHOCKI 1884–1947
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.140-147

Ryszard W. Gryglewski, https://orcid.org/
HENRYK NUSBAUM 1849–1937
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.78-89

Grządziel Karolina,
JAN MAZURKIEWICZ 1871–1947
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.28-33

Tomasz Majewski,
JAN TUR 1875–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.316-323

Grządziel Karolina,
JAN ZALESKI 1869–1932
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.390-393

Choińska-Mika Jolanta,
JÓZEF JAN SIEMIEŃSKI 1882–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.216-229

Stanisław Grodziski, https://orcid.org/
Jerzy Malec, https://orcid.org/
JÓZEF RAFACZ 1890–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.158-167

Zdzisłąw Libera, https://orcid.org/
JÓZEF UJEJSKI 1883–1937
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.334-343

Grządziel Karolina,
KAZIMIERZ BRUNO RZĘTKOWSKI 1870–1924
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.184-189

Ryszard W. Gryglewski, https://orcid.org/
KAZIMIERZ NOISZEWSKI 1859–1930
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.68-77

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 1878–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.100-107

Duda Roman,
KAZIMIERZ ŻORAWSKI 1866–1953
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.416-421

Andrzej Kojder,
LEON PETRAŻYCKI 1867–1931
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.108-119

Ryszard W. Gryglewski , https://orcid.org/
LUDWIK ZEMBRZUSKI 1871–1962
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.394-405

Joanna Żurowska,
MAURYCY MANN 1880–1932
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.18-27

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
MIECZYSŁAW MICHAŁOWICZ 1876–1965
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.40-51

Krzysztof PIlarczyk, https://orcid.org/
Stanisław Szczur, https://orcid.org/
MOJŻESZ SCHORR 1874–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.206-215

Jastrzębowska Elżbieta,
PAWEŁ STYGER 1887–1939
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.272-281

Schmidt-Pospuła Maria,
ROMAN FRANCISZEK HENRYK NITSCH 1873–1943
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.58-67

Tomasz Majewski,
ROMAN POPLEWSKI 1894–1948
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.128-133

B. Łomzanin (Bohdan Winiarski), https://orcid.org/
Tadeusz Brzeski, https://orcid.org/
ROMAN RYBARSKI 1887–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.174-183

Halina Lichocka,
STANISŁAW JAN IGNACY PRZYŁĘCKI 1891–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.148-157

Marek Stępisiewicz, https://orcid.org/
STANISŁAW JÓZEF THUGUTT 1862–1956
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.298-307

Duda Roman,
STANISŁAW SAKS 1897–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.190-195

Arnold Kunst, https://orcid.org/
STANISŁAW SCHAYER 1899–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.196-205

Andrzej Sieczkowski, https://orcid.org/
STANISŁAW SŁOŃSKI 1879–1959
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.244-253

Bronisław Wieczorkiewicz, https://orcid.org/
STANISŁAW SZOBER 1879–1938
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.282-289

Joanna Żurowska,
STANISŁAW WĘDKIEWICZ 1888–1963
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.362-371

Duda Roman,
STEFAN MAZURKIEWICZ 1888–1945
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.34-39

Jerzy Pniewski, https://orcid.org/
STEFAN PIEŃKOWSKI 1883–1953
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.120-127

Włodzimierz Lengauer,
TADEUSZ WAŁEK-CZERNECKI 1889–1949
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.344-353

Olszaniec Włodzimierz, http://orcid.org/0000-0001-5468-0767
TADEUSZ ZIELIŃSKI 1859–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.406-415

Władysław T. Kulesza, https://orcid.org/
WACŁAW MAKOWSKI 1880–1942
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.10-17

Tomasz Majewski,
WACŁAW ROSZKOWSKI 1886–1944
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.168-173

Józef Hurwic, https://orcid.org/
WACŁAW SIERPIŃSKI 1882–1969
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.230-243

Stanisław Herbst, https://orcid.org/
WACŁAW TOKARZ 1873–1937
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.308-315

Monika Nowakowska-Zamachowska, https://orcid.org/
WITOLD EUGENIUSZ ORŁOWSKI 1874–1966
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.90-99

Duda Roman,
WŁADYSŁAW NIKLIBORC 1899–1948
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.52-57

Maria Wierzbicka,
WŁADYSŁAW SMOLEŃSKI 1851–1926
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.254-263

Olszaniec Włodzimierz, http://orcid.org/0000-0001-5468-0767
WŁADYSŁAW WITWICKI 1878–1948
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.372-381

Wójcik Zbigniew,
Jan Parafiniuk,
ZYGMUNT SZCZEPAN WEYBERG 1872–1945
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.354-361

Tomasz Majewski,
ZYGMUNT WÓYCICKI 1871–1941
https://doi.org/10.31338/uw.9788323523611.pp.382-389

Zamknij
Jplayer
pixel