Informacje o publikacji
Wspólnota pytań. Antologia. Tom 3 – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Zbiór przekładów tekstów literackich okresu modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, obrazujących różne wymiary kształtowania się nowoczesności regionu oraz rozmaite aspekty formowania się tożsamości bohatera literackiego tego okresu. Tom wypełnia lukę... czytaj więcej

Wspólnota pytań. Antologia. Tom 3 – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 64% (25,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2608-7
EAN:
9788323526087
Liczba stron:
406
Wielkość pliku:
5,59 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087
Zbiór przekładów tekstów literackich okresu modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, obrazujących różne wymiary kształtowania się nowoczesności regionu oraz rozmaite aspekty formowania się tożsamości bohatera literackiego tego okresu. Tom wypełnia lukę badawczą związaną z brakiem publikacji na temat problemów modernizmu Europy Środkowo-Wschodniej drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Przekłady zaopatrzone zostały w noty o autorach oraz indeksy.

Trzytomowa publikacja jest efektem projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu na rzecz Rozwoju Humanistyki. Autorzy proponują rozpoznanie literatury Europy Środkowo-Wschodniej lat 1867–1918 jako pewnej całości, posługując się kategorią ważną dla badań kulturowych, które przypisują dziś szczególne znaczenie fenomenowi miejsca.

Poddając refleksji literaturę modernizmu Europy Środkowo-Wschodniej, autorzy projektu chcą pokazać, jak pisarze i krytycy reagowali na wyzwania swego czasu i jak kształtowała się dynamika ich poszukiwań. Wiąże się z tym wybór ram czasowych 1867-1918. Obie daty łączą się z wydarzeniami politycznymi najważniejszymi dla nowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. To czas narodzin nacjonalizmów, ale i czas powstawania utopii przekraczających granice partykularyzmów narodowych.

Zaproponowana w publikacji perspektywa (i służące jej narzędzia) nie mają charakteru teoretycznego – autorów mniej interesuje definiowanie modernizmu jako konstruktu teoretycznego niż obcowanie z żywą materią lokalnych odpowiedzi na doświadczenia i artystyczne impulsy nowoczesności. Ich głównym pragnieniem było doprowadzenie do spotkania lokalnych opowieści z głównym nurtem modernistycznej narracji: o zmianie i zerwaniu, o spotkaniu z chaosem życia, o poszukiwaniu podmiotowości, o walce z dyktatem opresyjnych form kultury i języka, o konstruowaniu tożsamości w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.

Teksty doświadczenia. Tom 1 PDF

Doświadczenia tekstu. Tom 2 PDF

Teksty doświadczenia. Tom 1 Doświadczenia tekstu. Tom 2 Wspólnota pytań. Antologia. Tom 3

Zobacz wszystkie książki z serii: Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918) »

[Antologia] jest przedsięwzięciem pionierskim pod różnymi względami. […] przemyślano ją starannie i co więcej – wykonano z imponującą rzetelnością. Dzięki tłumaczeniom, które świetnie brzmią w polszczyźnie, dzięki notom biograficznym, przypisom, komentarzom, instruktywnemu wstępowi otrzymujemy doskonały przewodnik po nieznanych krainach. Dzięki tej książce (i kolejnym) rozszerzają się granice Europy. Granice te wykreślone są nie tyle na mapach, co w naszych głowach. Geografii zmienić się nie da, ale sposób myślenia o podziałach, hierarchiach – tak. „Młodszość” kulturowa może być atutem, a nie obciążeniem.
Z recenzji G. Borkowskiej

Antologia […] prezentuje teksty obrazujące świadomość modernistyczną Europy Środkowo-Wschodniej iWschodniej. Jest pierwszą próbą wyjścia poza utarty od ponad wieku sposób patrzenia na tę część europejskiej kultury jako czysto i wyłącznie receptywny i naśladowczy wobec Zachodu fragment dziejów. To również jedna z pierwszych prób zarysowania wspólnoty geoświatopoglądowej narodów i społeczeństw, które w jednym czasie wypracowały podobne odczucia estetyczne i sposoby wyrażania tożsamości.
Z recenzji T. Budrewicza

Prof. dr hab. Ewa Paczoska – historyk literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku, profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2012 roku dyrektor Instytutu Literatury Polskiej, kierownik Pracowni Modernizmu Europy Środkowo-Wschodniej, poetka i piosenkarka. Opublikowała książki autorskie: Krytyka literacka pozytywistów (1988), Lalka czyli rozpad świata (1995, II wyd. 2009), Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk (2004), Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności (2011) oraz liczne studia i artykuły na temat literatury oraz kultury modernizmu.
Redaktor i współredaktor kilkunastu tomów zbiorowych, m.in. Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki (2009), Konstelacje Stanisława Brzozowskiego (2012), Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa (2013) Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej (2015), Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą (2016). Redaktor serii „Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej w kulturze modernizmu” (Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW).

Dr Izabela Poniatowska – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa (doktorat obroniony na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), obecnie pracownik Pracowni Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki Modernizm bez granic. Wielkie tematy nowoczesności w polskich powieściach popularnych drugiej połowy XIX wieku. Publikowała m.in. w „Napisie”, „LiteRacjach”, „Wieku XIX”, „Sztuce Edycji” oraz książkach zbiorowych. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się przede wszystkim literatura i kultura popularna drugiej połowy XIX wieku.

Dr Mateusz Chmurski – doktor nauk humanistycznych (2012), pracownik Europejskiego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Paryż-Sorbonna, Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, stypendysta programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015, 2016). Obecnie przebywa na stażu podoktorskim na Wydziale Listów, Tłumaczeń i Komunikacji Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego w Belgii oraz pracuje jako asystent koordynatora projektu NPRH "Problemy literatury i kultury modernizmu Europy Środkowo-Wschodniej" w Pracowni Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor monografii Journal, fiction, identité (s). Modernité littéraire en Europe centrale (1980-1920) á travers les oeuvres de Géza Csáth, Karol Irzykowski et Ladislav Klíma (wydanie polskie w przygotowaniu, Paryż 2017); współautor tomów: Modernizm[y] Europy Środkowo-Wschodniej („Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013, nr 1-2, z Ewą Paczoską) oraz Karol Irzykowski La Chabraque. Les Rêves de Maria Dunin (Paryż 2013, z K. Siatkowską-Callebat).

Janko Polić Kamov, https://orcid.org/
Bitanga. Obrazek z życia Zagrzebia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.117-142

Eleonora Kalkowska, https://orcid.org/
Dymy ofiarne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.341-350

Hugo von Hofmannsthal, https://orcid.org/
Gabriele D’Annunzio
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.177-184

Bal Machszowes, https://orcid.org/
Krytyka i życie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.221-227

František Xaver Šalda, https://orcid.org/
Krytyka jako patos i inspiracja
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.203-220

Szolem Alejchem, https://orcid.org/
Miliony! Powieść giełdowa w liścikach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.17-28

Sofija Čiurlioniene-Kymantaite, https://orcid.org/
Na Litwie: krytyczne spojrzenie na litewską inteligencję
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.185-202

Gyula Krúdy, https://orcid.org/
Obrazy senne Sindbada. Co pokazują nasze sny w opisie i obrazie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.237-266

Marija Jurić Zagorka, https://orcid.org/
Otwiera się sala sądu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.335-340

Gyula Krúdy, https://orcid.org/
Polska żona
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.229-236

Georg Brandes, https://orcid.org/
Polska, Lwów, Rosja
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.69-104

Bertha von Suttner, https://orcid.org/
Precz z orężem!
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.29-40

Margit Kaffka, https://orcid.org/
Przed świętami
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.267-284

Leo Belmont, https://orcid.org/
Sherlock Holmes w Warszawie. Humoreska Leo Belmonta
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.351-370

Ladislav Klíma, https://orcid.org/
Śmierć i wieczność
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.371-385

Luidevite Prijatelj, https://orcid.org/
Trzy miesiące w Chorwacji. Wspomnienia z podróży po Austrii i Węgrzech
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.143-175

Maria Iwanowska, https://orcid.org/
U źródeł
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.55-67

Jurgis Savickis, https://orcid.org/
Walka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.325-334

Olga Kobylańska, https://orcid.org/
Wolna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.285-324

Konstancja Morawska, https://orcid.org/
Z korespondencji księżnej Łowickiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.41-54

Antun Gustav Matoš, https://orcid.org/
Zagrzeb i Zagrzebie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526087.pp.105-116

Inni klienci kupili również
Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku – PDF
Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku – PDFMoskwin Andriej
  • Książka Andrieja Moskwina ma szansę wypełnić istotną lukę w polskiej nauce o literaturze i zwrócić uwagę na konieczność badań nad recepcją pisarzy polskich w Rosji. Jest to monografia ważna, potrzebna, rzetelnie napisana i oczekiwana zarówno przez
40,95 zł   14,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel