Informacje o publikacji
Polskie przekłady Shakespeare'a w XIX wieku. Część II: Wybór tekstów (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Drugi tom publikacji będącej częścią cyfrowego repozytorium "Polski Szekspir UW", które udostępnia wszystkie XIX-wieczne przekłady dramatów Shakespeare’a oraz opracowania rekonstruujące okoliczności powstania i recepcję przekładów. Tom oferuje obszerny... czytaj więcej

Polskie przekłady Shakespeare'a w XIX wieku. Część II: Wybór tekstów (PDF)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3898-1
EAN:
9788323538981
Liczba stron:
255
Sposób publikacji:
PDF
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538981
Drugi tom publikacji będącej częścią cyfrowego repozytorium Polski Szekspir UW (http://polskiszekspir.uw.edu.pl), które udostępnia wszystkie XIX-wieczne przekłady dramatów Shakespeare’a oraz opracowania rekonstruujące okoliczności powstania i recepcję przekładów.

Tom oferuje obszerny wybór reprezentatywnych fragmentów XIX-wiecznych przekładów dramatów Williama Shakespeare’a, zaopatrzonych w krótkie noty biograficzne o 27 tłumaczach. Wybrane fragmenty odzwierciedlają unikatową kombinację decyzji o wyborze prozodii, rejestru, dykcji i strategii przekładu.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The 19th -Century Translations of William Shakespeare’s Plays in Poland. Part 2. An Anthology

The second volume of the electronic publication is part of the digital repository Polski Szekspir UW (http://polskiszekspir.uw.edu.pl) which provides access to all Polish 19th-century Shakespeare translations as well as to case studies reconstructing their origin and reception.

The book offers a selection of fragments of the 19th century Polish translations of Shakespeare’s plays along with biographical notes on their 27 translators. The fragments exemplify the results of the unique combination of translators’ choices with regards to prosody, register, tone and overall translation strategies.

Keywords: Shakespeare, literary translation, translation strategies, Shakespeare translations, drama reception, drama translation.

Całość jest przemyślaną i wzorową opracowaną strukturą, która bez wątpienia pozwoli przyszłym badaczom recepcji Shakespeare'a w Polsce, historii polskiej krytyki szekspirowskiej, czy wreszcie miejsca dramatów szekspirowskich w dziewiętnastowiecznym polisystemie literackim w Polsce na szybki i efektywny dostęp do wszelkich potrzebnych danych.
Z recenzji prof. dr hab. Marty Gibińskiej

Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku to część ambitnego projektu o fundamentalnym znaczeniu dla kultur polskiej, angielskiej, a szerzej rzecz ujmując także dla innych kultur słowiańskich. Szekspir jest bowiem jednym z fundamentów nowożytnej kultury europejskiej, a kultury słowiańskie, w tym polska, jej organiczną częścią. Proces tłumaczeniowego „przyswajania” „oswajania” Shakespeare’a jest niejako miernikiem żywotności danej kultury, jasno pokazuje jej hierarchię wartości, preferencje estetyczne, fobie i sympatie kulturowe. Zanurzone po brzegi w procesie wielkiej Historii, kontynentalne kultury słowiańskie mają własną historię translacji i rozumienia Stratfordczyka. W jakimś stopniu ujawnia ona trendy ogólnokulturowe wczesnej i dojrzałej nowoczesności (XIX-XX wiek), lecz jeszcze bardziej pokazuje osobność i oryginalność tych kultur, ich inność – także na tle kultury angielskiej i Shakespeare’a właśnie.
Z recenzji prof. dr hab. Jarosława Ławskiego

Dr hab., prof. ucz. Anna Cetera-Włodarczyk (ur. 1970) – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, szekspirolożka w Instytucie Anglistyki na Wydziale Neofilologii UW. Autorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu przekładu literackiego i interpretacji dramaturgii szekspirowskiej, m.in. monografii: Enter Lear. The Translator's Part in Performance (WUW 2008) i Smak morwy: u źródeł recepcji przekładów Szekspira w Polsce (WUW 2009), a także kilkadziesięciu artykułów poświęconych recepcji i semiotyce dramatu. Od 2008 roku współpracuje z Piotrem Kamińskim, redagując serię nowych przekładów Shakespeare’a: Ryszard II (2009), Makbet (2011), Wieczór Trzech Króli (2012), Burza (2012), Opowieść zimowa (2014), Kupiec wenecki (2015). Inicjatorka 2 projektów badawczych (NCN 2016-2019, NCN 2018-2021) poświęconych polskiej recepcji Shakespeare’a w przekładzie od XIX do XXI wieku: http://polskiszekspir.uw.edu.pl »

Alicja Kosim – doktorantka w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wykonawca projektu Repozytorium polskich przekładów Shakespeare’a w XIX w.: zasoby, strategie tłumaczenia, recepcja. Pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą inicjalnym przekładom Shakespeare’a na Kresach.

Zamknij
Jplayer
pixel