Informacje o publikacji

Przegląd Humanistyczny 2017/1 (456) – PDF

Redakcja naukowa Roman Chymkowski, Zuzanna Grębecka
Nazwa serii/czasopisma: Przegląd Humanistyczny
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Wydanie:
1
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
0033-2194
EAN:
977003321917501
Liczba stron:
226
Wielkość pliku:
3,61 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów oraz inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii i językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy.

Bieżący numer poświęcony zjawiskom kulturowym kształtującym się w cieniu bomby atomowej.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).


Zamknij
Jplayer
pixel